Strona główna  |  Wiadomości  |  Mocno podrożało również autocasco

Mocno podrożało również autocasco

Data aktualizacji: 2019-10-30
Podwyżki OC to teraz najczęściej poruszany temat w obszarze ubezpieczeń. W ostatnim czasie podrożało jednak także AC.

Przez ostatnie miesiące wzrost kosztów OC dla kierowców stał się ubezpieczeniowym tematem numer jeden. Trudno się temu dziwić, gdyż obowiązkowe polisy muszą wykupywać około 23 miliony posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Autocasco (AC) jest drugim pod względem popularności produktem ubezpieczeniowym w Polsce. Taka dobrowolna polisa obecnie chroni około 6 mln samochodów i motocykli. Warto zdawać sobie sprawę, że posiadacze AC w ostatnim czasie też odczuli spore podwyżki składek. Mimo tych zmian cenowych zakłady ubezpieczeń w 2016 r. praktycznie nic nie zarobiły na autocasco.

W 2016 r. padł rekord składek i odszkodowań z AC

Ubezpieczenie AC ochroni auto przed kradzieżą Niedawne podwyżki składek za polisy autocasco były odpowiedzią ubezpieczycieli na wzrost wartości likwidowanych szkód. Tę relację można zaobserwować w poniższej tabeli, która opiera się na danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (lata 2006 - 2015) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (2016 r.).

Zaprezentowane informacje wskazują, że już w 2015 r. był widoczny wzrost wypłat z autocasco (+0,26 mld zł/+7,3% względem 2014 r.). Kolejny rok przyniósł większą zmianę. Od stycznia do grudnia 2016 roku ubezpieczyciele wypłacili posiadaczom autocasco 4,20 mld zł, czyli o 0,36 mld zł więcej (+9,4%) niż poprzednio.

Zmiana wartości odszkodowań z AC w 2015 r. oraz 2016 r. była między innymi efektem wzrostu liczby polis i działania rekomendacji KNF-u. Wspomniana instytucja w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych zobowiązała ubezpieczycieli do ustalania wiarygodnych kosztorysów naprawy.

Nadzór finansowy zakazał również uwzględniania amortyzacji części zamiennych - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Warto zwrócić uwagę, że w 2016 r. oprócz odszkodowań z AC znacząco wzrosły też składki płacone przez kierowców. Wzrost przypisanej składki brutto w autocasco wyniósł ponad 1 mld zł. Mimo tak dużej zmiany po stronie zebranych składek krajowi ubezpieczyciele zakończyli miniony rok tylko minimalnym zyskiem ze sprzedaży polis AC (+0,04 mld zł).

Opisywana sytuacja wynikała m.in. ze wzrostu liczby aktywnych polis i konieczności zawiązania wyższych rezerw na wypłaty z autocasco w 2017 roku - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Poziom składek i wypłat oraz wyniku technicznego z ubezpieczeń autocasco dla kierowców (2006 r. - 2016 r.)

Rok ↓ Składka przypisana brutto w polisach autocasco Odszkodowania wypłacone brutto w polisach autocasco Wynik techniczny na polisach autocasco
2006 r. 4,22 mld zł 2,90 mld zł +0,20 mld zł
2007 r. 4,73 mld zł 2,81 mld zł +0,30 mld zł
2008 r. 5,20 mld zł 3,11 mld zł +0,44 mld zł
2009 r. 4,89 mld zł 3,75 mld zł -0,09 mld zł
2010 r. 5,20 mld zł 3,78 mld zł -0,31 mld zł
2011 r. 5,77 mld zł 3,70 mld zł +0,33 mld zł
2012 r. 5,63 mld zł 3,44 mld zł +0,73 mld zł
2013 r. 5,32 mld zł 3,50 mld zł +0,48 mld zł
2014 r. 5,26 mld zł 3,58 mld zł +0,24 mld zł
2015 r. 5,45 mld zł 3,84 mld zł -0,11 mld zł
2016 r. 6,57 mld zł 4,20 mld zł +0,04 mld zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU (lata 2006 - 2015) oraz KNF (2016 rok)

W 2016 średnia składka AC wzrosła o 100 zł

Bardzo duża zmiana łącznej składki autocasco zebranej przez ubezpieczycieli (wzrost o jedną piątą w 2016 r.) wskazuje, że posiadacze polis AC mocno odczuli zmiany cenowe. Warto jednak pamiętać, że wahania łącznej sumy składek zależą również od wzrostu lub spadku liczby polis.

Faktyczny poziom zmian cenowych można ocenić po obliczeniu składki brutto przypadającej na jedno ubezpieczenie. Według danych KNF-u taka jednostkowa składka AC wynosiła:

  • 2014 r. - 955 zł
  • 2015 r. - 947 zł
  • 2016 r. - 1055 zł

Warto zwrócić uwagę, że powyższe wyniki uwzględniają również polisy autocasco posiadające obniżone składki ze względu na sprzedaż pakietową (np. jako pakiet OC + AC).

Nawet po wliczeniu ubezpieczeń AC sprzedawanych taniej razem z obowiązkowymi polisami OC okazuje się, że zmiana średniej składki autocasco z 2016 r. wyniosła 108 zł (+11,4%) w przeliczeniu na jedną polisę. Ten jedenastoprocentowy wzrost był znacznie mniejszy od zmiany dotyczącej sumy zebranych składek (ok. 20%), gdyż równocześnie zwiększyła się liczba polis autocasco sprzedanych przez krajowych ubezpieczycieli (2015 r. - 5,76 mln sprzedanych polis AC, 2016 r. - 6,22 mln).

Roczna zmiana kosztu AC na poziomie 11% też wydaje się znacząca i dotkliwa dla kierowców. Jeszcze kilka lat temu taka podwyżka wywoływałaby znacznie większe emocje. Ubiegłoroczny wzrost kosztów AC został zepchnięty na medialny margines, bo analogiczne podwyżki składek OC osiągnęły poziom wynoszący nawet 50% - 60%.

Zobacz, które firmy ubezpieczeniowe w kwietniu 2017 r. oferowały najtańsze pakiety OC + AC >

Sprawdź, czy nie zmienił się zakres ochrony

W kontekście ubezpieczeń OC warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Rzeczywiste podwyżki cen takich obowiązkowych polis są łatwiejsze do oszacowania, gdyż każde OC zapewnia ten sam zakres ochrony (sprecyzowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych).

W przypadku polis autocasco sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo zakłady ubezpieczeń samodzielnie określają zakres proponowanej ochrony. Zatem faktyczna skala ubiegłorocznych podwyżek kosztu AC mogła być większa niż wspomniane 11%.

Ubezpieczyciele oferujący AC mogą wprowadzić swoiste ukryte podwyżki poprzez ograniczenie ochrony i utrzymanie poprzedniej składki. Dlatego kierowcy kupujący kolejną polisę autocasco powinni zwracać uwagę na zmiany dotyczące np. franszyz - radzi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-06-17

Rzeczoznawca samochodowy - kim jest i jak może nam pomóc?

Rzeczoznawca samochodowy to ekspert, który może wspierać kierowcę w sporze z ubezpieczycielem. Nasz artykuł wyjaśnia, kim dokładnie jest taki fachowiec.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-02

OC i autocasco - czy firmy to ważny klient dla ubezpieczycieli?

Nie tylko gospodarstwa domowe kupują ubezpieczenia komunikacyjne. Czy polisy dotyczące pojazdów firmowych są ważne dla ubezpieczycieli?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-29

Spadek sprzedaży nowych aut = problem dla ubezpieczycieli?

Na skutek pandemii oraz kryzysu gospodarczego sprzedaż nowych aut w Polsce mocno spadła. Czy jednak ma to duże znaczenie z punktu widzenia ubezpieczycieli?

Czytaj więcej
Komentarze