Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa to zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty odszkodowania lub świadczenia wskazanej osobie w przypadku zaistnienia zdarzenia, które wywołało określone skutki objęte umową. Ochrona jest gwarantowana w zamian za składkę.

Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się od dnia określonego w polisie, ale zazwyczaj nie wcześniej niż od następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Czasami jednak ubezpieczyciele dopuszczają późniejszą zapłatę za ubezpieczenie. Taki późniejszy termin płatności składki lub pierwszej raty powinien zostać zapisany w umowie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczenie zacznie obowiązywać jeszcze przed opłaceniem składki. Jeśli jednak nie prześlemy pieniędzy w umówionym terminie, ubezpieczyciel ma prawo rozwiązać umowę.

Ochrona ubezpieczeniowa może mieć węższy lub szerszy zakres. Oczywiście, zakres ochrony jest jednym z czynników wpływających w największym stopniu na cenę polisy. Bardzo często kupując ubezpieczenie, trzeba znaleźć złoty środek między dwoma skrajnościami: bardzo tania polisa zapewniająca ochronę o wąskim zakresie lub drogie ubezpieczenie gwarantujące kompleksową ochronę.

Czytając OWU, zwróć szczególną uwagę na rozdziały zatytułowane: "Zakres ochrony" oraz "Wyłączenia odpowiedzialności". Ten pierwszy powie Ci, jakie świadczenia i za co oferuje ubezpieczyciel. Ten drugi wyjaśni, w jakich sytuacjach nie otrzymasz odszkodowania.

W przypadku niektórych produktów można spotkać się także z określeniem "tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa". Jest ona charakterystyczna np. dla produktów chroniących życie. Zwykle zaczyna ona obowiązywać od dnia kolejnego po złożeniu wniosku i opłaceniu pierwszej składki. Kończy się natomiast wraz z objęciem osoby ubezpieczonej ochroną właściwą określaną szczegółowo w umowie ubezpieczeniowej.

Ochrona tymczasowa oferuje zwykle okrojony zakres świadczeń. Bardzo ważne jest więc zapoznanie się z jej warunkami, aby być świadomym, że ochrona posiadana na samym początku różni się od tej właściwej i w wielu przypadkach nie zapewni odszkodowania.

Po co ubezpieczyciele stosują tymczasową ochronę ubezpieczeniową? Chodzi o to, by uniemożliwić ludziom ubezpieczanie się na bardzo krótki okres, w czasie którego skorzystają ze świadczeń, a potem rozwiążą umowę. Ubezpieczyciele chcą także uniknąć sytuacji, w których ktoś ubezpiecza się tuż przed tym, jak dane ryzyko będzie już praktycznie pewne.

Dowiedz się więcej o tym, jak otrzymać odszkodowanie z OC i AC