Strona główna  |  Wiadomości  |  Gdzie jest najmniej wypadków? Ranking bezpieczeństwa drogowego Ubea.pl

Gdzie jest najmniej wypadków? Ranking bezpieczeństwa drogowego Ubea.pl

Data publikacji: 2020-03-31
Eksperci Ubea.pl sprawdzili bezpieczeństwo na drogach 380 większych miast i powiatów. Gdzie wypadki są szczególnie częste?

Dane porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wskazują, że średni poziom składek OC na terenie poszczególnych powiatów i miast jest bardzo zróżnicowany. Eksperci wspomnianej porównywarki postanowili zatem sprawdzić, czy podobne zróżnicowanie dotyczy również bezpieczeństwa drogowego.

W tym celu analitycy Ubea.pl wzięli pod uwagę dane z 314 powiatów oraz 66 większych miast pełniących funkcje powiatu. Wieloletnia analiza wskazuje, że poziom bezpieczeństwa drogowego w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Wbrew pozorom, największe miasta zwykle wypadają dobrze lub dość dobrze. Bardzo wiele poważnych wypadków zdarza się natomiast w powiatach położonych blisko ruchliwych dróg o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym.

Spis treści:

 1. Jak oceniono bezpieczeństwo na drogach miast i powiatów?
 2. Różnice w poziomie bezpieczeństwa na drogach są bardzo duże
 3. Gdzie drogi są najbezpieczniejsze?
 4. Wśród metropolii najlepiej wypadła Warszawa
 5. Położenie blisko ruchliwej drogi pogarsza poziom bezpieczeństwa
 6. Ranking powiatów i miast pod względem bezpieczeństwa na drodze

Jak oceniono bezpieczeństwo na drogach miast i powiatów?

Wypadek drogowy Tytułem wprowadzenia warto wyjaśnić, że ranking bezpieczeństwa drogowego Ubea.pl opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2013 - 2018. Uwzględnienie aż sześciu lat w ramach analizy wypadkowości pozwala na uzyskanie bardziej miarodajnych wyników.

Niestety okazało się, że dane GUS-u za 2019 rok są jeszcze niedostępne. Wydaje się jednak, że takie informacje raczej nie zmieniłyby znacząco wyników rankingowych - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Podczas tworzenia rankingu eksperci Ubea.pl wzięli pod uwagę dane GUS-u z sześciu lat, które zostały opublikowane w ramach następujących wskaźników:

 • liczba wypadków drogowych na 100 000 osób
 • liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 100 000 osób
 • liczba rannych osób na 100 wypadków drogowych

Dla każdego wskaźnika została następnie obliczona wartość przeciętna (mediana) z całego kraju. Później eksperci Ubea.pl ustalili, o ile wynik każdej z 380 badanych lokalizacji różni się od mediany. Jeżeli takie odchylenie było pozytywne (sygnalizujące większe bezpieczeństwo), to dane miasto lub dany powiat otrzymywał dodatni punkt (1% odchylenia od mediany = +1 punkt).

W przypadku negatywnego odchylenia wynik punktowy był ujemny. Po wykonaniu takich przeliczeń, ustalono sumę punktów dotyczącą trzech wskaźników. Jest ona podstawą do oceny każdego miasta i powiatu - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sposób oceniania poszczególnych miast i powiatów można wyjaśnić na przykładzie Przemyśla, który uzyskał następujące wyniki:

 • liczba wypadków drogowych na 100 000 osób - o 60,04% mniejsza od krajowej mediany (+60,04 punktu za ten wynik)
 • liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 100 000 osób - o 82,60% mniejsza od krajowej mediany (+82,60 punktu za ten wynik)
 • liczba rannych osób na 100 wypadków drogowych - o 5,44% mniejsza od krajowej mediany (+5,44 punktu za ten wynik)

Powyższy przykład tłumaczy, dlaczego końcowy wynik Przemyśla wyniósł 148,08 punktu. Jest to suma punktów dotyczących trzech analizowanych wskaźników (60,04 punktu + 82,60 punktu + 5,44 punktu) - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Szkoda a OC - o ile wzrośnie składka ubezpieczenia po wypadku lub kolizji?

Różnice w poziomie bezpieczeństwa na drogach są bardzo duże

Skrócone wyniki rankingu (patrz poniższa tabela) potwierdzają, że poziom bezpieczeństwa drogowego w 314 powiatach oraz 66 miastach na prawach powiatu jest bardzo zróżnicowany. Różnica punktowa pomiędzy zwycięskim Przemyślem (+148,1 punktu) oraz najgorzej ocenionym powiatem piotrkowskim (-303,7 punktu) odzwierciedla statystyczną przepaść w kwestii wypadkowości.

Warto podkreślić, że chodzi jedynie o wypadki drogowe według definicji GUS-u, czyli zdarzenia drogowe skutkujące uszkodzeniem ciała co najmniej jednej osoby albo jej śmiercią - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Gdzie drogi są najbezpieczniejsze?

W pierwszej kolejności warto zająć się lokalizacjami, które odnotowały najlepsze wyniki punktowe. Mowa o następujących powiatach i miastach pełniących funkcje powiatu:

1. miejsce: Przemyśl
2. miejsce: Koszalin
3. miejsce: Chorzów
4. miejsce: Siemianowice Śląskie
5. miejsce: Toruń
6. miejsce: Grudziądz
7. miejsce: pow. brzozowski
8. miejsce: Zamość
9. miejsce: Chełm
10. miejsce: Biała Podlaska

Trzeba odnotować, że w powyższej grupie znalazł się tylko jeden powiat (brzozowski z województwa podkarpackiego). Na uwagę zasługuje też bardzo dobry wynik Torunia, który jest zdecydowanie największy wśród dziesięciu wiodących miast.

Pozostałe miasta z czołówki są co najmniej dwa razy mniejsze od Torunia pod względem ludnościowym - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wśród metropolii najlepiej wypadła Warszawa

Poniższa tabela prezentuje również wyniki dotyczące dziesięciu największych polskich miast. Wspomniane ośrodki miejsce zajęły następujące pozycje:

18. miejsce: Białystok
30. miejsce: Bydgoszcz
41. miejsce: Warszawa
53. miejsce: Lublin
110. miejsce: Wrocław
113. miejsce: Poznań
164. miejsce: Gdańsk
209. miejsce: Szczecin
211. miejsce: Kraków
364. miejsce: Łódź

Wyniki dotyczące Białegostoku oraz Bydgoszczy można uznać za bardzo dobre. Na wyróżnienie zasługuje także 41 miejsce Warszawy - ze względu na wielkość stolicy i natężenie ruchu w stołecznym mieście. Dobrze wypadł także Lublin. Miejsca Wrocławia, Poznania i Gdańska są natomiast dość przeciętne.

Niezbyt dobrze prezentuje się Szczecin i Kraków, a wynik Łodzi można określić jako bardzo zły. Niestety daje tutaj o sobie znać położenie Łodzi na przecięciu ważnych tras komunikacyjnych i rola tego miasta jako węzła drogowego. Warto pamiętać, że przez Łódź przebiegają między innymi ruchliwe trasy S14 i A1 - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Położenie blisko ruchliwej drogi pogarsza poziom bezpieczeństwa

W rankingowej klasyfikacji poniżej Łodzi uplasowało się jeszcze szesnaście powiatów. Przygotowana tabela prezentuje dziesięć jednostek administracyjnych, które uzyskały najgorsze wyniki. Są to następujące powiaty:

371. miejsce: pow. sierpecki
372. miejsce: pow. wyszkowski
373. miejsce: pow. kościerski
374. miejsce: pow. częstochowski
375. miejsce: pow. skierniewicki
376. miejsce: pow. kielecki
377. miejsce: pow. brzeziński
378. miejsce: pow. radomszczański
379. miejsce: pow. olsztyński
380. miejsce: pow. piotrkowski

Wymienione powyżej powiaty znajdują się w różnych częściach Polski. Posiadają one jednak pewną wspólną cechę. Mowa o przebiegających przez nie ruchliwych trasach komunikacyjnych, które generują dużą liczbę wypadków.

Ze względu na definicję wypadku drogowego stosowaną przez GUS, która nie obejmuje drobnych stłuczek, obszary leżące blisko ruchliwych tras wypadają najgorzej. Trudno jednak uznać taką sytuację za wadę rankingu, ponieważ to właśnie wypadki, a nie stłuczki powodują wyjątkowo kosztowne i traumatyczne szkody osobowe (uszkodzenia ciała oraz zgony).

Sprawdź, jak postępować po kolizji

W tym kontekście warto powołać się na dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mówią one, że przeciętny wypadek generuje straty dla gospodarki, które wynoszą ponad 1 mln zł i są 25 razy większe niż średni koszt kolizji drogowych - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ranking powiatów i miast pod względem bezpieczeństwa na drodze

Bezpieczeństwo drogowe - ranking powiatów i miast na prawach powiatu (dane z lat 2013 - 2018)

Miasta i powiaty, które osiągnęły najlepszy wynik

Pozycja ↓ Nazwa powiatu / miasta na prawach powiatu Liczba wypadków drogowych na 100 000 osób Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 100 000 osób Liczba rannych osób na 100 wypadków drogowych Suma punktów z trzech kategorii
1 Przemyśl 28,8 1,6 111,9 +148,1
2 Koszalin 29,8 2,0 108,1 +145,6
3 Chorzów 30,8 2,0 111,9 +141,1
4 Siemianowice Śląskie 40,7 1,0 110,3 +139,7
5 Toruń 26,4 3,9 95,7 +139,3
6 Grudziądz 38,1 1,9 106,8 +136,0
7 pow. brzozowski 21,7 4,3 106,0 +133,5
8 Zamość 37,9 2,1 109,1 +132,8
9 Chełm 36,9 3,1 97,2 +132,7
10 Biała Podlaska 43,8 1,7 106,5 +130,2


Dziesięć największych miast w Polsce

Pozycja ↓ Nazwa powiatu / miasta na prawach powiatu Liczba wypadków drogowych na 100 000 osób Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 100 000 osób Liczba rannych osób na 100 wypadków drogowych Suma punktów z trzech kategorii
18 Białystok 52,8 2,0 115,6 +107,5
30 Bydgoszcz 53,9 3,0 117,9 +93,3
41 Warszawa 60,5 3,3 113,5 +84,1
53 Lublin 63,3 3,4 119,4 +74,5
110 Wrocław 94,3 3,2 119,6 +33,1
113 Poznań 97,1 3,3 114,6 +32,2
164 Gdańsk 114,9 2,9 118,9 +8,2
209 Szczecin 132,0 3,3 115,1 -16,4
211 Kraków 143,3 2,3 110,7 -17,2
364 Łódź 241,4 3,5 122,8 -177,3


Miasta i powiaty, które osiągnęły najgorszy wynik

Pozycja ↓ Nazwa powiatu / miasta na prawach powiatu Liczba wypadków drogowych na 100 000 osób Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 100 000 osób Liczba rannych osób na 100 wypadków drogowych Suma punktów z trzech kategorii
371 pow. sierpecki 151,9 17,6 121,4 -206,4
372 pow. wyszkowski 122,6 21,6 117,8 -206,6
373 pow. kościerski 196,8 10,7 142,4 -210,6
374 pow. częstochowski 169,8 14,8 137,0 -213,1
375 pow. skierniewicki 170,5 17,0 125,2 -228,5
376 pow. kielecki 174,5 16,3 131,8 -232,0
377 pow. brzeziński 163,3 18,3 126,1 -233,9
378 pow. radomszczański 203,7 14,5 125,7 -247,5
379 pow. olsztyński 172,5 18,6 130,9 -253,5
380 pow. piotrkowski 170,8 22,8 138,5 -303,7


Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych GUS

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-05-31

Polska coraz wyżej w drogowym rankingu UE

Bezpieczny rok 2022 pozwolił Polsce awansować w rankingu bezpieczeństwa drogowego. Sprawdzamy, jak obecnie wygląda pozycja naszego kraju w UE.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-04-30

Tak bezpiecznego kwartału na drogach jeszcze nie było

Okazuje się, że I kw. 2023 r. przyniósł dalszy spadek liczby wypadków drogowych. Analizujemy to ciekawe zjawisko, którego skala mogła zaskoczyć.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-03-31

Średnia szkoda z OC: znów padł rekord

Już wcześniej można było sądzić, że mocno wzrosła średnia wartość szkody z OC. Analizujemy skalę tego wzrostu w 2022 roku i przedstawiamy pewne prognozy.

Czytaj więcej
Komentarze