Strona główna  |  Wiadomości  |  Polacy nie chcą już kupować polis przez Internet?

Polacy nie chcą już kupować polis przez Internet?

Data publikacji: 2016-11-02
W minionej dekadzie krajowy rynek direct rozwijał się bardzo szybko. Wartości polis sprzedawanych przez Internet lub telefon wzrastały nawet o 70% - 100% rocznie. Teraz sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Dane PIU wskazują, że w 2015 r. znów spadła łączna składka polis sprzedanych przez Internet lub telefon.

Kanał direct wciąż ma niewielki udział w wartości całego polskiego rynku ubezpieczeń. Statystyki z 2015 r. wskazują, że tylko 2 grosze z każdej złotówki wydanej na ubezpieczenia dotyczyły polis sprzedanych przez Internet lub telefon.

Sprzedaż direct polis przez Internet Mimo tego rynek direct jest bacznie obserwowany przez analityków i ubezpieczycieli. Przyjmuje się bowiem, że dystrybucja produktów ubezpieczeniowych przez Internet to przyszłościowe rozwiązanie. Doświadczenia ubezpieczycieli z Polski wskazują jednak, że po dynamicznym wzroście rynku direct widoczne stają się ograniczenia popytowe (związane m.in. z preferencjami części klientów).

W latach 2013 - 2014 na wyniki rynku direct negatywnie wpłynął też spadek cen samochodowego OC.

W Internecie polisy komunikacyjne i turystyczne

Jeżeli przeanalizujemy wyniki polskiego rynku direct w szerszej perspektywie czasowej to dobrze widoczne są dwa stadia: bardzo szybki rozwój (lata 2003 - 2011) i późniejsza stagnacja (2012 r. - 2015 r.). W rekordowym 2007 r. wartość polis sprzedanych przez Internet i telefon wzrosła o ponad 100%. Niebagatelny wpływ na tę zmianę miała dystrybucja obowiązkowych polis OC dla kierowców. Wspomniane ubezpieczenia nadal są najważniejszym elementem rynku direct - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazują, że w 2015 r. obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odpowiadało za 56% składki polis sprzedanych przez Internet lub telefon. Relatywnie duże znaczenie miały też ubezpieczenia Autocasco (ok. 20% wartości rynku w 2015 r.).

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz innych bardziej ustandaryzowanych polis (np. turystycznych) występuje mniejsza potrzeba długotrwałych konsultacji z doradcą. To sprawia, że ubezpieczenia dla kierowców są kupowane w kanale direct znacznie częściej niż na przykład polisy osobowe.

Ograniczone możliwości skonsultowania swojego wyboru są niestety największą słabością sprzedaży ubezpieczeń przez Internet. Ten problem widoczny nie tylko w Polsce sprawia, że na terenie UE kanał direct zwykle generuje tylko kilka procent ogólnej sprzedaży polis - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Zmiana wartości polskiego rynku ubezpieczeń direct (2003 r. - 2015 r.)

Rok
Wartość polskiego rynku ubezpieczeń direct Zmiana w relacji do poprzedniego roku
2003 r. 40 mln zł ------
2004 r. 70 mln zł 75%
2005 r. 120 mln zł 71%
2006 r. 170 mln zł 42%
2007 r. 350 mln zł 106%
2008 r. 560 mln zł 60%
2009 r. 677 mln zł 21%
2010 r. 758 mln zł 12%
2011 r. 1088 mln zł 44%
2012 r. 1188 mln zł 9%
2013 r. 1174 mln zł -1%
2014 r. 1050 mln zł -11%
2015 r. 1020 mln zł -3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU

Wojna cenowa w OC pogorszyła wyniki całego rynku direct

Uzależnienie wyników krajowego rynku direct od sprzedaży samochodowego OC było dobrze widoczne w ostatnich latach. Trzeba zdać sobie sprawę, że roczny spadek wartości wszystkich polis sprzedanych przez Internet lub telefon (2013 r. - 1%, 2014 r. - 11%, 2015 r. - 3%) to przede wszystkim konsekwencja zmian dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców. Sprzedaż takich polis w kanale direct przedstawiała się następująco:

  • 2013 r. - 657 mln zł składki brutto (1,42 mln polis)
  • 2014 r. - 591 mln zł składki brutto (1,33 mln polis)
  • 2015 r. - 576 mln zł składki brutto (1,29 mln polis)

Można zauważyć, że spadki ogólnej wartości rynku direct w latach 2013 - 2015 bardzo dobrze odpowiadają analogicznym zmianom wartości składki dla polis OC (2014 r. - spadek o 10%, 2015 r. - spadek o 3%).

Interesujący jest również spadek średniej składki dla polisy OC sprzedanej w kanale direct (2013 r. - 462 zł, 2014 r. - 446 zł). Ta zmiana potwierdza, że wojna cenowa w segmencie OC przeniosła się również do Internetu i miała bezpośredni wpływ na wyniki rynku direct.

Ubezpieczyciele muszą akcentować korzyści z zakupów online

W 2016 r. całkowita wartość krajowego rynku direct może wzrosnąć ze względu na zmiany cenowe dotyczące polis komunikacyjnych. Podwyżki wymuszone przez wzrost wartości odszkodowań i regulacje KNF-u na pewno będą widoczne w statystykach publikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń - przewiduje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeżeli krajowi ubezpieczyciele chcą zwiększać wartość rynku direct nie tylko dzięki przymusowym podwyżkom składek, muszą zmienić swoją politykę marketingową. Popularność internetowych polis OC/AC z pewnością zwiększyłyby dodatkowe rabaty za zakup online. Takie promocje nabierają szczególnego znaczenia w momencie podwyżek cen OC.

Jeżeli chodzi o pozostałe produkty ubezpieczeniowe to firmy działające na rynku direct powinny bardziej akcentować prawne korzyści z zakupu polis przez Internet.

Wielu potencjalnych klientów nadal nie zdaje sobie sprawy, że w przypadku zakupu ubezpieczenia przez telefon lub Internet zawsze jest stosowany trzydziestodniowy termin odstąpienia od umowy (patrz artykuł 40 ustawy o prawach konsumenta).

W przypadku polis nabywanych przez tradycyjne kanały dystrybucji taki sam okres odstąpienia (30 dni) obowiązuje tylko wtedy, gdy okres ochrony ma być dłuższy niż pół roku (zobacz 812 § 4 kodeksu cywilnego) - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-07-31

Rok 2023 może być bezpieczniejszy na drogach od poprzedniego?

Pierwszy kwartał 2023 r. był na drogach najbezpieczniejszy od długiego czasu. Sprawdzamy, czy niedawno zakończone pierwsze półrocze prezentuje się tak samo dobrze.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-30

Auto wycofamy z ruchu na 4 lata i zapłacimy grosze za OC?

Kierowcy narzekają na brak możliwości łatwego wycofania z ruchu nieużywanego auta na 1 - 2 lata. Niebawem taka opcja może się pojawić.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-28

Ubezpieczyciele już nie zarabiają na OC

Pierwszy kwartał 2023 r. zakończył się nietypową sytuacją, czyli praktycznie zerowym zyskiem ze sprzedaży OC. Jeśli ubezpieczyciele nie zwiększą składek, to poniosą straty.

Czytaj więcej
Komentarze