Strona główna  |  Wiadomości  |  Nowe prawa ubezpieczonych - dyrektywa IDD - już wkrótce

Nowe prawa ubezpieczonych - dyrektywa IDD - już wkrótce

Data publikacji: 2015-11-30
Pod koniec listopada bieżącego roku, Parlament Europejski przyjął tzw. Dyrektywę IDD (ang. Insurance Distribution Directive). Wspomniana dyrektywa wpłynie m.in. na zasady sprzedaży polis w 28 krajach Europy. Polska również będzie musiała wdrożyć unijne regulacje, które dotyczą ubezpieczeń.

To dobra wiadomość dla klientów firm ubezpieczeniowych. Najpóźniej za dwa lata, będą oni mogli liczyć na więcej pożytecznych informacji przed zakupem polisy. Warto wiedzieć, że nowe obowiązki informacyjne to nie jedyna zmiana, którą wprowadza Dyrektywa IDD.

Nowa dyrektywa ma ujednolicić unijny rynek ubezpieczeń

Według założeń, ubezpieczeniowa dyrektywa IDD powinna być tym dokumentem, który wreszcie doprowadzi do ujednolicenia najważniejszych zasad na unijnym rynku ubezpieczeń. Taki cel został już wyznaczony w 2002 roku. Wówczas opracowano tzw. Dyrektywę IMD (2002/92/EC). Po siedmiu latach od terminu jej wdrożenia (2005 r.), Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że pewne kwestie wymagają poprawy. Według KE problemem jest m.in. zróżnicowanie informacji, które w krajach członkowskich są przekazywane ubezpieczonemu przed zawarciem umowy. Te zastrzeżenia skłoniły unijnych urzędników do rozpoczęcia prac nad Dyrektywą IDD. Dopiero po trzech latach, Parlament Europejski przyjął nowe przepisy. Państwa członkowskie powinny je wprowadzić do swojego prawa, w ciągu dwóch kolejnych lat od zakończenia procesu legislacyjnego.

Sprzedaż ubezpieczeń Dyrektywa IDD ma zapewnić poziom jednolitości przepisów na unijnym rynku ubezpieczeń, który będzie podstawą do kolejnych regulacji. Dlatego wspomniana dyrektywa dotyczy tylko wybranych aspektów działalności ubezpieczeniowej. Nowe przepisy nie regulują między innymi likwidacji szkód oraz zarządzania ryzykiem. Na razie, Unia Europejska chce wprowadzić jednolite zasady sprzedaży ubezpieczeń. Nazwa nowej dyrektywy (Insurance Distribution Directive), dobrze odzwierciedla ten zamiar. Ze względu na wcześniejsze problemy z ustaleniem obowiązków informacyjnych, tej kwestii nie mogło zabraknąć w Dyrektywie IDD. Zgodnie z nowymi przepisami, kraje członkowskie UE zobligują pośredników do obowiązkowego informowania klientów o pobieranym wynagrodzeniu oraz innych korzyściach majątkowych. Dodatkowo, osoby kupujące ubezpieczenia (bezpośrednio albo od pośrednika), będą musiały otrzymać ustandaryzowany zestaw informacji. Odpowiedni formularz ma być wydawany bez żadnych opłat. Bardziej rozbudowane wymogi informacyjne będą dotyczyły ubezpieczeń z funduszem inwestycyjnym. Dyrektywa IDD wprowadza również dwie ważne zasady dotyczące praktyk sprzedażowych. Zgodnie z nowymi regulacjami UE, system wynagradzania pośredników nie powinien skłaniać do proponowania klientowi ubezpieczenia, które jest mniej dopasowane do jego potrzeb, ale przynosi wyższy zysk. Dyrektywa IDD wprowadza też rozwiązania dotyczące łącznej sprzedaży ubezpieczeń z innym produktem lub usługą. W takim przypadku klient musi być poinformowany, czy oferowane elementy pakietu są dostępne oddzielnie. Sprzedawca powinien również podać warunki oddzielnej sprzedaży produktu/usługi oraz ubezpieczenia.

Polskich pośredników nie będą dotyczyły wszystkie zmiany

Przepisy, które niedawno zaakceptował Parlament Europejski, dotyczą zarówno firm ubezpieczeniowych, jak i pośredników oferujących polisy. Z zakresu działania nowych przepisów będzie wyłączona tylko dystrybucja ubezpieczeń, które:

  • są sprzedawane razem z produktem lub usługą
  • chronią klienta przed wadliwym działaniem produktu lub usługi albo kradzieżą/zaginięciem produktu
  • mają składkę mniejszą niż 600 euro w przeliczeniu na rok (w przypadku polis wykupywanych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, obowiązuje limit składki na osobę wynoszący 200 euro)

Dyrektywa IDD nie będzie stosowana, jeżeli zostały spełnione wszystkie powyższe warunki. W pozostałych przypadkach, ubezpieczyciel lub pośrednik zostanie zobowiązany do przestrzegania nowych przepisów. Warto wspomnieć, że Dyrektywa wprowadzi pewne zmiany w działalności pośredników ubezpieczeniowych na mniej uregulowanych rynkach UE. Nowe przepisy wskazują bowiem, że każdy taki podmiot działający na terenie Unii Europejskiej będzie musiał zostać uwzględniony w specjalnym rejestrze. Osobne rejestry mają być prowadzone przez poszczególne kraje członkowskie. Warto nadmienić, że w Polsce już teraz działają rejestry brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Dlatego ten aspekt Dyrektywy IDD, nie wprowadzi zmian na krajowym rynku.
Przepisy nowej dyrektywy nakładają również na pośredników obowiązek zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą wynoszącą przynajmniej:

  • 1 250 000 euro rocznie w odniesieniu do jednej szkody
  • 1 850 000 euro rocznie w odniesieniu do wszystkich szkód

Po wprowadzeniu Dyrektywy IDD obowiązkowe ubezpieczenie OC pośredników będzie musiało obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe regulacje oznaczają, że nie trzeba będzie podnosić wymaganej sumy ubezpieczenia OC dla polskich brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Minimalne sumy obowiązkowego OC (1 250 618 euro/1 875 927 euro), które obowiązują od 1 czerwca 2015 roku, są wyższe od limitów ustalonych przez UE. Wymóg związany z ochroną agentów i brokerów na terenie całej Unii Europejskiej też został już wdrożony do krajowego ustawodawstwa. Wyjątek dotyczy agenta działającego na rzecz tylko jednego towarzystwa w ramach danego działu (patrz art. 11 ust. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym). Nowością dla krajowych pośredników będą zabezpieczenia dotyczące ich wypłacalności. Unia Europejska chce zagwarantować bezpieczeństwo środków przekazywanych pośrednikowi ubezpieczeniowemu. Dlatego kraje członkowskie będą mogły wprowadzić m.in. obowiązek utworzenia stałej rezerwy finansowej przez pośredników. Poziom takiego zabezpieczenia wynosiłby 4% składki zebranej w roku (min. 18 750 euro). Na razie nie wiadomo, czy polski rząd zdecyduje się na wprowadzenie takiego dodatkowego obciążenia dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-09-16

Koronawirus mocno zaszkodzi ubezpieczycielom?

Epidemia koronawirusa na pewno nie pozostanie bez wpływu na wyniki zakładów ubezpieczeń. Co o tej sytuacji myśli Narodowy Bank Polski?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2019-08-29

Sejm VIII kadencji - jak zajmował się ubezpieczeniami?

Wielkimi krokami zbliżają się jesienne wybory parlamentarne. Warto zatem podsumować to, jak kończąca się kadencja Sejmu i Senatu wpłynęła na rynek ubezpieczeń.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Kiedy przedawni się dług ubezpieczeniowy?

Od niedawna obowiązują nowe zasady przedawniania się roszczeń cywilnoprawnych. Czy dług ubezpieczeniowy przedawni się szybciej?

Czytaj więcej
Komentarze