Autocasco

Autocasco jest ubezpieczeniem samochodu, które chroni Twoje auto w razie szkody niezależnie od tego, kto jest jej sprawcą. Jako że jest to dobrowolna polisa, jej dokładne warunki będą różne w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Koniecznie przeczytaj więc ogólne warunki ubezpieczenia, zanim wybierzesz konkretny produkt.

Zazwyczaj ubezpieczenie AC zapewni odszkodowanie w przypadku:

 • zderzenia z innym pojazdem,
 • kradzieży,
 • zderzenia ze zwierzęciem,
 • kolizji z przedmiotem znajdującym się na zewnątrz pojazdu.
 • zniszczenia w wyniku wandalizmu,
 • zniszczenia będącego wynikiem działania żywiołów lub czynnika termicznego / chemicznego.

Na rynku dostępne są także mini AC, czyli tańsze autocasco o ograniczonym zakresie ochrony. Może ono chronić na przykład jedynie od kradzieży i pożaru.

Wybierając ubezpieczenie AC, zwróć uwagę na następujące czynniki, które wpływają na wysokość składki oraz jakość ochrony:

 • wariant naprawy szkody (serwis czy kosztorys),
 • wysokość udziału własnego (franszyzy redukcyjnej),
 • wysokość franszyzy integralnej,
 • czy zastosowana zostanie amortyzacja części,
 • czy w kosztorysie zostanie uwzględniony koszt części oryginalnych czy zamienników,
 • czy suma ubezpieczenia jest stała czy zmienna,
 • czy zastosowana zostanie konsumpcja sumy ubezpieczenia.

Wyliczenie składki AC jest procesem dość skomplikowanym. Każdy ubezpieczyciel określa swoją składkę bazową, a następnie bierze pod uwagę różne zwyżki i zniżki. Wynikają one z wybranego zakresu ochrony, wartości samochodu, historii ubezpieczeniowej właścicieli aut, miejsca zamieszkania. Jeżeli chcesz poznać propozycje składek AC dla swojego auta w różnych towarzystwach, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych. Aby wyliczyć składki, wystarczy wypełnić krótki formularz. Jeśli spodoba Ci się któraś z przedstawionych propozycji, od razu możesz zakupić polisę przez Internet. Pamiętaj, że zazwyczaj korzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest zakup pakietu OC i AC, a nie kupowanie każdego z tych ubezpieczeń oddzielnie.

Warto zauważyć, że czas na zgłoszenie szkody z AC jest ściśle określony w OWU i zazwyczaj jest on dość krótki. Najmniej czasu ubezpieczyciele dają zazwyczaj na powiadomienie o kradzieży auta.

Ubezpieczenie AC można obecnie wykupić jedynie w opcji rocznej. W 2019 r. Aviva podjęła próbę sprzedaży autocasco na godziny oraz dni, ale po kilku miesiącach zrezygnowała z tego pomysłu.

Dowiedz się więcej o autocasco