Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Odpowiedzialność cywilna

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Odpowiedzialność za szkodę na osobie lub w mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia.