Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenia direct w 2014 r. - podsumowanie

Ubezpieczenia direct w 2014 r. - podsumowanie

Data publikacji: 2015-05-12
W 2014 r. sprzedaż polis przez Internet i telefon nie była najlepsza. Ubea dotarła do podsumowania Polskiej Izby Ubezpieczeń ubiegłorocznych wyników rynku direct w Polsce.

wyniki rynku direct w 2014

Spadek składki „zebranej” w kanale direct wyniósł 11%

Informacje na temat rynku direct, które zebrała Polska Izba Ubezpieczeń dotyczą głównie polis sprzedawanych przez Internet. Warto wspomnieć, że w swoich kalkulacjach PIU uwzględnia ubezpieczenia oferowane przez następujące firmy:

  • Aviva
  • Benefia
  • Link4
  • BRE Ubezpieczenia
  • BZ WBK - AVIVA
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie
  • Avanssur (AXA)
  • Liberty Direct
  • Allianz Direct

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczą różnych rodzajów polis sprzedawanych na rynku direct. Wśród nich zdecydowanie przeważają obowiązkowe ubezpieczenia OC dla kierowców. Udział wspomnianych polis w sumie składek „zebranych” przez Internet i telefon wynosi: 55,92% (2013 r.) oraz 56,31% (2014 r.). Jak widać, komunikacyjne polisy OC utrzymały swój udział w wartości rynku direct. Składka takich ubezpieczeń sprzedanych przez telefon lub Internet spadła jednak o 9,95% w relacji do 2013 r. (zobacz poniższe zestawienie). Ten wynik jest zbliżony do zmiany dotyczącej wszystkich ubezpieczeń sprzedanych w kanale direct. Suma ich przypisanych składek brutto zmniejszyła się o 10,58% w stosunku do 2013 r.

Zmiana wartości składki brutto dla ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon (2013 rok/2014 rok)

Grupa ubezpieczeń Wartość składki przypisanej brutto dla ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon w 2013 r. Wartość składki przypisanej brutto dla ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon w 2014 r. Zmiana procentowa w relacji do 2013 r.
Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 656,86 mln zł 591,53 mln zł -9,95%
Ubezpieczenia wypadku 123,66 mln zł 128,61 mln zł 4,00%
Ubezpieczenia choroby 19,64 mln zł 20,17 mln zł 2,68%
Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych 241,32 mln zł 196,91 mln zł -18,40%
Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami 21,57 mln zł 11,54 mln zł -46,50%
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych 29,83 mln zł 30,79 mln zł 3,23%
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej 3,01 mln zł 3,08 mln zł 2,41%
Ubezpieczenia ochrony prawnej 1,09 mln zł 0,85 mln zł -21,61%
Ubezpieczenia świadczenia pomocy 77,74 mln zł 66,91 mln zł -13,93%
Suma składki przypisanej brutto dla wszystkich ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon 1 174,72 mln zł 1 050,40 mln zł -10,58%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Przez Internet kierowcy kupili o 7% mniej ubezpieczeń

Na uwagę zasługują również informacje dotyczące liczby polis sprzedanych przez Internet i telefon. W ogólnym ujęciu ta wartość zmniejszyła się tylko o 0,54% (wobec 2013 r.). Warto odnotować, że w minionym roku znacznie większą popularnością cieszyły się ubezpieczenia choroby, ogólne polisy OC oraz ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami. Liczba obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców sprzedanych przez Internet i telefon, spadła natomiast o 6,61%. Udział tych polis w całkowitej sprzedaży na rynku direct utrzymał się na poziomie wyższym niż 25% (27,42% - 2013 r., 25,75% - 2014 r.). Co ciekawe, ilościowy udział ubezpieczeń OC dla kierowców jest ponad dwukrotnie niższy od analogicznej wartości, którą obliczono z uwzględnieniem sumy składek. Tak duża różnica wynika z faktu, że komunikacyjne polisy OC mają znacznie większą składkę niż wiele innych ubezpieczeń kupowanych w kanale direct.

Zmiana liczby ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon (2013 rok/2014 rok)

Grupa ubezpieczeń Liczba ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon w 2013 r. Liczba ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon w 2014 r. Zmiana procentowa liczby ubezpieczeń w relacji do 2013 r. Zmiana średniego poziomu przypisanej składki brutto w relacji do 2013 r.
Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1 421 267 1 327 342 -6,61% -3,57%
Ubezpieczenia wypadku 1 100 023 1 099 120 -0,08% 4,09%
Ubezpieczenia choroby 123 066 140 447 14,12% -10,01%
Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych 343 148 344 656 0,44% -18,76%
Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami 90 500 112 096 23,86% -56,81%
Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych 513 274 507 444 -1,14% 4,40%
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej 108 341 135 303 24,89% -18,06%
Ubezpieczenia ochrony prawnej 55 225 48 197 -12,73% -10,65%
Ubezpieczenia świadczenia pomocy 1 427 837 1 440 199 0,87% -14,67%
Liczba wszystkich ubezpieczeń sprzedanych przez Internet i telefon 5 182 681 5 154 804 -0,54% -10,10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Na podstawie statystyk podanych przez PIU można samodzielnie obliczyć, jak zmieniła się średnia wartość przypisanej składki brutto w każdej z kategorii ubezpieczeń (zobacz ostatnia kolumna w powyższej tabeli). Takie wyliczenia dotyczą jedynie polis sprzedanych przez Internet lub telefon. Po sprawdzeniu wyników z powyższego zestawienia okazuje się, że średnia składka ubezpieczenia OC dla kierowców spadła o 3,57%. Odnotowana zmiana mogła być wynikiem konkurencji cenowej wśród ubezpieczycieli. W bieżącym roku takie zjawisko będzie mniej widoczne na rynku ubezpieczeń OC dla kierowców. Wymagania związane z wdrożeniem systemu bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) powinny przyczynić się do stopniowego wzrostu cen polis. Ten efekt dodatkowo mogą wzmocnić dość restrykcyjne zalecenia dla ubezpieczycieli, które niedawno przeforsował KNF. Natomiast jeśli chodzi o wartość wszystkich ubezpieczeń w kanale direct, to prawdopodobny jest jej dalszy spadek. Warto pamiętać, że na rynku coraz większą rolę odgrywają stacjonarne multiagencje.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-29

Sztuczna inteligencja zmienia polisy dla kierowców

Sztuczna inteligencja ma duże możliwości rozwoju również w branży ubezpieczeniowej. Chodzi między innymi o ubezpieczenia komunikacyjne.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-28

Ubezpieczyciele już nie zarabiają na OC

Pierwszy kwartał 2023 r. zakończył się nietypową sytuacją, czyli praktycznie zerowym zyskiem ze sprzedaży OC. Jeśli ubezpieczyciele nie zwiększą składek, to poniosą straty.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-03-31

Średnia szkoda z OC: znów padł rekord

Już wcześniej można było sądzić, że mocno wzrosła średnia wartość szkody z OC. Analizujemy skalę tego wzrostu w 2022 roku i przedstawiamy pewne prognozy.

Czytaj więcej
Komentarze
Ekspert Link
2015-05-19 12:39
IP: 81.190.x.x
Direct oznacza szybciej - bo przez internet lub telefon a zarazem taniej, przy zakupie przez internet z 7% rabatem. Na stronie internetowej Link 4 dostępne są kalkulatory, które w ciągu 60 sekund pozwalają na wyliczenie ceny polisy, jeśli jest ona dla Państwa odpowiednia od razu można dokonać zakupu polisy. Jest to ważne szczególnie gdy upływa jej termin ważności, gdyż za jej bark, choćby kilkudniowy - UFG nalicza bardzo wysokie kary przy pomocy sytemu wykrywającego każdą przerwę w ubezpieczeniu.
odpowiedz