Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Liberty Ubezpieczenia
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Autocasco

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

ubezpieczenie pojazdu mechanicznego, w którym ubezpieczyciel zapewnia odszkodowanie za zniszczenia, uszkodzenia (w tym także z winy właściciela) lub kradzież pojazdu. Wybór zakresu, w jakim towarzystwo ubezpieczeniowe udziela ochrony ubezpieczeniowej w razie zaistnienia szkody w ubezpieczonym pojeździe zależy wyłącznie od Ubezpieczonego. Przeważnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują dwa warianty ubezpieczenia AC:

  • w zakresie pełnym -obejmujące szkody z zakresu „AC ruch i postój” wraz ze szkodami z zakresu „AC kradzież” lub też
  • AC zakres ograniczony – zakres ubezpieczenia „AC ruch i postój” lub „AC Kradzież” lub też z wyłączeniem ryzyka Kradzieży. Do grupy tej należy również tzw SmartCasco - ubezpieczenie od szkody całkowitej i kradzieży pojazdu
Tagi: