Strona główna  |  Wiadomości  |  Jak ubezpieczyć się od bezrobocia?

Jak ubezpieczyć się od bezrobocia?

Data aktualizacji: 2021-09-13
Stare przysłowie mówi, że „przezorny zawsze ubezpieczony”. Słowa te nabierają szczególnej mocy w czasach, gdy ciężko o kredyt, a o pracę niekiedy jeszcze trudniej. Bank, udzielając pożyczki na nasze wymarzone „M”, stara się na wszelkie sposoby zabezpieczyć jej spłatę – również na ewentualność naszego bezrobocia.

Ubezpieczenie od utraty pracy najczęściej wchodzi w skład pakietu wraz z assistance medycznym oraz z polisą na wypadek całkowitej niezdolności do pracy i pobytu w szpitalu. Pakiet taki stanowi zazwyczaj dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego (banki współpracują z TU w ramach ubezpieczeń grupowych swoich klientów), jednak zdarza się również w przypadku innego rodzaju pożyczek, a nawet jako osobny produkt.

Czy jednak jest to zabezpieczenie jedynie dla banku, czy również dla nas? Temat ubezpieczenia od utraty pracy poruszaliśmy już wcześniej.

Spis treści:

 1. Ile to kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?
 2. Jakie dokumenty musimy skompletować aby ubiegać się o ubezpieczenie od utraty pracy?

Ile to kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Utrata pracy Składka na ten pakiet ubezpieczeń nie jest mała. Zależy m.in. od wysokości kredytu, okresu, na jaki go zaciągamy, naszych szczegółowych danych, czy wysokości ewentualnego świadczenia. Zazwyczaj wynosi od 1 do 3,25% kwoty kredytu. Musimy liczyć się więc z wydatkiem od kilkuset do nawet kilku tysięcy zł.

Przykładowe produkty (przy kredycie hipotecznym):

Bank + Towarzystwo Ubezpieczeniowe Okres ochrony Maksymalna liczba świadczeń Zakres ochrony (świadczenie miesięczne) Koszt składki
Santander Consumer Bank + Genworth Financial 60 miesięcy 6 rata kredytu (max 5000 zł) 1,5% kwoty kredytu, płatna jednorazowo
Credit Agricole + TU Europa 24 miesiące 12 rata kredytu (max 6000 zł) i koszty eksploatacyjne (max 500 zł) ustalany indywidualnie
Getin Bank + TU Europa cały okres kredytowania 12 rata kredytu (max 5000 zł) bezpłatna
PKO BP + InterRisk 24 lub 48 miesięcy (kolejne przedłużenia na 12 miesięcy) 12 rata kredytu (max 6500 zł) i koszty eksploatacyjne (max 500 zł) 2,27% lub 3,25% kwoty kredytu (zależnie od długości okresu ochrony), płatna jednorazowo za każdy okres
mBank + Compensa 12 miesięcy 12 rata kredytu ustalany indywidualnie

Jak można zauważyć po przeanalizowaniu powyższego zestawienia, większość par instytucji finansowych zapewnia 12-krotną wypłatę świadczenia, które pokryje ratę kredytu i niekiedy również koszty eksploatacyjne nieruchomości, będącej jego zabezpieczeniem. Jedynie Genworth Financial (we współpracy z Santanderem) wypłaca 6 świadczeń, jednak ochrona ubezpieczeniowa jest w tym przypadku dużo dłuższa. Wynosi aż 60 miesięcy, podczas gdy w innych przypadkach trwa od 12 do maksymalnie 48 miesięcy. Jest to istotne, gdyż każde odnowienie polisy wiąże się z kosztem kolejnej składki. Na tym tle wyróżnia się Getin Bank, który zapewnia bezpłatną ochronę na cały okres kredytowania (co ma zapewne niestety odbicie w koszcie samego kredytu).

Warto zwrócić uwagę na zastrzeżenie o maksymalnej kwocie miesięcznej wypłaty, która nie zawsze może pokryć zapotrzebowanie ubezpieczonego (w przypadku wyższych kredytów), jednak dzięki systemowi ubezpieczeń grupowych koszt składki jest stosunkowo niski w porównaniu do produktów oferowanych indywidualnym nabywcom. Bank ubezpiecza większą grupę kredytobiorców u konkretnego TU, dzięki czemu uzyskuje konkurencyjną cenę.

Niekiedy polisa od utraty pracy oferowana jest jako dodatkowy produkt ubezpieczeniowy do kredytów konsolidacyjnych i pożyczek . Zakup ubezpieczenia bez połączenia z kredytem pozwoli dopasować je do naszych indywidualnych potrzeb, ale jednocześnie może okazać się dużym wydatkiem. Należy zwrócić uwagę na to, że koszt składki przy indywidualnym zawieraniu takiej polisy, w oderwaniu od kredytu hipotecznego i ubezpieczenia grupowego, jest znacznie wyższy a maksymalna liczba wypłat świadczenia mniejsza. Przykładowo Aviva i BZ WBK oferują trzy warianty dodatkowej polisy od utraty pracy: świadczenie miesięczne w wysokości 400, 700 lub 1000 zł (wypłacane 7-krotnie) przy jednorazowej składce odpowiednio 2800, 4900 i 7000 zł. Jest to więc spora kwota, którą trzeba wyjąć z portfela raz na 24 miesiące.

Zalety posiadania ubezpieczenia od utraty pracy

 • w razie utraty pracy mamy zapewnioną spłatę raty kredytu, a czasem również opłat eksploatacyjnych (czynsz, prąd, gaz, czasem również telefon stacjonarny), dzięki czemu nie wpadniemy w spiralę długów;
 • polisa działa jako dodatkowe zabezpieczenie (bez niej bank może zażądać np. poręczyciela);
 • niższa marża kredytu;
 • w przypadku dodatkowych produktów ubezpieczeniowych – poduszka finansowa na wypadek utraty stabilności zawodowej.

Warunki uzyskania ubezpieczenia od utraty pracy

 • trzeba być zatrudnionym na czas nieokreślony (lub określony, jeśli kończy się po okresie obowiązywania ubezpieczenia), mieć kontrakt menedżerski lub działalność gospodarczą;
 • utrata zatrudnienia nie może być efektem porozumienia stron (wyjątek to zwolnienia grupowe), wygaśnięcia umowy z winy pracownika lub gdy ubezpieczony wiedział o nadchodzącym zwolnieniu przed podpisaniem umowy z TU;
 • niekiedy przeciwwskazaniem do wypłaty jest również pokrewieństwo z przełożonym lub zbyt krótki staż pracy w danej firmie;
 • niezbędny jest status bezrobotnego (niektóre TU wymagają również prawa do zasiłku);
 • jeśli istnieje współkredytobiorca, który nadal pracuje, otrzymamy jedynie połowę należnego świadczenia;
 • karencja od momentu podpisania umowy do objęcia ochroną (30-90 dni) lub od zaistnienia szkody (7-30 dni);
 • maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia, która to kwota, w przypadku osób wcześniej zamożnych i z wysokim kredytem, może nie starczyć nawet na pokrycie jego raty;
 • spora ilość dokumentów koniecznych do przedłożenia ubezpieczycielowi przed wypłatą świadczenia.

Jakie dokumenty musimy skompletować aby ubiegać się o ubezpieczenie od utraty pracy?

Szczegółowe wymagania odnośnie koniecznej dokumentacji ubezpieczyciele określają w swoich OWU , zawsze jednak niezbędne są:

 • formularz zgłoszenia szkody,
 • kopia lub oryginał zaświadczenia o nadaniu statusu bezrobotnego,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wypowiedzenia i świadectwa pracy,
 • aktualny harmonogram spłat kredytu.

Dodatkowo, jeśli nasza polisa przewiduje pokrycie kosztów eksploatacyjnych, będziemy musieli dołączyć również kopie faktur za ostatnie 3 lub 6 miesięcy wstecz (zostanie z nich wyliczona średnia). Dodatkowo, co miesiąc będziemy musieli dosyłać zaświadczenie o statusie bezrobotnego (wystawienie w dniu płatności raty lub później) oraz aktualny harmonogram spłat.

Czy warto kupować ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy jest dość kosztowne i wielu może się wydawać zbędnym wydatkiem. Trzeba spełnić wysokie wymagania ubezpieczyciela i dostarczyć wiele dokumentów, zanim cokolwiek zostanie nam wypłacone. Jednak w przypadku utraty źródła dochodów, dzięki wypłatom z polisy, możemy uniknąć zadłużenia się u zarządcy czy dostawców mediów. Dodatkowo ubezpieczenie od utraty pracy wpływa na obniżenie marży kredytu, co również jest nie bez znaczenia.

Podobne artykuły
zycie
Ubezpieczenie na życie
2023-03-20

Jak przez 20 lat podrożały wizyty u polskich lekarzy?

Według danych GUS, w minionym roku wizyty lekarskie zdrożały o około 17%. Sprawdzamy, czy przez ostatnie 20 lat kiedykolwiek miały miejsce większe podwyżki.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2023-01-20

Ćwiczenia wojskowe: co z ochroną ubezpieczeniową?

W 2023 r. do 200 000 Polaków odbędzie obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Wyjaśniamy zatem, jak wygląda kwestia ochrony ubezpieczeniowej podczas takich ćwiczeń.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2022-12-30

Polisa receptą na drożyznę u lekarzy?

Inflacja dotyczy nie tylko produktów spożywczych i energii. Przez rok mocno podrożały też usługi medyczne. Wyjaśniamy, czy ubezpieczenie może być receptą na ten problem.

Czytaj więcej
Komentarze