Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

All Risks

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia OWU. W praktyce, w OWU, w takim produkcie powinniśmy przeczytać tylko wyłączenia odpowiedzialności. Od innych ryzyk chroni nas klauzula all risk.