Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive
 • Allianz

Agent ubezpieczeniowy

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Agent ubezpieczeniowy to osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego

 • okazanie pełnomocnictwa udzielonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • zgłoszenie do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Rejestr dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego
 • posiadanie przez multiagencję ubezpieczeniową (agent ubezpieczeniowy posiadający w swojej ofercie więcej niż 1 towarzystwo) polisy od odpowiedzialności cywilnej, tzw OC agenta