Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Reasekuracja

Reasekuracja

Reasekuracja to odstąpienie przez jednego ubezpieczyciela (cedenta) całości lub części ubezpieczonego ryzyka / grupy ryzyk razem z odpowiednią częścią składek innemu towarzystwu ubezpieczeniowemu (reasekuratorowi). W zamian reasekurator zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniej części odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego wchodzącego w zakres ochrony udzielanej przez cedenta. Reasekuracja to tak zwane ubezpieczenie ubezpieczycieli.

Scedowane rodzaje ryzyka mogą zostać przekazane dalej kolejnemu zakładowi ubezpieczeń.

Reasekuracja jest działaniem wtórnym do ubezpieczenia.

Cel reasekuracji to podział i wzajemna wymiana ryzyka, co eliminuje niebezpieczeństwo strat przekraczających własne fundusze. Umożliwia to tym samym prowadzenie operacji ubezpieczeniowych na większą skalę. Dzięki reasekuracji ubezpieczyciel może uzyskać ochronę w przypadku, gdy część ryzyka przekracza jego możliwości finansowe lub gdy może zostać zakłócona równowaga jego portfela ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel jest więc w stanie prowadzić bardziej elastyczną politykę akceptacyjną, a przez to oferować swoim klientom lepsze usługi.

Co ważne, reasekuratora nie łączy z ubezpieczającym żaden stosunek prawny, więc ubezpieczający lub ubezpieczony może mieć roszczenie o wypłatę odszkodowania / świadczenia z tytułu polisy jedynie w stosunku do towarzystwa, z którym zawarł umowę ubezpieczeniową.

Najważniejsze funkcje reasekuracji:

  • stabilizacja wyników finansowych ubezpieczyciela,
  • zwiększanie możliwości akceptacyjnych ubezpieczyciela,
  • wzmacnianie podstaw finansowych ubezpieczyciela.

Reasekuracja jest szczególnie ważna dla małych i funkcjonujących od niedawna towarzystw ubezpieczeniowych. Posiadają one zwykle za niskie środki własne oraz mają niewyrównany portfel ubezpieczeniowy.

Na rynku występuje wiele typów umów reasekuracyjnych, więc towarzystwo ubezpieczeniowe może wybrać taką, która najlepiej pasuje do jego sytuacji finansowej oraz rynkowej.

Do największych światowych towarzystw reasekuracyjnych należą Munich Re oraz Swiss Re. Co ciekawe w umowach katastroficznych coraz częściej udziały obejmują reasekuratorzy z Bermudów.

W 1996 r. powstała krajowa firma prowadząca działalność reasekuracyjną: Polskie Towarzystwo Reasekuracji. Zakład jest obecny także w innych krajach Europy Środkowej oraz Wschodniej. Polskie Towarzystwo Reasekuracji prowadzi także liczne seminaria underwritingowe (underwriting to proces szacowania ryzyka ubezpieczeniego w celu podjęcia decyzji o jego akceptacji na określonych warunkach lub odrzuceniu), konferencje oraz szkolenia.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniu z OC i AC