Strona główna  |  Wiadomości  |  Jak postępować w sytuacji kradzieży pojazdu?

Jak postępować w sytuacji kradzieży pojazdu?

Data aktualizacji: 2021-09-10
Człowiek wychodzi rano do pracy a na parkingu nie ma jego samochodu. Szuka, obchodzi cały parking. I nic. Może zaparkował w innym miejscu? Parę minut jeszcze się łudzi, że zostawił auto gdzieś indziej, jednak w końcu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Pojazd został skradziony. Co zrobić w takiej sytuacji? Jakie kroki należy podjąć aby dopełnić wszelkich formalności?

Dla wielu osób samochód jest nieodłącznym elementem codzienności. Tak jak właściciel auta dba o jego wygląd i stan techniczny, tak również powinien dbać o jego bezpieczeństwo. Niestety, pewnych zagrożeń nie można całkiem wyeliminować. Co zrobić gdy dojdzie do kradzieży pojazdu?

Spis treści:

  1. Zgłoszenie na policję i do zakładu ubezpieczeń
  2. Wyrejestrowanie pojazdu

Zgłoszenie na policję i do zakładu ubezpieczeń

Samochody na parkingu Pierwszym krokiem jest zgłoszenie kradzieży na policji. Warto przekazać funkcjonariuszom jak najwięcej informacji, każda rzecz może okazać się pomocna. Jeżeli właściciel skradzionego pojazdu wykupił ubezpieczenie AC uwzględniające sytuację kradzieży ubezpieczonego auta, również należy niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu ubezpieczyciela. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa własną procedurę postępowania w sytuacji kradzieży (ubezpieczony znajdzie ją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń zakupionej polisy). Przykładowo firma PZU wymaga:

  • przekazania dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (o ile była wydana na ten pojazd),

  • przekazania wszystkich kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz od zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane przy zawarciu umowy w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,

  • okazania umowy o świadczenie usługi monitoringu, poszukiwania i odzyskiwania auta oraz dowodu opłaty abonamentu za okres, w którym przypadał dzień kiedy dokonano kradzieży samochodu jeżeli w pojeździe zamontowano był system specjalny, w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Należy pamiętać, aby jeszcze przed podpisaniem umowy Autocasco, dobrze znać powyższe warunki, aby później nie być niemile zaskoczonym. Niespełnienie warunków zawartych w umowie może skutkować odmową wypłacenia odszkodowania.

Wyrejestrowanie pojazdu

Na zgłoszeniu faktu kradzieży pojazdu na policję i do ubezpieczyciela (dla posiadaczy polisy Autocasco) się nie kończy. O zaistniałej sytuacji należy również powiadomić starostwo powiatowe (urząd gminy), gdzie właściciel samochodu zarejestrował pojazd. Skradziony samochód powinien zostać wyrejestrowany!

Wyrejestrowanie pojazdu następuje na wniosek właściciela. Kierowca musi złożyć stosowne podanie (zwykle w formie formularza dostępnego w urzędzie lub na stronach internetowych właściwych starostw powiatowych).

Oto lista potrzebnych dokumentów:

  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu (albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Dodatkowo należy przedstawić: dowód osobisty właściciela, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu należy przekazać zakładowi ubezpieczeń, w którym właściciel skradzionego auta wykupił ubezpieczenie OC. Umowa OC zostaje wtedy rozwiązana, a kierowca może liczyć na odzyskanie środków finansowych za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-06-02

Auto zastępcze z OC sprawcy – dla kogo? Na jak długo? Na co uważać?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony z winny innego kierowcy, możesz skorzystać z opcji wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy. Czy jednak taki pojazd zastępczy przysługuje każdemu? Jak długo...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-04-06

Ubezpieczenie OC Nissan – ile kosztuje?

Japońska marka Nissan kojarzy się w Europie głównie z samochodami terenowymi oraz sportowymi. A ile zapłaci się za ubezpieczenie OC Nissana Qashqai oraz innych modeli?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-04-02

Ubezpieczenie OC Fiat – ile kosztuje?

Fiat 126p, czyli popularny Maluch, to auto, które rozpozna nawet osoba nieinteresująca się w ogóle motoryzacją. A jaka jest cena ubezpieczenia OC dla Fiata 126p oraz innych modeli włoskiej marki,...

Czytaj więcej
Komentarze