Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Amortyzacja części

Amortyzacja części

Czas odbija swoje piętno na każdej rzeczy, także na częściach samochodowych. Pięcioletnia tarcza hamulcowa będzie w gorszym stanie niż część używana od zaledwie pół roku. Ubezpieczyciele uwzględniają ten fakt i wyliczając odszkodowanie z polisy AC, pomniejszają wartość poszczególnych części o potrącenie amortyzacyjne.

Amortyzacja części to pomniejszenie odszkodowania wynikające z zużycia części. Współczynnik amortyzacji zależy ściśle od wieku samochodu. Im auto jest starsze, na tym większe potrącenie amortyzacyjne trzeba być gotowym. W efekcie jeśli Twój samochód ma powyżej 5 lat, ostateczne odszkodowanie może okazać się zdecydowanie niższe od oczekiwanego.

Przykładowa tabela amortyzacyjna jest do wglądu poniżej:

Wiek pojazdu Procent amortyzacji
Do 3 lat 20%
3 do 5 lat 35%
5 do 8 lat 45%
8 lat i powyżej 55%


Czy można uniknąć tak dużego zmniejszenia świadczenia? Można, ale będzie się to wiązało z podwyżką składki za autocasco. W większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje bowiem możliwość wykupienia amortyzacji. Jeśli tak zrobisz, w razie szkody ubezpieczyciel wyliczy koszt części zgodnie z ich wartością rynkową.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciele mogą stosować amortyzację jedynie w przypadku polisy AC. Jeśli odszkodowanie jest wypłacane z OC, powinieneś otrzymać pełną kwotę. Kiedyś ubezpieczyciele nagminnie stosowali amortyzację także w przypadku polisy OC. Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego wydane w 2015 r. uporządkowały jednak tę kwestię. Zgodnie z zaleceniami KNF (Wytyczna 16) ubezpieczyciel powinien uwzględnić w odszkodowaniu ceny nowych części oraz materiałów. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo pomniejszyć świadczenie jedynie wtedy, kiedy udowodni, że zamontowanie nowych części doprowadziłoby do wzrostu wartości pojazdu. Ze względu na fakt, że auta powypadkowe tracą na wartości przez samo to, że brały udział w kolizji, użycie nowych części nie doprowadza zazwyczaj do sytuacji, w której auto po zdarzeniu ma większą wartość niż przed.

Jeżeli więc ubezpieczyciel naprawiający szkodę z OC, zmniejszy odszkodowanie, powołując się na potrącenie amortyzacyjne, możesz złożyć odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego. Powołaj się w nim na wytyczną KNF, aby Twoja argumentacja była bardziej przekonująca.

Zwróć także uwagę, że w przypadku polisy AC amortyzacja może dotyczyć jedynie części zamiennych. Koszt pozostałych składowych odszkodowania (robocizna, materiały) nie powinien zostać pomniejszony.

Sprawdź, jak amortyzacja wpływa na cenę ubezpieczenia AC