Strona główna  |  Wiadomości  |  Polak ubezpiecza swój majątek na 154 euro

Polak ubezpiecza swój majątek na 154 euro

Data publikacji: 2016-10-10
Polski rynek ubezpieczeniowy wciąż należy do najmniej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Według danych organizacji Insurance Europe ubezpieczenia samochodu w naszym kraju pochłaniają ponad połowę z każdej złotówki wydanej na ubezpieczenie majątku.

Rynek ubezpieczeniowy w naszym kraju znajduje się w podobnej sytuacji, jak na przykład na Słowacji, Węgrzech, Łotwie czy w Chorwacji. Tak wynika z porównania wysokości składki wszystkich polis majątkowych, które przypadają na jednego ubezpieczonego. Odpowiednie dane dotyczące Polski oraz innych krajów Europy udostępnia organizacja Insurance Europe.

Na ile Polacy ubezpieczają swój majątek?

Wydaje się, że wysokość łącznej składki polis majątkowych w przeliczeniu na jednego klienta jest lepszym miernikiem rozwoju rynku ubezpieczeń niż analogiczny wskaźnik dotyczący polis „życiowych”. Na wyniki obliczone dla polis majątkowych nie wpływa m.in. zróżnicowanie systemów emerytalnych w poszczególnych krajach.

Ubezpieczony majątek

Dzięki danym Insurance Europe z analizy można wyłączyć również polisy medyczne. Popularność tych ubezpieczeń może być uzależniona nie tylko od poziomu rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Spore znaczenie mają także krajowe rozwiązania dotyczące publicznej służby zdrowia.

Po przeanalizowaniu informacji dotyczących tylko polis majątkowych okazuje się, że w Polsce przeciętna składka takich ubezpieczeń wypadająca na jedną ubezpieczoną osobę wynosi 154 euro. To jeden z najniższych wyników wśród 30 porównywanych krajów Europy (patrz poniższa tabela).

Sprawdź, ile zapłacisz za ubezpieczenie domu

Mniejszą składką przeciętnej polisy majątkowej cechują się tylko następujące kraje:

 • Rumunia (72 euro),
 • Turcja (91 euro),
 • Bułgaria (98 euro)
 • oraz Węgry (124 euro).

Nieco wyższe wyniki w 2014 r. odnotowano na terenie:

 • Chorwacji (174 euro),
 • Estonii (191 euro),
 • Grecji (170 euro)
 • oraz Słowacji (172 euro).

Na tle innych krajów postkomunistycznych zdecydowanie wyróżnia się Słowenia (średnia składka: 440 euro) oraz Republika Czeska (271 euro). Jednak nawet te kraje dzieli ogromny dystans do takich liderów jak:

 • Szwajcaria (średnia składka majątkowa 1683 euro w 2014 r.),
 • Luksemburg (1397 euro)
 • oraz Austria (1000 euro).

Niższe składki za OC i AC płacą tylko Rumuni, Bułgarzy, Węgrzy oraz Turcy

Warto zwrócić uwagę, że w praktycznie wszystkich krajach polisy komunikacyjne (AC/OC) wywierają bardzo duży wpływ na wysokość średniej składki majątkowej. W przypadku Polski aż 53 grosze (53%) z każdej złotówki wydanej na ubezpieczenia majątkowe dotyczy właśnie składki OC lub AC.

Na bardziej rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych ten wynik wynosi około 30% - 40% (przykłady: Niemcy - 39%, Francja - 35%, Wielka Brytania - 31%, Holandia - 26%).

Kolejne ciekawe spostrzeżenie dotyczy średniej wysokości składki za ubezpieczenia komunikacyjne (patrz poniższe zestawienie). W przypadku Polski ten wskaźnik wynosi zaledwie 82 euro na każdego ubezpieczonego (według danych z 2014 r.). Niższym kosztem OC i AC cechowały się tylko takie kraje jak:

 • Rumunia,
 • Bułgaria,
 • Węgry
 • i Turcja.

Dobrym punktem odniesienia są wartości obliczone dla Czech i Słowacji (118 euro oraz 95 euro).

Wybrane kraje Europy: porównanie składki ubezpieczeń majątkowych w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego (2014 r.)

Kraj
Składka wszystkich ubezpieczeń majątkowych (z wyłączeniem polis medycznych) w przeliczeniu na ubezpieczonego Składka ubezpieczeń komunikacyjnych w przeliczeniu na ubezpieczonego
Austria 1000 euro 360 euro
Belgia 840 euro 314 euro
Bułgaria 98 euro 70 euro
Chorwacja 174 euro 95 euro
Cypr 396 euro 202 euro
Czechy 271 euro 118 euro
Dania 1573 euro 461 euro
Estonia 191 euro 121 euro
Finlandia 746 euro 296 euro
Francja 873 euro 304 euro
Grecja 170 euro 104 euro
Hiszpania 477 euro 204 euro
Holandia 880 euro 233 euro
Irlandia 577 euro* 258 euro
Islandia 883 euro* 436 euro
Luksemburg 1397 euro 733 euro
Łotwa 147 euro 92 euro
Niemcy 775 euro 302 euro
Norwegia 1066 euro 439 euro
Polska 154 euro 82 euro
Portugalia 272 euro 123 euro
Rumunia 72 euro 50 euro
Słowacja 172 euro 95 euro
Słowenia 440 euro 218 euro
Szwajcaria 1683 euro 599 euro
Szwecja 635 euro 270 euro
Turcja 91 euro 49 euro
Węgry 124 euro 49 euro
Wielka Brytania 913 euro 287 euro
Włochy 500 euro 289 euro


*- Ze względu na brak danych, dla Irlandii oraz Islandii podano wyniki z wliczoną składką polis medycznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe

Wojna cenowa ubezpieczycieli wpłynęła na polskie wyniki

W nawiązaniu do prezentowanych informacji warto nadmienić, że są one publikowane z dość dużym opóźnieniem czasowym. Organizacja Insurance Europe dopiero niedawno przygotowała statystyki dotyczące 2014 r. Można przypuszczać, że w danych z 2016 r. będzie już widoczny wzrost średniej składki za ubezpieczenia majątkowe.

Sprawdź aktualny ranking OC

Taka zmiana powinna wynikać z zakończenia wojny cenowej w segmencie komunikacyjnym.

Skutki wzmożonej konkurencji, która dotyczyła głównie obowiązkowych polis OC dla kierowców, są dobrze widoczne w archiwalnych danych Insurance Europe. Według tej instytucji, średnia składka za polskie ubezpieczenie komunikacyjne wynosiła:

 • 2004 rok - 57 euro w przeliczeniu na ubezpieczonego
 • 2005 rok - 61 euro
 • 2006 rok - 61 euro
 • 2007 rok - 67 euro
 • 2008 rok - 74 euro
 • 2009 rok - 74 euro
 • 2010 rok - 79 euro
 • 2011 rok - 88 euro
 • 2012 rok - 90 euro
 • 2013 rok - 86 euro
 • 2014 rok - 82 euro

Powyższe informacje wyraźnie wskazują, że w Polsce spadki przeciętnej ceny za polisę komunikacyjną rozpoczęły się w 2013 roku.

Taki spadkowy trend wcześniej czy później musiał zakończyć się mocną korektą składek, gdyż wartość szkód komunikacyjnych pomiędzy 2012 r. i 2014 r. wzrosła o prawie 6% (dane Polskiej Izby Ubezpieczeń). Analogiczna zmiana dla lat 2005 - 2014 wyniosła z kolei aż 53%.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-29

Spadek sprzedaży nowych aut = problem dla ubezpieczycieli?

Na skutek pandemii oraz kryzysu gospodarczego sprzedaż nowych aut w Polsce mocno spadła. Czy jednak ma to duże znaczenie z punktu widzenia ubezpieczycieli?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-10-08

Ranking OC, AC, NNW - wrzesień 2019 r. / III kw. 2019 r.

We wrześniu 2019 r. polisy OC nieco podrożały. Warto sprawdzić, która firma po cenowych zmianach oferowała internautom najtańsze OC i pakiety (takie jak OC + AC).

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-11-16

Polacy kupują głównie ubezpieczenie OC i AC

W Polsce ubezpieczyciele wciąż mocno opierają się na polisach komunikacyjnych. To nie jedyna różnica między rynkiem ubezpieczeń z Polski i Europy Zachodniej.

Czytaj więcej
Komentarze