Karencja

Karencja to czas, jaki musi upłynąć od momentu powstania stosunku ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia pełnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel nie wypłaci w ogóle świadczenia za szkody, do których doszło w tym czasie lub też wypłaci je jedynie za niektóre zdarzenia (dla przykładu wypłata świadczenia za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest możliwa od razu po zawarciu umowy).

Długość karencji jest ustalana przez każdego ubezpieczyciela indywidualnie zależnie od rodzaju polisy oraz polityki konkretnego towarzystwa. Zwykle wynosi od jednego do kilkunastu miesięcy. Szukając ubezpieczenia dla siebie, zwróć więc uwagę, ile dokładnie wynosi karencja w danym towarzystwie. Jeśli zależy Ci na tym, by otrzymanie świadczenia było możliwe jak najszybciej, wybierz polisę z najkrótszą karencją.

Dlaczego ubezpieczyciele stosują karencję? Służy ona jako zabezpieczenie przed przypadkami zawierania ubezpieczenia już po wystąpieniu szkody lub wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w najbliższym czasie. Gdyby nie było karencji, wszyscy czekaliby choćby z wykupieniem ubezpieczenia od powodzi na moment, kiedy jest już jasne, że za chwilę dotrze do miasta fala powodziowa.

Karencja jest powszechnie stosowana w ubezpieczeniu na życie czy zdrowotnym. Ubezpieczyciele często jej używają także w przypadku ryzyka powodzi w ubezpieczeniu domu lub mieszkania.

Co ciekawe karencję można niekiedy ominąć. W indywidualnych ubezpieczeniach na życie w przypadku świadczenia za urodzenie dziecka standardem jest karencja wynosząca 9 miesięcy. Chodzi oczywiście o to, by kobiety nie wykupywały polisy dopiero wtedy, kiedy są już w ciąży. W grupowych ubezpieczeniach na życie (np. tych oferowanych przez pracodawcę) zdarza się jednak, że karencja jest krótsza. W przypadku dużej grupy osób wykupujących polisę ubezpieczyciele akceptują po prostu ryzyko, że któraś z kobiet będzie spodziewała się dziecka już w momencie zawierania umowy.

Czy karencja obowiązuje także w przypadku samobójstwa ubezpieczonego? Tak, ale w tym przypadku jest to dodatkowo uregulowane prawnie. Zgodnie z prawem rodzina zmarłego może otrzymać świadczenie, jeśli do tragedii doszło po upływie co najmniej dwóch latach. Ubezpieczyciele jednak często skracają ten czas.

Sprawdź, czy można kupić ubezpieczenie na życie bez karencji