Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Kolizja drogowa

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa to zdarzenie, w wyniku którego zostają uszkodzone jedynie rzeczy nieożywione (pojazdy, budynki, znaki drogowe). Żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła w nim obrażeń, tzn. nie ma rannych ani zabitych.

Jak się zachować po kolizji?

1. Usunąć pojazd

Jeżeli tylko jest to możliwe, należy usunąć uszkodzony pojazd z jezdni, aby umożliwić innym kierowcom swobodne poruszanie się po drodze. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, ponieważ samochód jest zbyt poważnie uszkodzony, należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Pamiętaj, by ustawić go w odpowiedniej odległości od pojazdu.

2. Spisać oświadczenie

Jeśli wszyscy uczestnicy zdarzenia zgadzają się co do tego, kto jest winny, można spisać oświadczenie o kolizji i nie wzywać policji. Każdy kierowca powinien otrzymać tak samo brzmiące oświadczenie podpisane przez wszystkich. W oświadczeniu należy jak najdokładniej opisać przebieg zdarzenia oraz widoczne szkody. Sprawca szkody powinien także podać numer swojego ubezpieczenia OC oraz nazwę towarzystwa, w którym posiada polisę. Jeżeli jednak poszkodowany kierowca ma choć najmniejsze wątpliwości co do uczciwości sprawcy powinien wezwać policję. Warto pamiętać, że policja nie może odmówić przyjazdu do nawet najbardziej błahego zdarzenia drogowego.

Policję trzeba wezwać także wtedy, kiedy podejrzewa się, że któryś z uczestników zdarzenia nie jest trzeźwy lub żaden z kierowców nie przyznaje się do winy za kolizję.

3. Zrobić zdjęcia

Oświadczenie sprawcy zdarzenia lub notatka policyjna z miejsca kolizji powinny wystarczyć do wypłaty odszkodowania. Mimo to warto zrobić zdjęcia aut biorących udział w kolizji, pamiętając szczególnie o dokładnych zdjęciach uszkodzeń. Będzie to dodatkowy dowód na skutki kolizji.

4. Powiadomić ubezpieczyciela

W przypadku ubezpieczenia OC poszkodowany ma dość dużo czasu na zgłoszenie szkody, ale im wcześniej to zrobisz, tym łatwiej będzie ci dojść swoich racji. Od razu po kolizji powiadom więc ubezpieczyciela sprawcy o zdarzeniu. Jeśli towarzystwo, w którym Ty masz polisę oraz towarzystwo, w którym OC ma sprawca, należą do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód, możesz zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. Twoje towarzystwo wypłaci Ci pieniądze, a potem samo już zgłosi się do ubezpieczyciela sprawcy po zwrot odszkodowania.

Dowiedz się więcej o tym, jak postępować po kolizji drogowej