Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Stacja paliw ARTUS A. Kolado, T. Wachciński s.j. - jakość paliwa

Informacje

Jastków, Jastków

Lokalizacja

Badania jakości paliwa

Data B100 B20 Benzyna LPG ON
2011-03-17 - - - - D
2011-05-10 - - - - D
2011-10-26 - - - D -
2011-11-24 - - - - D
2012-02-28 - - - - D
2012-06-27 - - - - D
2012-11-21 - - D - -
2013-05-21 - - - - D
2013-08-13 - - - - D
2014-08-12 - - D - -

Legenda

Benzyna i ON LPG
D - próbka spełnia wymagania
G - Gęstość w temp. 15ºC
MON - Motorowa liczba oktanowa MON
RON - Badawcza liczba oktanowa RON
S - Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - Temperatura końca destylacji
Sf-R - Pozostałość po destylacji
TZ - Temperatura zapłonu
VP - Prężność par, DVPE
E - przekroczona zawartość eterów
O - przekroczona zawartość tlenu
Me - przekroczona zawartość metanolu
B - przekroczona zawartość benzenu
D - próbka spełnia wymagania
MON - motorowa liczba oktanowa MON
DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)
SWR - siarkowodór
S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)
CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC)
ODP - R- pozostałość po odparowaniu
WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC
TWVP - temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa
Woda - zawartość wody
Zapach - zapach

Opracowanie własne na podstawie raportów wyników kontroli stacji i hurtowni paliw publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Komentarze

2017-11-22 18:46

klient185.22.136.115

Odradzam tankowanie na stacjach tej sieci o zatankowaniu samochodu przejechał jakieś 100 metrów i staną nawet nie wyjechał ze stacji. Obsługa po zgłoszeniu faktu ze samochód staną po zatankowaniu stacji powiedziała ze na pewno to nie wina paliwa i byli strasznie nieuprzejmi. Powiedzieli żeby wzywać Policie i ona pobierze próbki. Policja telefonicznie powiedziała co mamy robić w tej sytuacji, to po poinformowaniu pracowników zostaliśmy wyśmiani.