Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Klauzule ubezpieczeniowe

Klauzule ubezpieczeniowe

Klauzule ubezpieczeniowe to zastrzeżenia w umowie ubezpieczenia, które rozszerzają, ograniczają lub zmieniają zakres ochrony.

Klauzula może także nakazywać lub zakazywać pewnych określonych działań. Jeśli nie zastosujesz się do tych zapisów, ubezpieczyciel może mieć prawo rozwiązać umowę ubezpieczeniową.

Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia wymaga oczywiście dopłacenia dodatkowej składki. Zastanów się więc, jaka ochrona jest ci faktycznie potrzebna, a z czego jesteś gotów zrezygnować, by zapłacić mniej za ubezpieczenie. Dobierając lub rezygnując z określonych klauzuli, możesz dopasować zakres polisy do swoich indywidualnych potrzeb. W końcu innej ochrony potrzebuje osoba posiadająca duży dom z ogrodem, a innej osoba najmująca mieszkanie. Innej polisy szukamy, jadąc na podróż życia do Kolumbii, a innej wybierając się na kilka dni na narty do Czech.

Klauzule są bardzo różne zależnie od rodzaju ubezpieczenia.

W przypadku autocasco często występują klauzule takie jak:

 • klauzula stałej sumy ubezpieczenia,
 • klauzula obejmująca zakresem ochrony pojazd przeznaczony do nauki jazdy lub inny o podwyższonym ryzyku,
 • klauzula zasięgu terytorialnego,
 • klauzula rozszerzająca ochronę o przewożony ładunek,
 • klauzula oględzin pojazdu,
 • klauzula zabezpieczeń
 • klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia,
 • klauzula franszyzy integralnej,
 • klauzula naprawy w autoryzowanym serwisie za granicą.

W przypadku ubezpieczeń turystycznych klauzule często rozszerzają ochronę tak, by obejmowały one także zdarzenia powstałe w wyniku:

 • amatorskiego uprawiania sportu,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • wykonywania pracy fizycznej,
 • zawodowego uprawiania sportu,
 • chorób przewlekłych,
 • aktów terroru.

W ostatnim czasie bardzo duże zainteresowanie wzbudziła klauzula alkoholowa, dzięki której ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia za granicą nawet wtedy, kiedy do wypadku dojdzie po spożyciu alkoholu.

Czytając umowę ubezpieczenia, zwróć także uwagę na klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela. Jeśli bowiem wystąpi zdarzenie wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności, to nie otrzymasz odszkodowania lub zostanie ono zmniejszone.

Pamiętaj także, że niektóre klauzule zostały uznane w polskim prawie za klauzule niedozwolone. Listę takich zabronionych zapisów można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Nawet jeżeli podpisze się umowę ubezpieczeniową, to niedozwolona klauzula nie wiąże nas z mocy prawa Kodeksu Cywilnego. Co ważne, rejestr niedozwolonych umów jest stale poszerzany w reakcji na nowe pomysły ubezpieczycieli.

Na klauzule warto zwrócić uwagę także w momencie zgłaszania szkody. Spójrz choćby, czy standardowy druk zgłoszenia szkody nie zawiera klauzuli mówiącej o tym, że poszkodowany zgadza się na przyznaną przez ubezpieczyciela wysokość odszkodowania.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa klauzula alkoholowa w ubezpieczeniach turystycznych