Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Likwidacja szkód

Likwidacja szkód

Likwidacja szkód to zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyn zdarzenia i odpowiedzialności za szkodę, a także określenia rozmiaru szkód i obliczenia wysokości należnego odszkodowania lub świadczenia.

Proces likwidacji obejmuje wszystkie czynności od momentu zgłoszenia szkody do wypłaty lub odmowy odszkodowania. W ramach likwidacji szkody ubezpieczyciel ustala:

  • okoliczności zdarzenia,
  • przyczyny i skutki wypadku,
  • swoją odpowiedzialność,
  • rozmiar szkody,
  • wysokość odszkodowania,
  • istnienie odpowiedzialności za szkodę osób trzecich.

W procesie likwidacji szkody bardzo ważna jest opinia rzeczoznawcy. Zakład ubezpieczeń opiera się na niej, ustalając, jakie dokładnie odszkodowanie zostanie wypłacone.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje likwidacji szkód: bezgotówkowy i gotówkowy.

W przypadku bezgotówkowej likwidacji szkód ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z firmą udzielającą pomocy poszkodowanemu. W przypadku uszkodzenia samochodu wygląda więc to tak, że auto jest odstawiane do warsztatu, który z towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymuje zapłatę za naprawę. Bardzo często jest tak, że ubezpieczyciel ma sieć warsztatów, z którymi współpracuje i właśnie tam zaleca naprawę pojazdu. Zaletą bezgotówkowej likwidacji szkód jest niewątpliwie fakt, że właściciel auta nie musi przejmować się żadnymi rozliczeniami. Po prostu wstawia auto do warsztatu, a po naprawie odbiera je. Bezgotówkowa likwidacja szkody bardzo często występuje także w przypadku ubezpieczeń turystycznych. Towarzystwo ubezpieczeniowe wpłaca wtedy pieniądze bezpośrednio na konto placówki medycznej, w której poszkodowany jest leczony po wypadku za granicą.

Gotówkowa likwidacja szkód polega z kolei na tym, że ubezpieczyciel wycenia szkodę i na tej podstawie przesyła określoną kwotę na konto osoby poszkodowanej. Osoba poszkodowana w zdarzeniu ma prawo dowolnie dysponować otrzymanym odszkodowaniem. Może więc wydać pieniądze na naprawę szkody, ale może też wpłacić je na konto oszczędnościowe lub przeznaczyć je na zakup innej rzeczy. Ubezpieczyciel nie może w to ingerować. Gotówkowa likwidacja jest niekiedy konieczna w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia z polisy turystycznej. Dzieje się tak, jeśli po wypadku nie ma możliwości skontaktowania się z centrum alarmowym towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy wtedy skorzystać z pomocy wybranej przez siebie placówki medycznej, zebrać wszelkie paragony i dokumentację leczniczą, a następnie okazać je towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Sprawdź, jak wygląda proces wypłaty odszkodowania z OC i AC