pon-pt godz 9:00-17:00

71 722 80 00

Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Klauzula alkoholowa a ubezpieczenie narciarskie

2019-07-26 09:29

Sebastian83.20.x.x

A co z tym punktem w OWU § 14, pkt. 1, ppkt 20). "spowodowane zdarzeniami powstałymi wskutek pozostawania pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych albo leków nieprzypisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem;" -> jest to w "Wyłączenia odpowiedzialności kosztów leczenia i usług assistance" (czyli zagranicznych) -> czy środki odurzające to nie alkohol?

2019-07-26 13:31

Ubea.pl81.190.x.x

Rozumiem, że mówi Pan o ubezpieczeniu Generali? Ubezpieczyciele zazwyczaj pod pojęciem "środki odurzające" mają na myśli substancje inne niż np. alkohol czy nikotyna. Warto zwrócić uwagę, że w wyłączeniach odpowiedzialności dotyczących innych ubezpieczeń Generali wymienia alkohol obok środków odurzających. Gdyby więc ubezpieczyciel chciał także w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i usług assistance wyłączyć odpowiedzialność, kiedy zdarzenie jest spowodowane pozostawaniem pod wpływem alkoholu, wymieniłby także alkohol w tym punkcie.

2019-06-10 12:37

Dawid195.72.x.x

Generali nie posiada kaluzuli alkoholowej. W OWU § 25, pkt. 1, ppkt 15).

2019-06-10 15:42

Ubea.pl81.190.x.x

§ 25 w OWU nosi tytuł "Wyłączenia odpowiedzialności kosztów leczenia i usług assistance w podróży krajowej". Te wyłączenia nie dotyczą więc podróży zagranicznych, a w powyższym tekście analizowaliśmy polisy pod kątem ochrony w czasie zagranicznego wyjazdu. Dziękujemy jednak za to spostrzeżenie - dodamy uściślenie w tekście.