Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Agent ubezpieczeniowy

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Agent ubezpieczeniowy to osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego

  • okazanie pełnomocnictwa udzielonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
  • zgłoszenie do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Rejestr dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego
  • posiadanie przez multiagencję ubezpieczeniową (agent ubezpieczeniowy posiadający w swojej ofercie więcej niż 1 towarzystwo) polisy od odpowiedzialności cywilnej, tzw OC agenta