Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ekspiracja ubezpieczenia

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej termin ekspiracji określa polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument zawarcia umowy ubezpieczenia. Dzień ekspiracji polisy należy odczytywać jako dzień zakończenia ubezpieczenia.