Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Stacja paliw Eugeniusz Pilawa PUHP PILAWA - jakość paliwa

Informacje

ul. Toruńska 7, Kołobrzeg

Lokalizacja

Badania jakości paliwa

Data B100 B20 Benzyna LPG ON
2011-02-15 - - D - D
2012-07-09 - - D - -
2013-10-29 - - - D -
2014-10-06 - - - - D

Legenda

Benzyna i ON LPG
D - próbka spełnia wymagania
G - Gęstość w temp. 15ºC
MON - Motorowa liczba oktanowa MON
RON - Badawcza liczba oktanowa RON
S - Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - Temperatura końca destylacji
Sf-R - Pozostałość po destylacji
TZ - Temperatura zapłonu
VP - Prężność par, DVPE
E - przekroczona zawartość eterów
O - przekroczona zawartość tlenu
Me - przekroczona zawartość metanolu
B - przekroczona zawartość benzenu
D - próbka spełnia wymagania
MON - motorowa liczba oktanowa MON
DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)
SWR - siarkowodór
S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)
CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC)
ODP - R- pozostałość po odparowaniu
WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC
TWVP - temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa
Woda - zawartość wody
Zapach - zapach

Opracowanie własne na podstawie raportów wyników kontroli stacji i hurtowni paliw publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Komentarze

2015-08-18 14:47

maria83.23.105.191

To co Pan zrobił z myjnią przy swojej stacji paliw ww Kolobrzegu ,to HORROR!! jak namydli się samochod to ta woda z painą leci,leci może Pan podjechać swoimi autami ciężarowymi i starczy jej!!! aż końca nie widać!!!! a gdzie czas na spłukanie???!!!,nastepne ZŁOTÓWKI trzeba włożyć no bo jak wyjechać z napienionym,mydlanym samochodem!!!,no jak???.Mył Pan kiedykolwiek swoje auta?????. To jest naciąganie klienta na wkladanie tych złotowek!!!,nietendy droga,dlatego tam rzadko kto myje,bo licho może wziąć, a już jak to kobieta robi to jest masakrą, piana na sukience,spodnicy etc......Na dokladkę ciężkie jest to głupie urzadzenie na pewno nie na miarę dłoni kobiecej!!!!.Ma Pan taaakie pomysły co do instalacji wind więc proszę pomyśleć o ułatwieniu i zmianę przynajmniej wężą plus reszty w myjni!!!.Na dokladkę brak w sklepiku kuchennego papieru aby te szyby powycierać.WSTYD!!!!!Coś tak średniowiecznego nie widzialam dawno!!!!!