Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Nagłe zachorowanie

Nagłe zachorowanie

Nagłe zachorowanie to powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu, który wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. To zaburzenie w funkcjonowaniu narządów ciała ubezpieczonego powstałe w wyniku patologii, niezależnie od niczyjej woli.

Jeśli do nagłego zachorowania dojdzie w trakcie trwania ubezpieczenia obejmującego pokrycie kosztów leczenia (np. ubezpieczenia turystycznego), można ubiegać się u ubezpieczyciela o odszkodowanie.

Należy zauważyć, że za nagłe zachorowanie nie uważa się zaostrzenia choroby przewlekłej, która występowała już przed objęciem ochroną ubezpieczeniową i z powodu której ubezpieczony był leczony, diagnozowany lub stosował środki medyczne / paramedyczne. Jeżeli chce się, by na przykład ubezpieczenie turystyczne obejmowało ryzyko zaostrzenia choroby przewlekłej, należy zazwyczaj wykupić dodatkową składkę.

Nagłym zachorowaniem są natomiast zawały serca i udary mózgu, chyba że już przed zawarciem umowy polisy ubezpieczony cierpiał na chorobę układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową) albo cukrzycę.

Jak postąpić w razie nagłego zachorowania za granicą, aby otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego?

1. Zgłoś zdarzenie do Centrum Alarmowego

Przede wszystkim w razie nagłego zachorowania jak najszybciej zgłoś zdarzenie do Centrum Alarmowego. Warto więc jadąc na wakacje, zapisać w telefonie numer do ubezpieczyciela, by w razie zdarzenia nie tracić czasu na jego szukanie w zakamarkach Internetu czy na polisie. Centra alarmowe działają zazwyczaj przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela powinno się skontaktować jeszcze przed udaniem się do lekarza. Co ważne, zgłoszenia może dokonać osoba towarzysząca. Wystarczy, że zna numer polisy. Chodzi o to, by ubezpieczyciel mógł jak najszybciej skontaktować się z placówką medyczną, do której wyśle Cię po pomoc.

Oczywiście, jeśli okoliczności zdarzenia uniemożliwiają natychmiastowy kontakt z ubezpieczycielem, powinno się samemu zorganizować pomoc lekarza. Do ubezpieczyciela zgłoś się natomiast tak szybko, jak to będzie możliwe.

Samodzielne pokrycie kosztów jest też zwykle dopuszczalne w razie drobnego zachorowania (lekka gorączka, kaszel itp.). W takim przypadku skorzystaj sam z pomocy lekarza, wykup potrzebne leki, a po powrocie do kraju okaż ubezpieczycielowi pisemne zalecenia medyczne wydane przez lekarza oraz paragony za leki.

2. Zbieraj rachunki i dokumentację leczniczą

Jeśli z ubezpieczycielem skontaktujesz się jeszcze przed udaniem się do lekarza, towarzystwo zapewne rozliczy się bezpośrednio z placówką medyczną, która udzieli Ci pomocy. Ty nie poniesiesz wtedy żadnych kosztów.

Jeżeli jednak ze względu na okoliczności skorzystasz z pomocy lekarza jeszcze przed poinformowaniem ubezpieczyciela, pamiętaj, by zbierać wszelkie paragony, faktury oraz dokumentację leczniczą. Na tej podstawie ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie. Pamiętaj, że ubezpieczyciel daje zazwyczaj jedynie kilka dni od momentu powrotu do Polski na dostarczenie dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

Zobacz, jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne