Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Zielona karta

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub osoby kierującej pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta wymagana jest na terenie państw członków systemu ZK gdzie nadal obowiązuje certyfikat ZK: Albania, Maroko, Białoruś, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Andora. Zielona karta nie jest potrzebna na terenie państw Unii Europejskiej.

Sprawdź nasze artykuły na temat: Zielona Karta

Tagi: