Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

FARAON Małgorzata Sylwia Lach-Gwiazda - jakość paliwa

Informacje

ul. Szczecińska 30, Pyrzyce

Lokalizacja

Badania jakości paliwa

Data B100 B20 Benzyna LPG ON
2013-10-03 - - - D -

Legenda

Benzyna i ON LPG
D - próbka spełnia wymagania
G - Gęstość w temp. 15ºC
MON - Motorowa liczba oktanowa MON
RON - Badawcza liczba oktanowa RON
S - Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - Temperatura końca destylacji
Sf-R - Pozostałość po destylacji
TZ - Temperatura zapłonu
VP - Prężność par, DVPE
E - przekroczona zawartość eterów
O - przekroczona zawartość tlenu
Me - przekroczona zawartość metanolu
B - przekroczona zawartość benzenu
D - próbka spełnia wymagania
MON - motorowa liczba oktanowa MON
DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)
SWR - siarkowodór
S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)
CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC)
ODP - R- pozostałość po odparowaniu
WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC
TWVP - temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa
Woda - zawartość wody
Zapach - zapach

Opracowanie własne na podstawie raportów wyników kontroli stacji i hurtowni paliw publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Komentarze

2017-03-27 13:58

bogucki188.47.93.87

chcę złożyć oficjalną skargę na pracowników waszej stacji w Mierzynie.Zdaża mi sie tankowac na tej stacji i brać paliwo na fakturę bo wprowadzone zostały moje dane na kom.Okazało się niestety już dwukrotnie że pracownik nie potrafił w kom odnależć zapisanych wcześniej danych i potraktował mnie paragonem.W Pyrzycach również spotkałem się z podobną sytuacją i to tylko dla tego że zamiast zapisu fima WOLTIX BYŁO zapisane " Woltix".Drobny pozornie błąd lecz to nie ja te dane wprowadzałem do waszego kom.bogusz

2017-03-28 15:25

Ubea.pl83.3.106.181

Nasse forum służy jedynie do oceniania stacji, jakości obsługi i paliwa, tak aby inni kierowcy mogli się zorientować, gdzie warto tankować a gdzie nie. Jeżeli chciałby Pan złożyć skargę, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z właścicielami stacji. W ten sposób jest większa szansa, że informacja dotrze i coś się na stacji zmieni.