Strona główna  |  Wiadomości  |  Ile zarobili ubezpieczyciele w 1 kwartale 2015 r.?

Ile zarobili ubezpieczyciele w 1 kwartale 2015 r.?

Data publikacji: 2015-08-22
Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) regularnie publikuje informacje na temat wyników działalności firm ubezpieczeniowych. Statystyki jednoznacznie wskazują, że dział II jest dla ubezpieczycieli mniej zyskowny niż polisy na życie.

Do grupy nierentownych produktów należą między innymi obowiązkowe ubezpieczenia OC dla kierowców.

Kwoty wypłacone z samochodowego OC wzrosły o prawie 10%

Na stronie internetowej PIU jest dostępne szczegółowe podsumowanie wyników działalności firm ubezpieczeniowych w I kw. 2015 r. Polska Izba Ubezpieczeń podaje między innymi dane dotyczące wartości zebranych składek oraz wypłaconych świadczeń i odszkodowań (patrz poniższa tabela). Statystyki PIU wskazują, że poziom przypisanej składki brutto wzrósł zarówno w dziale pierwszym (ubezpieczenia na życie), jak i drugim (pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe). Zmiana w stosunku do I kw. 2014 r. wyniosła: +3,72% (dział I) oraz +2,18% (dział II).

Wyniki finansowe ubezpieczycieli Informacje o tradycyjnych polisach na życie, zwracają szczególną uwagę. Wartość składek na te ubezpieczenia w ujęciu rocznym spadła o 11,86%. Jednocześnie zwiększyło się znaczenie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Takie produkty w coraz większym stopniu wypierają z rynku tradycyjne ubezpieczenia na życie. Wspomniany proces staje się jeszcze bardziej widoczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę dane dotyczące poziomu wypłaconych odszkodowań (patrz poniższe zestawienie).

Interesujące są też informacje na temat ubezpieczeń komunikacyjnych. W przypadku obowiązkowych polis OC, wartość brutto zebranych składek spadła o 2,35% (wobec wyniku z I kw. 2014 r.). Równocześnie poziom odszkodowań wzrósł o 9,69%. Przyczyną najprawdopodobniej była większa liczba zgłoszonych kolizji. Obniżka przypisanej składki w połączeniu ze wzrostem odszkodowań, musiała negatywnie wpłynąć na rentowność ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej kierowców.

Jeżeli chodzi o samochodowe polisy Autocasco, to sytuacja ubezpieczycieli przedstawia się nieco lepiej (patrz poniższa tabela). W pierwszym kwartale bieżącego roku, przypisana składka brutto dla polis AC zwiększyła o 2,15%. Roczny wzrost wypłaconych odszkodowań (+5,81%), był nieco mniejszy niż w przypadku polis OC.

Poziom zebranej składki w I kw. 2015 roku:

Kategoria/rodzaj ubezpieczeń Zmiana w relacji do I kw. 2014 r.
Ubezpieczenia z działu I (ogółem) +3,72%
ubezpieczenia na życie -11,86%
ubezpieczenia z UFK +16,15%
ubezpieczenia wypadkowe 4,85%
Ubezpieczenia z działu II (ogółem) +2,18%
ubezpieczenia OC dla kierowców -2,35%
ubezpieczenia casco pojazdów lądowych +2,15%
ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami -1,59%
ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej -8,37%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Poziom wypłaconych odszkodowań/świadczeń w I kw. 2015 roku:

Kategoria/rodzaj ubezpieczeń Zmiana w relacji do I kw. 2014 r.
Ubezpieczenia z działu I (ogółem) -10,83%
ubezpieczenia na życie -40,50%
ubezpieczenia z UFK +43,21%
ubezpieczenia wypadkowe +12,36%
Ubezpieczenia z działu II (ogółem) +5,45%
ubezpieczenia OC dla kierowców +9,69%
ubezpieczenia casco pojazdów lądowych +5,81%
ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami +9,38%
ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej +7,81%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Na początku roku tylko dział pierwszy był bardziej zyskowny

Poziom zebranych składek oraz wypłaconych odszkodowań, bezpośrednio wpływa na zyski ubezpieczycieli. Informacje dotyczące wyników finansowych zakładów ubezpieczeń, również można znaleźć w serwisie internetowym PIU. Te statystyki sugerują, że pierwszy kwartał bieżącego roku nie był najlepszy dla towarzystw funkcjonujących w dziale drugim (patrz poniższa tabela). Firmy oferujące pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, od stycznia do marca 2015 r. zarobiły około 0,4 mld zł. Dwanaście miesięcy wcześniej, analogiczny wynik przekraczał 0,54 mld zł. Przyczyną takiej obniżki zysku był m.in. wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej (+4,55% w skali roku) i wypłaconych odszkodowań (+5,45% w skali roku). Wyższego poziomu wydatków nie mogła zrekompensować dodatnia zmiana zebranych składek (patrz pierwsza tabela).

Firmy oferujące polisy na życie o wiele lepiej rozpoczęły bieżący rok. Ich wynik finansowy netto zwiększył się o ponad 6% (z 0,63 mld zł do 0,67 mld zł). Poprawa była widoczna pomimo wzrostu kosztów działalności ubezpieczeniowej. Duże znaczenie dla firm funkcjonujących w dziale pierwszym, miała obniżka wypłaconych odszkodowań o prawie 11% (patrz pierwsza tabela).

Zyski i koszty krajowego sektora ubezpieczeniowego (I kw. 2015 r. w relacji do I kw. 2014 r. )

Dział I - ubezpieczenia na życie Wynik z I kw. 2015 r. (w mld zł) Wynik z I kw. 2014 r. (w mld zł) Różnica w stosunku do I kw. 2014 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej 1,5684 1,4694 +6,73%
Wynik techniczny 0,6175 0,7802 -20,86%
Wynik finansowy brutto 0,7919 0,7923 -0,05%
Podatek dochodowy 0,1236 0,1625 -23,92%
Wynik finansowy netto 0,6679 0,6294 +6,11%
Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe Wynik z I kw. 2015 r. (w mld zł) Wynik z I kw. 2014 r. (w mld zł) Różnica w stosunku do I kw. 2014 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej 1,7822 1,7047 +4,55%
Wynik techniczny 0,3851 0,4884 -21,14%
Wynik finansowy brutto 0,5386 0,7094 -24,08%
Podatek dochodowy 0,1386 0,1652 -16,09%
Wynik finansowy netto 0,4002 0,5441 -26,44%

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazują również, że w I kw. 2015 r. ubezpieczyciele nadal dopłacali do polis OC dla kierowców. Strata techniczna ze sprzedaży takich produktów wyniosła 59 milionów złotych. Ubezpieczenia Autocasco wygenerowały natomiast 7,5 mln zł zysku technicznego.

Po porównaniu zaprezentowanych wyników z informacjami dotyczącymi I kw. 2014 roku, widoczna jest negatywna zmiana. Od stycznia do marca ubiegłego roku strata techniczna z OC dla kierowców wyniosła 20,8 mln zł, a zysk osiągnięty dzięki Autocasco zbliżył się do poziomu 106 mln zł. Już niebawem będzie można sprawdzić, czy podwyżki składek w komunikacyjnych polisach OC wpłynęły na poprawę rentowności tych ubezpieczeń. Osiągnięcie lepszych wyników będzie utrudnione ze względu na koszty wprowadzenia systemu BLS i konieczność dostosowania się do wytycznych KNF-u w sprawie likwidacji szkód.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-29

Sztuczna inteligencja zmienia polisy dla kierowców

Sztuczna inteligencja ma duże możliwości rozwoju również w branży ubezpieczeniowej. Chodzi między innymi o ubezpieczenia komunikacyjne.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-28

Ubezpieczyciele już nie zarabiają na OC

Pierwszy kwartał 2023 r. zakończył się nietypową sytuacją, czyli praktycznie zerowym zyskiem ze sprzedaży OC. Jeśli ubezpieczyciele nie zwiększą składek, to poniosą straty.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-03-31

Średnia szkoda z OC: znów padł rekord

Już wcześniej można było sądzić, że mocno wzrosła średnia wartość szkody z OC. Analizujemy skalę tego wzrostu w 2022 roku i przedstawiamy pewne prognozy.

Czytaj więcej
Komentarze