Cargo

Cargo może oznaczać:

  • ładunek statku morskiego lub samlotu
  • ubezpieczenie ładunku od zagrożeń podczas transportu

Ubezpieczenia transportowe, a w szczególności polisy morskie, należą do najstarszych na świecie. Od wielu wieków kupcy chcieli zabezpieczyć przewożony towar.

Obecnie ubezpieczenie cargo dzieli się na krajowe i międzynarodowe. Jego rodzaj określa się także w zależności od użytego środka transportu. Cargo może być więc:

  • lotnicze,
  • morskie,
  • samochodowe,
  • kolejowe.

Ubezpieczenie cargo zapewnia finansową rekompensatę, jeżeli w trakcie transportu mienie zostanie uszkodzone, zniszczone lub skradzione. Polisa chroni mienie na całej trasie przewozu, a także, jeśli jest to konieczne, w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania.

Cargo obejmuje następujące ryzyka:

  • zdarzenia elementarne (wypadek środka transportu, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, deszcz nawalny, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, osunięcie się przedmiotu na środek transportowy),
  • zdarzenia dodatkowe (kradzież z włamaniem, kradzież środka transportu wraz z mieniem, rabunek, zaginięcie, utrata mienia z innych przyczyn).

Należy zwrócić uwagę, że cargo nie jest tym samym co OC przewoźnika. Polisa cargo zabezpiecza interesy właściciela towaru. Polisa OC chroni natomiast przewoźnika. Jeżeli towar zostanie uszkodzony w trakcie transportu przez przedsiębiorstwo zajmujące się usługami przewozu, właściciel mienia może ubiegać się o odszkodowanie. Dzięki polisie OC przewoźnik nie będzie musiał wypłacać świadczenia z własnej kieszeni. Zasada działania jest więc taka sama jak w przypadku OC samochodowego.

Polisę cargo można natomiast wykupić nawet wtedy, kiedy towar przewozi się własnym lub wynajętym środkiem transportu. Cargo przyda się także wtedy, kiedy towar przekazany jest do transportu profesjonalnej firmie przewozowej. Występują bowiem takie sytuacje, w których przewoźnik zostaje zwolniony z odpowiedzialności, mimo że doszło do szkody. Jest tak na przykład wtedy, kiedy szkoda jest wynikiem działania siły wyższej (np. huraganu) czy też do kradzieży dojdzie na strzeżonym parkingu podczas przymusowego postoju. W takich i innych przypadkach ochronę zapewni jedynie polisa cargo.

Oczywiście, ubezpieczenie cargo także może zawierać pewne wyłączenia odpowiedzialności. Należy się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy.

Sprawdź też, co pisaliśmy o bagażu lotniczym