Strona główna  |  Wiadomości  |  Polacy nie chcą już kupować polis przez Internet?

Polacy nie chcą już kupować polis przez Internet?

Data publikacji: 2016-11-02
W minionej dekadzie krajowy rynek direct rozwijał się bardzo szybko. Wartości polis sprzedawanych przez Internet lub telefon wzrastały nawet o 70% - 100% rocznie. Teraz sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Dane PIU wskazują, że w 2015 r. znów spadła łączna składka polis sprzedanych przez Internet lub telefon.

Kanał direct wciąż ma niewielki udział w wartości całego polskiego rynku ubezpieczeń. Statystyki z 2015 r. wskazują, że tylko 2 grosze z każdej złotówki wydanej na ubezpieczenia dotyczyły polis sprzedanych przez Internet lub telefon.

Sprzedaż direct polis przez Internet Mimo tego rynek direct jest bacznie obserwowany przez analityków i ubezpieczycieli. Przyjmuje się bowiem, że dystrybucja produktów ubezpieczeniowych przez Internet to przyszłościowe rozwiązanie. Doświadczenia ubezpieczycieli z Polski wskazują jednak, że po dynamicznym wzroście rynku direct widoczne stają się ograniczenia popytowe (związane m.in. z preferencjami części klientów).

W latach 2013 - 2014 na wyniki rynku direct negatywnie wpłynął też spadek cen samochodowego OC.

W Internecie polisy komunikacyjne i turystyczne

Jeżeli przeanalizujemy wyniki polskiego rynku direct w szerszej perspektywie czasowej to dobrze widoczne są dwa stadia: bardzo szybki rozwój (lata 2003 - 2011) i późniejsza stagnacja (2012 r. - 2015 r.). W rekordowym 2007 r. wartość polis sprzedanych przez Internet i telefon wzrosła o ponad 100%. Niebagatelny wpływ na tę zmianę miała dystrybucja obowiązkowych polis OC dla kierowców. Wspomniane ubezpieczenia nadal są najważniejszym elementem rynku direct - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazują, że w 2015 r. obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odpowiadało za 56% składki polis sprzedanych przez Internet lub telefon. Relatywnie duże znaczenie miały też ubezpieczenia Autocasco (ok. 20% wartości rynku w 2015 r.).

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz innych bardziej ustandaryzowanych polis (np. turystycznych) występuje mniejsza potrzeba długotrwałych konsultacji z doradcą. To sprawia, że ubezpieczenia dla kierowców są kupowane w kanale direct znacznie częściej niż na przykład polisy osobowe.

Ograniczone możliwości skonsultowania swojego wyboru są niestety największą słabością sprzedaży ubezpieczeń przez Internet. Ten problem widoczny nie tylko w Polsce sprawia, że na terenie UE kanał direct zwykle generuje tylko kilka procent ogólnej sprzedaży polis - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zmiana wartości polskiego rynku ubezpieczeń direct (2003 r. - 2015 r.)

Rok
Wartość polskiego rynku ubezpieczeń direct Zmiana w relacji do poprzedniego roku
2003 r. 40 mln zł ------
2004 r. 70 mln zł 75%
2005 r. 120 mln zł 71%
2006 r. 170 mln zł 42%
2007 r. 350 mln zł 106%
2008 r. 560 mln zł 60%
2009 r. 677 mln zł 21%
2010 r. 758 mln zł 12%
2011 r. 1088 mln zł 44%
2012 r. 1188 mln zł 9%
2013 r. 1174 mln zł -1%
2014 r. 1050 mln zł -11%
2015 r. 1020 mln zł -3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU

Wojna cenowa w OC pogorszyła wyniki całego rynku direct

Uzależnienie wyników krajowego rynku direct od sprzedaży samochodowego OC było dobrze widoczne w ostatnich latach. Trzeba zdać sobie sprawę, że roczny spadek wartości wszystkich polis sprzedanych przez Internet lub telefon (2013 r. - 1%, 2014 r. - 11%, 2015 r. - 3%) to przede wszystkim konsekwencja zmian dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców. Sprzedaż takich polis w kanale direct przedstawiała się następująco:

  • 2013 r. - 657 mln zł składki brutto (1,42 mln polis)
  • 2014 r. - 591 mln zł składki brutto (1,33 mln polis)
  • 2015 r. - 576 mln zł składki brutto (1,29 mln polis)

Można zauważyć, że spadki ogólnej wartości rynku direct w latach 2013 - 2015 bardzo dobrze odpowiadają analogicznym zmianom wartości składki dla polis OC (2014 r. - spadek o 10%, 2015 r. - spadek o 3%).

Interesujący jest również spadek średniej składki dla polisy OC sprzedanej w kanale direct (2013 r. - 462 zł, 2014 r. - 446 zł). Ta zmiana potwierdza, że wojna cenowa w segmencie OC przeniosła się również do Internetu i miała bezpośredni wpływ na wyniki rynku direct.

Ubezpieczyciele muszą akcentować korzyści z zakupów online

W 2016 r. całkowita wartość krajowego rynku direct może wzrosnąć ze względu na zmiany cenowe dotyczące polis komunikacyjnych. Podwyżki wymuszone przez wzrost wartości odszkodowań i regulacje KNF-u na pewno będą widoczne w statystykach publikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń - przewiduje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeżeli krajowi ubezpieczyciele chcą zwiększać wartość rynku direct nie tylko dzięki przymusowym podwyżkom składek, muszą zmienić swoją politykę marketingową. Popularność internetowych polis OC/AC z pewnością zwiększyłyby dodatkowe rabaty za zakup online. Takie promocje nabierają szczególnego znaczenia w momencie podwyżek cen OC.

Jeżeli chodzi o pozostałe produkty ubezpieczeniowe to firmy działające na rynku direct powinny bardziej akcentować prawne korzyści z zakupu polis przez Internet.

Wielu potencjalnych klientów nadal nie zdaje sobie sprawy, że w przypadku zakupu ubezpieczenia przez telefon lub Internet zawsze jest stosowany trzydziestodniowy termin odstąpienia od umowy (patrz artykuł 40 ustawy o prawach konsumenta).

W przypadku polis nabywanych przez tradycyjne kanały dystrybucji taki sam okres odstąpienia (30 dni) obowiązuje tylko wtedy, gdy okres ochrony ma być dłuższy niż pół roku (zobacz 812 § 4 kodeksu cywilnego) - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-05-28

Barometr Ubea.pl: czy najtańsze OC też drożeje?

Najtańsze ubezpieczenia OC są często wybierane przez kierowców. Postanowiliśmy sprawdzić, czy one również ostatnio podrożały.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-03-28

Sprzedaż OC: po rekordowych zyskach nie ma śladu

Wiemy, jak dużo ubezpieczyciele zarobili w 2022 r. na sprzedaży obowiązkowego OC. Miniony rok z pewnością nie był dla nich bardzo dobry.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-03-23

Barometr Ubea.pl: ceny OC a inflacja

Lutowe polisy OC średnio były nieco droższe niż przed rokiem. Po uwzględnieniu inflacji sytuacja cenowa wyglądała jednak zupełnie inaczej.

Czytaj więcej
Komentarze