Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Ubezpieczenia długoterminowe

Ubezpieczenia długoterminowe

Ubezpieczenie długoterminowe to ubezpieczenie zawarte na czas dłuższy od roku. Najpopularniejszy rodzaj długoterminowej polisy to ubezpieczenie na życie.

Długoterminowe ubezpieczenie na życie spełnia przede wszystkim funkcję ochronną. W razie śmierci osoby ubezpieczonej, ludzie wskazani w polisie jako osoby uposażone (zazwyczaj najbliższa rodzina zmarłego), otrzymują świadczenie pieniężne. W ten sposób długoterminowe ubezpieczenie na życie pozwala zabezpieczyć finansowo przyszłość najbliższych. Suma polisy na życie jest ustalana indywidualnie przez ubezpieczonego zależnie od swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.

Należy pamiętać, że nie każde długoterminowe ubezpieczenie na życie zapewnia kompleksową ochronę. Niektóre z nich gwarantują jedynie wypłatę opisanego powyżej podstawowego świadczenia w razie śmierci. Inne oferują dodatkowo bardziej rozbudowane usługi, takie jak wypłata świadczenia:

  • w przypadku ciężkiej choroby,
  • za pobyt w szpitalu,
  • za urodzenie dziecka,
  • za uszczerbek na zdrowiu,
  • za wypadek.

Kupując długoterminowe ubezpieczenie na życie możesz zazwyczaj samemu ustalić, jakie dokładnie klauzule dobierasz do podstawowej polisy.

Długoterminowe ubezpieczenie na życie może pełnić także funkcję inwestycyjną. W takim przypadku po zakończeniu umowy ubezpieczony otrzymuje sumę ustaloną w momencie podpisywania umowy.

Podstawową zaletą ubezpieczenia długoterminowego jest brak konieczności przedłużania takiej polisy co roku. Podpisujesz jedną umowę i przez kolejne kilkadziesiąt lat nie musisz martwić się żadnymi formalnościami. Oczywiście w każdą rocznicę podpisania umowy długoterminowego ubezpieczenia na życie, możesz zazwyczaj zmienić sumę lub zakres ubezpieczenia, np. dodając nowe klauzule. Czasami jest to wręcz konieczne, kiedy na przykład urodzi Ci się dziecko i je także chcesz objąć ochroną.

Ubezpieczyciel, wiedząc, że będziesz płacić składki przez długi czas, może także zaoferować Ci korzystniejsze świadczenia. W im młodszym wieku podpiszesz umowę ubezpieczenia na życie, tym mniejsze miesięczne składki będziesz płacić za wysoką sumę ubezpieczenia.

Ze względu na wieloletni okres trwania umowy, wybór długoterminowego ubezpieczenia na życie należy dobrze przemyśleć. Zastanów się, jak może wyglądać Twoja sytuacja życiowa w najbliższych latach. Jakie świadczenia będą Ci najprawdopodobniej potrzebne, a z których raczej nie skorzystasz. Policz, jaka suma ubezpieczenia jest Ci potrzebna. Przejrzyj oferty różnych towarzystw. W tym momencie pomocne mogą okazać się rankingi przygotowywane przez porównywarki ubezpieczeń.

Wybierając ubezpieczenie długoterminowe, zwróć uwagę na takie czynniki jak:

  • wysokość sumy ubezpieczenia,
  • możliwość zawieszenia składki (w celu przejścia na tryb bezskładkowy),
  • możliwość zmiany umowy w trakcie jej trwania,
  • liczba i rodzaj dostępnych klauzuli dodatkowych.

Zanim podpiszesz umowę, sprawdź także koniecznie, jak u danego ubezpieczyciela wygląda proces rozwiązania umowy. Obowiązujące w Polsce prawo daje Ci bowiem możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia osobowego w dowolnym momencie. Ubezpieczyciel może jednak indywidualnie ustalić okres wypowiedzenia. Zorientuj się także, jaką część wpłaconych składek ubezpieczyciel Ci odda.

Sprawdź, jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie