Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Agent ubezpieczeniowy

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Agent ubezpieczeniowy to osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego

  • okazanie pełnomocnictwa udzielonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
  • zgłoszony do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Rejestr dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego
  • posiadanie przez multiagencję ubezpieczeniową (agent ubezpieczeniowy posiadający w swojej ofercie więcej niż 1 towarzystwo) polisy od odpowiedzialności cywilnej, tzw OC agenta
Tagi: