Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Innowacyjna baza ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych

Data publikacji: 2014-07-14

Nowa baza danych UFG i PIU. Koniec wyłudzeń na wielokrotnych odszkodowaniach w ubezpieczeniach na życie i majątkowych

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przygotowują bazę ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. Projekt stanowi odpowiedź na przypadki wyłudzeń wielokrotnych wypłat odszkodowań, które dotyczyły tego samego zdarzenia. Często dochodziło do sytuacji, w których ubezpieczeni kilkakrotnie zgłaszali tę samą szkodę do różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Baza ma funkcjonować w podobny sposób do bazy historii ubezpieczenia z której korzystają już wszyscy dostępni na rynku ubezpieczyciele przy zawieraniu umów ubezpieczenia pojazdów

Jak przystąpić do projektu?

Baza danych Pilotażowe uruchomienie bazy było planowane na pierwszą połowę 2014 r. W pierwszej kolejności w bazie maja znaleźć się informacje dotyczące ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenia mieszkania i domów od ognia i innych żywiołów) oraz ubezpieczeń życiowych. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, aby korzystać z bazy będzie musiało przystąpić do projektu, zasilając bazę swoimi danymi.

Koszt bazy zdarzeń i szkód

Kwota jaką Polska Izba Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poniesie, aby uruchomić projekt to 6, 8 mln zł. Kwotę ta powinna się jednak szybko zwrócić. Z szacunków wynika, że ubezpieczyciele dzięki bazie odzyskają w ciągu pierwszych 3 lat jej działania 5,7 mln zł w ubezpieczeniach na życie oraz 11,1 mln zł w ubezpieczeniach majątkowych.

Gwarancja bezpieczeństwa

Polska Izba Ubezpieczeń tworząc bazę, współpracuje również z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, co daje pewność, że projekt spełnia wszystkie wymogi prawne.

Tagi:

Komentarze