Implozja

Implozja to działanie ciśnienia zewnętrznego powodujące uszkodzenie urządzeń bądź aparatów próżniowych.

Implozja jest przeciwieństwem eksplozji ze względu na kierunek wybuchu. Podczas gdy eksplozja powoduje odrzut na zewnątrz, to implozja polega na nagłym zapadnięciu się materii w zamkniętym obszarze pod wpływem panującego w nim podciśnienia.

Implozja towarzyszy np. stłuczeniu żarówki lub kineskopu. Okruchy pękającego szkła przyspieszają pod wpływem różnicy ciśnień między ciśnieniem na zewnątrz a próżnią wewnątrz. Okruchy uderzają w przeciwległe ścianki naczynia i powodują dalsze pękanie. Zderzają się także wzajemnie, w efekcie czego zostają wyrzucone na zewnątrz obszaru implozji, powodując dalsze szkody.

Ryzyko implozji jest zazwyczaj objęte ochroną w polisach nieruchomościowych w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Niekiedy implozja i eksplozja zostaje objęta zbiorczo jednym pojęciem: "wybuch".

Warto pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe dają zwykle możliwość ubezpieczenia od implozji nie tylko domu czy mieszkania, lecz także domku letniskowego czy budynku gospodarstwa rolnego.

Podstawowe ubezpieczenie domu lub mieszkania chroni mury. Po implozji otrzymasz więc odszkodowanie jedynie za zniszczone ściany. Na skutek wybuchu może jednak dojść także do uszkodzenia:

  • stałych elementów (np. instalacji),
  • mienia ruchomego (np. mebli, rzeczy osobistych),
  • domowników i gości.

Najlepiej więc jeśli ubezpieczenie mieszkania i domu zawiera także ubezpieczenie stałych elementów i ruchomości oraz ubezpieczenie NNW, które zapewni świadczenie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku wypadku.

Trzeba być jednak świadomym, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli implozja jest wywołana umyślnie przez ubezpieczającego lub innych domowników.

Do implozji może dojść także w pojeździe. Może ona doprowadzić do uszkodzenia lub nawet całkowitego zniszczenia samochodu. Kupując ubezpieczenie AC, sprawdź więc koniecznie, czy obejmuje ono ryzyko implozji czy też zostało ono zamieszczone w wyłączeniach odpowiedzialności.

Na ryzyko implozji powinni zwrócić baczną uwagę także właściciele firm. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń zapewni zazwyczaj odszkodowanie, jeśli dojdzie do uszkodzeń lub zniszczeń maszyn podczas ich eksploatacji na skutek implozji.

Sprawdź, co powinno zawierać ubezpieczenie mieszkania