Strona główna  |  Wiadomości  |  Polisa narciarska: jak zgłosić szkodę?

Polisa narciarska: jak zgłosić szkodę?

Data publikacji: 2022-01-31
Zgłoszenie szkody, którego wymaga firma oferująca np. ubezpieczenie kosztów leczenia, podlega pewnym wymogom. Sprawdziliśmy te wymagania dotyczące polis narciarskich.

Każde ubezpieczenie turystyczne zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa, gdy już minie pierwszy szok związany z wypadkiem za granicą. Warto jednak wiedzieć, że udzielenie pomocy przez zakład ubezpieczeń wymaga odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy ubezpieczycielem oraz jego klientem. Pierwszą i podstawową kwestią jest oczywiście szybkie oraz prawidłowe zgłoszenie szkody. Z myślą o amatorach zimowych wojaży postanowiliśmy sprawdzić, jak takie zgłoszenie powinno wyglądać w przypadku ubezpieczeń narciarskich. Warto również wyjaśnić, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego zgłoszenia szkody. Nasza analiza uwzględnia nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia. To ważna kwestia, ponieważ klienci zakładów ubezpieczeniowych przed wyjazdem na stok często wykupują również inne elementy pakietu narciarskiego (np. OC w życiu prywatnym, NNW lub assistance).

Spis treści:

  1. Zgłoszenie szkody musi odpowiadać wymaganiom ubezpieczyciela
  2. Ubezpieczony ma obowiązek zastosować się do zaleceń z infolinii
  3. Nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia wymaga pilnego kontaktu

Zgłoszenie szkody musi odpowiadać wymaganiom ubezpieczyciela

Telefon kobieta

Zakłady ubezpieczeń w celu uporządkowania i przyspieszenia procesu likwidacji zagranicznych szkód ustalają pewne zasady, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego. Klient kupujący ubezpieczenie turystyczne (np. polisę narciarską) automatycznie akceptuje wspomniane reguły i nie może potem tłumaczyć się, że nie znalazł czasu na przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). „W związku z powyższym, zakup polisy turystycznej w ostatnim momencie przed wyjazdem nie jest wskazany. Wtedy nie będziemy mieli bowiem czasu na lekturę ważnych dokumentów” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kodeks cywilny (patrz artykuł 818 KC) potwierdza, że zakład ubezpieczeń może podać konkretne zasady odpowiadające na pytanie, jak zgłosić szkodę ubezpieczeniową. W przypadku naruszenia takich reguł z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć świadczenie, o ile nieodpowiednie zachowanie klienta lub ubezpieczonego skutkowało zwiększeniem szkody albo uniemożliwiło ustalenie okoliczności oraz skutków wypadku. Warto zwrócić uwagę, że przepisy kodeksu cywilnego nie mówią o całkowitej odmowie wypłaty odszkodowania. „Bezwzględnie obowiązujący charakter ubezpieczeniowych przepisów z kodeksu cywilnego wskazuje, że firmy oferujące ubezpieczenie turystyczne (m.in. ubezpieczenie narciarskie) nie powinny stosować bardziej surowych sankcji, gdy zgłoszenie szkody będzie nieodpowiednie. Chodzi o całkowitą odmowę wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ubezpieczony ma obowiązek zastosować się do zaleceń z infolinii

Zakład ubezpieczeń może natomiast stwierdzić, że odszkodowanie nie będzie wypłacone, gdyż ubezpieczający umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa nie użył dostępnych mu środków, aby ratować przedmiot ubezpieczenia i zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (patrz art. 826 KC). Klauzule związane z artykułem 826 kodeksu cywilnego często znajdują się w ogólnych warunkach polis turystycznych i mogą być szczególnie ważne np. w razie szkody dotyczącej bagażu. Jeżeli natomiast chodzi o praktyczne zastosowanie artykułu 818 kodeksu cywilnego, to ubezpieczyciele podają graniczne terminy, w których konieczne będzie zgłoszenie szkody. „W OWU dość często pojawia się klauzula mówiąca o tym, że szkoda powinna być zgłoszona niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie” - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.   

Klauzule z OWU nakładają również na klienta (ubezpieczonego) obowiązek podania niezbędnych informacji takich jak np. imię, nazwisko, miejsce pobytu, numer telefonu kontaktowego i numer polisy. Podczas kontaktu z infolinią służącą do zgłaszania szkód, należy także poinformować, w jakich okolicznościach miał miejsce wypadek. To pozwoli ustalić rodzaj potrzebnej pomocy. „Ubezpieczyciele zwykle zastrzegają, że brak współpracy ubezpieczonego związany z nieprzekazaniem wymaganych informacji lub działaniem na własną rękę będzie skutkował ograniczeniem ich odpowiedzialności” - ostrzega Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.   

Nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia wymaga pilnego kontaktu

Podane powyżej zasady to standardowe wymogi, jakie ubezpieczyciele stawiają przed osobami zamierzającymi zgłosić szkodę (np. w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia). Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie turystyczne zwykle składa się również z innych elementów niż ubezpieczenie kosztów leczenia. W przypadku takich dodatkowych elementów pakietu turystycznego, mogą obowiązywać nieco inne zasady zgłaszania szkody. Przykładem jest ubezpieczenie bagażu. Przed skorzystaniem z takiej polisy, ubezpieczyciel będzie wymagał np. pisemnego zgłoszenia sprawy (kradzieży lub zaginięcia przedmiotów) na policję. „Wszystkie dokumenty związane z ponoszonymi kosztami, szkodami i leczeniem trzeba oczywiście starannie gromadzić, bo będą one stanowiły podstawę wypłaty świadczenia” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.   

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2022-07-26

Odszkodowanie za zgubiony bagaż na lotnisku jest duże?

W okresie wakacyjnym więcej osób pyta o odszkodowanie za zgubiony bagaż na lotnisku. Wyjaśniamy, kiedy taka rekompensata będzie możliwa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-07-17

Wypadek na drodze prywatnej to tylko nasz problem?

Wypadki na wewnętrznych drogach (np. polnych) często zdarzają się w czasie wakacji. Wyjaśniamy, czy w takiej sytuacji można wysuwać roszczenia do właściciela działki.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2022-05-30

Małpia ospa - czy polisa zapewni leczenie?

Małpia ospa to nowy temat w kontekście zagrożenia epidemią. Wyjaśniamy, czy ta choroba jest objęta ochroną zapewnianą przez polisy turystyczne.

Czytaj więcej
Komentarze