Cesja

Cesja to, mówiąc ogólnie, przeniesienie wierzytelności z jednej osoby na drugą.

W przypadku ubezpieczeń cesja jest zastrzeżeniem mówiącym o tym, że część lub całość odszkodowania zostanie wypłacona nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej, na rzecz której dokonano cesji (najczęściej jest to bank lub leasingodawca). Cesja występuje na przykład wtedy, kiedy bierze się kredyt samochodowy (cesja AC na bank) lub hipoteczny (cesja ubezpieczenia mieszkania na bank).

Aby ustanowić cesję, wystarczy o tym powiadomić ubezpieczyciela w momencie zawierania umowy. Można też złożyć odpowiedni wniosek w trakcie trwania polisy. Zazwyczaj ubezpieczyciele dysponują gotowymi szablonami dokumentów pozwalających ustanowić cesję. Na wszelki wypadek dopytaj jednak w swoim banku, czy nie wymagają zawarcia w cesji jakiegoś specjalnego zapisu.

Mówiąc o cesji, warto rozróżnić dwa trudne słowa powiązane z tym tematem:

  • cedent to osoba, która ustanawia cesję np. kierowca spłacający kredyt za samochód,
  • cesjonariusz to osoba, na rzecz której dokonano cesji np. bank, który udzielił kredytu na samochód.

Warto pamiętać, że cesja wygasa automatycznie wraz z końcem umowy ubezpieczeniowej. Jeśli nadal spłacasz kredyt na samochód, musisz zawrzeć kolejną polisę AC i ustanowić nową cesję.

Jeśli posiadasz kredyt na samochód lub mieszkanie, wykupienie polisy będzie Twoim obowiązkiem nałożonym przez bank. Bank określi także, jakiego zakresu polisy wymaga. Może zdarzyć się tak, że bank będzie wymagał polisy o mniejszym zakresie niż Ty uważasz za przydatną. Dla przykładu bankowi najbardziej będzie zależało na ubezpieczeniu murów. Dla Ciebie ważne będzie też zapewne ubezpieczenie ruchomości. W takim przypadku możesz wykupić ubezpieczenie proponowane przez bank i na nim ustanowić cesję, a oprócz tego samodzielnie wykupić polisę chroniącą wyposażenie mieszkania. Na tej drugiej polisie nie ustanawiaj już cesji.

Jak cesja działa w praktyce? Dla przykładu jeśli Twoje auto zostanie skradzione w czasie, kiedy jeszcze będziesz spłacać kredyt, odszkodowanie z AC otrzyma Twój bank. Oczywiście nie zmienia to faktu, że to Ty odpowiadasz za opłatę składki polisy. Podobnie w razie zniszczenia domu w wyniku przejścia trąby powietrznej to bank otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia. Co ważne, bank otrzyma tyle pieniędzy, ile jeszcze kredytu zostało Ci do spłaty. Nie będziesz więc musieć płacić rat kredytu za coś, co już nie istnieje. Reszta odszkodowania trafi natomiast bezpośrednio do Ciebie.

Inaczej sytuacja wygląda, kiedy mieszkanie zostanie jedynie uszkodzone. Ubezpieczyciel powiadomi wtedy bank o zgłoszonej przez Ciebie szkodzie. Bank sprawdzi wtedy, czy nie masz zaległości w spłacie kredytu. Jeśli nie, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, aby był możliwy remont nieruchomości. Jeśli jednak masz jakieś zaległe raty, ubezpieczyciel wypłaci bankowi tyle, ile wynosi zadłużenie. Ty otrzymasz wtedy resztę odszkodowania, jeśli jakaś kwota pozostanie.

Sprawdź, jak wygląda wypłata odszkodowania z OC i AC