Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Prawie 53 mln zł płacimy za nieubezpieczonych kierowców!

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-29

Z roku na rok rośnie zarówno suma, jak i liczba wypłaconych przez UFG odszkodowań. W 2011 roku. Liczba odszkodowań za nieubezpieczonych kierowców w roku 2011 wzrosła aż o 38% w stosunku do roku 2010! Polskich kierowców kosztuje to aż 53 mln złotych, tyle bowiem UFG wypłacił ofiarom kolizji spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców.

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Sprawozdanie finansowe UFG za rok 2011

W czwartek 28 lipca Członkowie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zatwierdzili sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności UFG za 2011 rok.

Z raportu wynika, że z roku na rok rośnie suma i liczba wypłaconych przez UFG odszkodowań. W 2011 roku suma wypłaconych świadczeń wrosła o 5% w porównaniu z rokiem 2010, natomiast ich liczba o ponad 30% - do 4,3 tysiąca szkód. Największy wzrost odnotowano w liczbie odszkodowań za nieubezpieczonych kierowców, bo aż 38%. Skąd taki wzrost? W 2011 roku kierowcy częściej zgłaszali drobne szkody spowodowane przez nieubezpieczonych kierowców. W I kwartale 2012 roku wzrost odszkodowań jest znacznie wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Obecnie wynosi ponad 20 mln złotych, natomiast rok wcześniej było to 13 mln zł.

Poczekałabym jednak, z oceną czy jest to stała tendencja czy tylko chwilowy trend - do wyników półrocza czy nawet całego roku - uspokaja Elżbieta Wanat-Połeć, Prezes UFG.

W 2011 roku o ok. 8 mln zł wzrosły także łączne koszty Funduszu, które w 2010 roku wynosiły 102,3 mln zł. Z czego wynika taki wzrost? Przyczyną były przede wszystkim koszty administracyjne, a w szczególności koszty zakupu licencji do systemu udostępniania danych z bazy polis komunikacyjnych Ośrodka informacji UFG, z którego korzystają nie tylko ubezpieczyciele, ale także sami kierowcy, policja, nadzór finansowy, itd.

Ostatnie lata charakteryzują się bardzo dużym wzrostem zasilania bazy danymi o polisach, przez firmy ubezpieczeniowe oraz poprawą terminowości ich przesyłania. Kompletność danych w bazie przekracza 90 procent i skoro wszyscy dążą do jej napełnienia oznacza to, że baza jest wykorzystywana – zaznacza prezes UFG.

Jeżeli chodzi o dochody UFG, to w ubiegłym roku wyniosły one 120,9 mln zł, co oznacza wzrost aż o 49% w stosunku do danych sprzed roku. Na dochody złożyły się składki ubezpieczycieli (89 mln zł), regresy do nieubezpieczonych sprawców wypadku (16 mln zł), a także kary za brak obowiązkowego OC, które w ubiegłym roku wyniosły aż 14 mln zł.

Po raz pierwszy od kilku lat UFG osiągnął zysk z działalności bieżącej, jednak ubiegłoroczne koszty (102,3 mln zł) zostały obciążone skumulowaną stratą z lat ubiegłych o łącznej wartości 65,2 mln zł. Tak duże straty wynikały ze zbyt niskiej składki z lat ubiegłych, którą ubezpieczyciele wpłacali na rzecz Funduszu.

Ostatecznie UFG w 2011 roku miał stratę w wysokości 46,8 mln zł. Od 2012 roku skumulowana strata z lat poprzednich będzie już obciążać fundusz statutowy UFG.

Źródło: UFG

Tagi:

Komentarze