Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Kradzież z włamaniem

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu silą zabezpieczenia lub otworzeniu zabezpieczenia podrobionym kluczem lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku oraz następstwa tych czynów polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.

Tagi: