Strona główna  |  Wiadomości  |  Niskojakościowy opał wpłynie na odszkodowanie po pożarze?

Niskojakościowy opał wpłynie na odszkodowanie po pożarze?

Data publikacji: 2022-10-20
Stosowanie słabej jakości opału zwiększa ilość sadzy i ryzyko pożaru. Wyjaśniamy, jakie może mieć to konsekwencje w kontekście ubezpieczeniowym.

Nadchodząca zima na pewno będzie dla Polaków jedną z trudniejszych w ostatnich dekadach. Wysokie ceny opału w połączeniu z jego niedoborem prawdopodobnie zmotywują właścicieli domów jednorodzinnych do wykorzystywania paliw stałych o gorszej jakości. Zasiarczony węgiel, wilgotne drewno, a nawet części mebli i odpady - to wszystko częściej będzie trafiać do domowych pieców. Używaniu paliw gorszej jakości sprzyjają przepisy, które zniosły czasowo normy dotyczące węgla kamiennego. Osoby decydujące się na wykorzystywanie opału o niskiej jakości, powinny wiedzieć, że taka sytuacja może mieć kontekst ubezpieczeniowy. Eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl wyjaśniają o co dokładnie chodzi.

Pożary sadzy są dość częstą przyczyną szkód ubezpieczeniowych

Powiązanie kwestii taniego opału oraz ubezpieczeń może z pozoru wydawać się dość zaskakujące. Praktyka pokazuje jednak, że te dwa aspekty są ze sobą związane. Chodzi o fakt, że pożary sadzy stanowią dość częstą przyczynę szkód zgłaszanych w ramach ubezpieczeń domów jednorodzinnych. Nie ma wątpliwości, że do wspomnianych pożarów przyczynia się wykorzystywanie paliw o gorszej jakości oraz takich cechujących się wysoką wilgotnością. Jeżeli właściciel domu jednorodzinnego dodatkowo nie dba o stan przewodów kominowych oraz ich przeglądy, to ryzyko zapalenia się sadzy rośnie. „Jeśli wskutek pęknięcia komina taki pożar rozprzestrzeni się np. na drewniane elementy dachu, to szkody mogą być duże” - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Właściciele domów powinni raz na rok zapłacić kominiarzowi …

Właściciele domów jednorodzinnych, niestety dość często zapominają o usuwaniu sadzy z kominów, co w czasie trwającego już sezonu grzewczego może mieć szczególnie negatywne skutki. W tym kontekście warto przypomnieć o obowiązkach wynikających z artykułu 62 ustawy prawo budowlane. Wymieniony przepis wskazuje, że budynki mieszkalne co najmniej raz w roku powinny przechodzić kontrolę instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). „Kontrolę przewodów kominowych muszą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane (w odniesieniu do przewodów kominowych) lub kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Nie należy też zapominać o wymaganiach, jakie stawia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Paragraf 34 tego aktu prawnego informuje, że w przypadku domów jednorodzinnych ogrzewanych paliwami stałymi, trzeba usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych co najmniej raz na trzy miesiące (w okresie użytkowania pieca lub kominka). „W odniesieniu do domów jednorodzinnych, nie ma obowiązku wykonywania takich prac przez osobę posiadającą kwalifikacje kominiarskie” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ochrona nie obejmuje skutków niewłaściwej eksploatacji pieca

Ze względu na okoliczności sprzyjające stosowaniu paliw o niższej jakości, zakłady ubezpieczeń podczas nadchodzącej zimy prawdopodobnie będą przyjmować więcej zgłoszeń związanych z pożarami sadzy. Zatem warto przypomnieć, że towarzystwa w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) bardzo często umieszczają klauzule zwalniające je z odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem wykonania określonych przez przepisy przeglądów i czynności konserwacyjnych. „Chodzi tutaj między innymi o coroczne przeglądy kominiarskie i konieczność czyszczenia przewodów dymowych oraz spalinowych co najmniej raz na trzy miesiące w sezonie grzewczym” - przypomina Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Ubezpieczenia domu uwzględniające szkody wyrządzone przez dym i sadzę (jako osobny rodzaj ryzyka) na ogół nie obejmują skutków niesprawności systemu grzewczego lub wentylacyjnego, a także ogrzewania domu niezgodnie z przepisami albo z przeznaczeniem zainstalowanych urządzeń grzewczych. „Ostatnie wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dotyczące używania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem jest istotne np. dla osób, które będą próbowały spalać paliwo niedostosowane do rodzaju pieca” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Nie można też zapominać o artykule 827 kodeksu cywilnego, który przyznaje ubezpieczycielowi prawo do negatywnej decyzji w sprawie odszkodowania, jeśli szkoda jest skutkiem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub jego domowników. Zakłady ubezpieczeń na ogół korzystają z tego przepisu wykluczając swoją odpowiedzialność za skutki niedbalstwa o rażącym charakterze. Wyjątek może dotyczyć tylko rzadkich przypadków, w których wypłata świadczenia odpowiada tzw. względom słuszności. „Wydaje się, że zakład ubezpieczeń jako rażące niedbalstwo może ocenić sytuację, w której właściciel domu poprzez brak przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz stosowanie niewłaściwego opału (np. wilgotnego drewna) przyczynił się do wywołania poważnego pożaru sadzy” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Opał

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2023-01-31

OC najemcy będzie teraz koniecznością?

OC najemcy coraz częściej jest wymogiem stawianym przez właścicieli mieszkań. Wyjaśniamy, jak dokładnie funkcjonuje takie ubezpieczenie mieszkaniowe.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-07-06

Odpowiedzialność cywilna: ponosimy ją nie tylko na drodze

Odpowiedzialność cywilna to przedmiot ochrony zapewnianej przez różne polisy. Wyjaśniamy zatem, na czym polega odpowiedzialność cywilna i jej rodzaje.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2022-06-21

Ubezpieczenie fotowoltaiki - właściciele domów mają wybór?

Ubezpieczenie fotowoltaiki staje się coraz bardziej popularne. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć fotowoltaikę mogą właściciele domów jednorodzinnych.

Czytaj więcej
Komentarze