Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Ekspiracja ubezpieczenia

Ekspiracja ubezpieczenia

Ekspiracja ubezpieczenia to wygaśnięcie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej jej termin jest określony w umowie ubezpieczeniowej.

Długość obowiązywania ubezpieczenia może być bardzo różna. Niekiedy jest to zaledwie tydzień (np. ubezpieczenie turystyczne kupione na krótki wyjazd), czasami miesiąc (np. OC krótkoterminowe), bardzo często rok (OC, AC, ubezpieczenie nieruchomości) lub więcej lat (niektórzy ubezpieczyciele oferują np. ubezpieczenie mieszkanie mieszkania kupowane od razu na trzy lata). Na najdłuższy czas zawiera się zwykle ubezpieczenia na życie. Niektóre polisy są ważne do określonego punktu, np. do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 65. roku życia. W takim przypadku polisa wygaśnie zazwyczaj w najbliższą rocznicę zawarcia ubezpieczenia po 65 urodzinach.

Niezależnie jednak od długości trwania umowy ubezpieczeniowej, kiedyś musi się ona skończyć. Dzień zakończenia polisy to inaczej właśnie dzień ekspiracji. Jeśli ubezpieczony chce być nadal chroniony, musi przedłużyć dotychczasową umowę lub zawrzeć nową polisę. Bardzo często ubezpieczyciele sami przypominają o zbliżającym się dniu wygaśnięcia ubezpieczenia i przedstawiają nową ofertę. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Warto więc dzień ekspiracji zapisać we własnym kalendarzu, aby nie przegapić momentu, kiedy nasz samochód czy dom nie będzie już chroniony. Pamiętaj także, że im bliżej końca wygaśnięcia poprzedniej polisy, tym oferty ubezpieczenia będą droższe. Jeśli więc propozycje innych firm zaczniesz sprawdzać dopiero po otrzymaniu oferty od dotychczasowego ubezpieczyciela, może się okazać, że najbardziej korzystny moment na szukanie polisy już minął.

Do ekspiracji może jednak dojść jeszcze przed dniem zakończenia ubezpieczenia określonym w umowie. Dzieje się tak, kiedy zostaną wyczerpane wszystkie środki z polisy (czyli zostanie wyczerpana suma ubezpieczenia).

Koniec odpowiedzialności ubezpieczyciela może też nastąpić na skutek:

  • odstąpienia od umowy ubezpieczenia albo jej wypowiedzenia,
  • całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia,
  • śmierci osoby ubezpieczonej,
  • przejścia własności rzeczy ruchomej na inną osobę.

W przypadku polis dobrowolnych ubezpieczyciel może także określić dodatkowe sytuacje, w których ubezpieczenie wygaśnie. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się więc koniecznie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, aby potem nie poczuć się zaskoczonym. Inaczej jest w przypadku obowiązkowego OC samochodu, którego warunki są ściśle ustalone przez prawo.

Zobacz, jak wypowiedzieć OC w poszczególnych towarzystwach