Strona główna  |  Wiadomości  |  Czy nowy podatek ubezpieczycieli wpłynie na wysokość składki?

Czy nowy podatek ubezpieczycieli wpłynie na wysokość składki?

Data publikacji: 2015-12-11
Już po ogłoszeniu wyników niedawnych wyborów, można było spodziewać się, że banki zapłacą nowy podatek. Wcześniejsze zapowiedzi zwycięskiej partii, nie dotyczyły opodatkowania zakładów ubezpieczeń. Dlatego projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, wywołał w środowisku ubezpieczeniowym jeszcze większe zdziwienie, niż niedawna dymisja Prezesa PZU.

Zasady podatku naliczanego od aktywów ubezpieczycieli, nie zostały jeszcze zaakceptowane przez Sejm, Senat i Prezydenta. Jeżeli proponowane rozwiązania nie ulegną zmianie, to kilku wiodących ubezpieczycieli będzie miało nowy kłopot.

Banki mają być niżej opodatkowane niż sektor ubezpieczeń

Projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, jest już dostępny dla wszystkich internautów. Dlatego możemy sprawdzić, jakie zasady opodatkowania ubezpieczycieli, obecnie proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie ze wspomnianym projektem, nowa danina na rzecz Skarbu Państwa ma obciążać:

  • krajowe zakłady ubezpieczeń
  • krajowe zakłady reasekuracji
  • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji
  • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji

Podatek finanse Jak widać, działalność formie oddziału zagranicznej firmy, nie ochroni ubezpieczyciela przed podatkiem. Ta danina ma być naliczana od nadwyżki aktywów przekraczającej 4 mld zł. Ubezpieczyciele posiadający mniejsze aktywa (≤ 4 mld zł), w ogóle nie zapłacą nowego podatku. Będzie on naliczany w cyklu miesięcznym, jako 0,05% aktualnej wartości aktywów (0,05% podstawy podatku). Trzeba zwrócić uwagę, że ubezpieczyciele w przeciwieństwie do banków, nie będą mogli pomniejszyć podstawy opodatkowania o odliczenia przewidziane w ustawie. Roczna składka dla firm ubezpieczeniowych wyniesie 0,60% wartości aktywów. W przypadku banków i SKOK-ów, analogiczna wartość to 0,39%. Zarówno kredytodawcy, jak i ubezpieczyciele nie będą mogli zaliczyć nowego podatku do kosztów uzyskania przychodu (patrz art. 13 projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych). Warto nadmienić, że przyjęcie takiego samego limitu aktywów niepodlegających opodatkowaniu dla banków i ubezpieczycieli (4,0 mld zł), jest dość dyskusyjnym rozwiązaniem. Dane KNF-u wskazują bowiem, że przeciętny kredytodawca ma większe aktywa (3,5 mld zł w 2014 r.), niż statystyczny ubezpieczyciel (3,0 mld zł).

Nowy podatek zapłacą tylko wiodące firmy ubezpieczeniowe

Wyniki finansowe ubezpieczycieli z całego 2015 r. są jeszcze niedostępne, a część zakładów nie podaje kwartalnych informacji o stanie swoich finansów. Dlatego potencjalne skutki wprowadzenia nowego podatku, możemy sprawdzić na podstawie danych z 2014 r. W tym celu trzeba przyjąć założenie, że wartość aktywów spółki miała taki sam poziom w każdym miesiącu. Jeżeli nieco uprościmy analizę, to okaże się, że w 2014 r. nowego podatku nie uniknęłoby przynajmniej czterech ubezpieczycieli (patrz poniższa tabela). Mowa o Grupie PZU, TUiR WARTA, STU Ergo Hestia i OPEN LIFE TU ŻYCIE. Pozostałe firmy w 2014 r. miały sumę aktywów zbliżona do 4 mld zł albo znacznie mniejszą od tej kwoty.

Poniższe zestawienie dotyczy dwunastu z prawie sześćdziesięciu firm ubezpieczeniowych, które działają w Polsce. Na jego podstawie można jednak wywnioskować, że nowy podatek obciąży tylko największych ubezpieczycieli. Gdyby taką daninę wprowadzono w 2014 roku, to Grupa PZU musiałaby przekazać do budżetu nie więcej niż 184 mln zł. Podatek byłby nieco mniejszy od wartości wynikającej ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy PZU. Warto pamiętać, że wspomniana grupa o aktywach wynoszących prawie 35 mld zł (2014 r.), zajmuje się nie tylko działalnością ubezpieczeniową w Polsce.
Na uwagę zasługuje również sytuacja Open Life TU Życie. Gdyby podatek ubezpieczeniowy wprowadzono już w 2014 roku, to wspomniana spółka utraciłaby prawie 70% rocznego zysku. Taki niekorzystny scenariusz, po wdrożeniu nowego podatku może dotyczyć firm, które mają niską rentowność i relatywnie dużą sumę aktywów.

Wysokości podatku, który ubezpieczyciele musieliby zapłacić w 2014 r.

Nazwa ubezpieczyciela Suma aktywów na koniec 2014 r. Podatek w skali roku dla podanej sumy aktywów Zysk netto ubezpieczyciela w 2014 r. Udział nowego podatku w zysku netto z 2014 r.
Grupa PZU 34,630 mld zł < 183,779 mln zł 2 636,73 mln zł < 6,97%
TUiR WARTA S.A. 9,033 mld zł 30,198 mln zł 279,42 mln zł 10,81%
STU Ergo Hestia S.A. 7,170 mld zł 19,017 mln zł 111,15 mln zł 17,11%
OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. 7,081 mld zł 18,483 mln zł 26,88 mln zł 68,77%
AXA ŻYCIE TU S.A. 4,100 mld zł 0,600 mln zł 18,54 mln zł 3,24%
TUnŻ WARTA S.A. 3,706 mld zł 0,00 mln zł 27,73 mln zł 0,00%
TU EUROPA S.A. 3,205 mld zł 0,00 mln zł 137,00 mln zł 0,00%
TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. 3,158 mld zł 0,00 mln zł 154,70 mln zł 0,00%
TU na ŻYCIE EUROPA S.A. 2,667 mld zł 0,00 mln zł 26,00 mln zł 0,00%
COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group 2,097 mld zł 0,00 mln zł 80,32 mln zł 0,00%
UNIQA TU S.A. 2,018 mld zł 0,00 mln zł 21,62 mln zł 0,00%
STUnŻ ERGO HESTIA S.A. 1,870 mld zł 0,00 mln zł 23,19 mln zł 0,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ubezpieczycieli oraz projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

Część kosztów podatkowych zostanie przerzucona na klientów

Wielu klientów firm ubezpieczeniowych obawia się, że wprowadzenie nowego podatku, będzie skutkowało wzrostem cen polis. Autorzy ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych uważają, że ten efekt nie powinien być dotkliwy dla konsumentów. Taka opinia została uzasadniona czysto teoretyczną tezą. Mówi ona, że podatki bezpośrednie (np. majątkowe i dochodowe) trudno „przerzucić” na klienta, gdyż nie zostały bezpośrednio zawarte w cenie usługi. Jeżeli ubezpieczyciele będą jednak próbowali zrekompensować sobie koszty podatku poprzez podwyżkę składek, to do akcji ma wkroczyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niestety autorzy projektu ustawy nie podali, na czym miałyby dokładnie polegać działania UOKiK-u. Wydaje się, że w praktyce efekty nowego podatku od ubezpieczycieli będą inne, niż teoretyczne założenia. W przypadku takich nierentownych produktów jak np. polisy OC i polisy Autocasco, ubezpieczyciele mogą łatwo uzasadnić kolejne podwyżki składek. Warto nadmienić, że Komisja Nadzoru Finansowego niedawno zarekomendowała takie rozwiązanie firmom sprzedającym polisy komunikacyjne.

Sprawdź, jakie czynniki przede wszystkim wpływają na cenę OC:

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-30

Auto wycofamy z ruchu na 4 lata i zapłacimy grosze za OC?

Kierowcy narzekają na brak możliwości łatwego wycofania z ruchu nieużywanego auta na 1 - 2 lata. Niebawem taka opcja może się pojawić.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-28

Ubezpieczyciele już nie zarabiają na OC

Pierwszy kwartał 2023 r. zakończył się nietypową sytuacją, czyli praktycznie zerowym zyskiem ze sprzedaży OC. Jeśli ubezpieczyciele nie zwiększą składek, to poniosą straty.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-03-31

Średnia szkoda z OC: znów padł rekord

Już wcześniej można było sądzić, że mocno wzrosła średnia wartość szkody z OC. Analizujemy skalę tego wzrostu w 2022 roku i przedstawiamy pewne prognozy.

Czytaj więcej
Komentarze