Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów. Może reprezentować jeden zakład ubezpieczeń (agent wyłączny) lub więcej firm (multiagent). Jest pośrednikiem między ubezpieczycielem a klientem.

Kto może zostać agentem ubezpieczeniowym? Każda osoba pełnoletnia posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i niekarana za przestępstwa umyślne. Musi ona także posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz przejść szkolenie i zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji.

Zakres szkolenia kandydata na agenta ubezpieczeniowego został określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministerstwo Finansów. Powinno ono obejmować następujące zagadnienia:

 • podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i krajowym rynku ubezpieczeniowym,
 • dokumentacja ubezpieczeniowa (szczególnie ta związana z zawieraniem umów ubezpieczeniowych i likwidacją szkód),
 • techniki akwizycji ubezpieczeniowej,
 • obsługa klienta,
 • zagadnienia z zakresu działalności towarzystwa ubezpieczeniowego, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agencyjne (informacje o taryfach, zasadach obliczania składek, warunkach ubezpieczeń).

Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin, który przeprowadza się w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.

Do zadań agenta należą między innymi:

 • pozyskiwanie klientów,
 • ocena potrzeb danego klienta,
 • informowanie klienta o warunkach danego produktu ubezpieczeniowego,
 • negocjowanie warunków umowy,
 • zawieranie umów ubezpieczenia,
 • obsługa posprzedażowa klienta,
 • pomoc w likwidacji szkody.

Dobry agent ubezpieczeniowy to osoba, która pomoże ustalić, na jakie rodzaje ryzyk powinno się zwrócić największą uwagę i doradzi, na które z licznych produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku warto się zdecydować. Edukacja agenta nigdy się kończy. Nie wystarczy zdać egzamin przeprowadzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Należy cały czas pogłębiać swoją wiedzę o poszczególnych produktach i poznawać nowe rozwiązania. Agent ubezpieczeniowy powinien być bowiem przede wszystkim doradcą i ekspertem, który najpierw powie, co się powinno zrobić, a dopiero potem przy pomocy jakiego konkretnie produktu.

Obowiązkiem agenta jest oczywiście zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania czynności agencyjnych. Jest to bardzo ważne, jako że agent ma często dostęp do wrażliwych danych (np. informacje o stanie zdrowia danej osoby).

Najskuteczniejszym sposobem na budowanie dobrego portfelu klientów jest stawianie na długotrwałe relacje i dbanie o całościową sytuację finansową danej osoby.

Jakie cechy powinny charakteryzować agenta ubezpieczeniowego? Bardzo ważne są następujące umiejętności miękkie:

 • zdolności komunikacyjne,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Bardzo ważne są także oczywiście kompetencje twarde, czyli ogólna wiedza o finansach oraz znajomość konkretnych produktów ubezpieczeniowych. Tę wiedzę zdobywa się na szkoleniu, a następnie cały czas powinno się rozwijać.

Należy zauważyć, że agent ubezpieczeniowy, który działa na rzecz więcej niż jednego towarzystwa w zakresie tego samego działu ubezpieczeń musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Na koniec warto wyjaśnić różnicę między agentem a brokerem ubezpieczeniowym. Broker reprezentuje wyłącznie osobę, która potrzebuje polisy. Nie może więc między innymi:

 • wykonywać czynności agencyjnych,
 • mieć podpisanej stałej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Agenci skupiają się na masowej sprzedaży ubezpieczeń o mniejszej wartości i standardowych warunkach. Brokerzy natomiast negocjują warunki ubezpieczenia dla konkretnego klienta i zawierają umowy o dużej wartości. Zarówno jednak agenci, jak i brokerzy przed rozpoczęciem działalności muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez KNF.

Zawód agenta ubezpieczeniowego jest w Polsce nadal obciążony licznymi negatywnymi stereotypami. Na szczęście rosnąca świadomość ubezpieczeniowa sprawia, że coraz więcej osób postrzega agenta ubezpieczeniowego nie jako kogoś wpychającego nikomu niepotrzebne produkty, lecz jako kogoś, kto może pomóc w zabezpieczeniu finansowym całej rodziny.

Sprawdź, czym różni się agent ubezpieczeniowy od brokera