Strona główna  |  Wiadomości  |  Ile zarobili krajowi ubezpieczyciele w 2014 roku?

Ile zarobili krajowi ubezpieczyciele w 2014 roku?

Data publikacji: 2015-06-16
Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) niedawno podsumowała wyniki działalności ubezpieczycieli w 2014 r. Informacje zgromadzone przez PIU wskazują, że firmy aktywne w dziale I (ubezpieczeń na życie) nie powinny mieć powodów do narzekań. W przypadku pozostałych polis (ubezpieczeniowy dział II), sytuacja jest nieco inna.

Towarzystwa oferujące ubezpieczenia majątkowe, od stycznia do grudnia 2014 r. wypracowały znacznie mniejszy zysk …

wyniki ubezpieczycieli

Poprzedni rok przyniósł obniżkę wartości odszkodowań i składek

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń sugerują, że miniony rok upłynął pod znakiem mniejszej aktywności firm ubezpieczeniowych. Łączna suma przypisanej składki brutto (w dziale I oraz II) zmniejszyła się o 5,09% (2,95 mld zł). Nieco większa zmiana (-7,16%/2,63 mld zł) dotyczyła łącznej wartości wypłaconych świadczeń i odszkodowań.

Poniższa tabela dostarcza bardziej dokładnych informacji na temat składek i odszkodowań w 2014 r. Po jej przeanalizowaniu można zauważyć, że istotna zmiana dotyczyła polis z działu I. W przypadku tych ubezpieczeń, wartość zebranych składek zmniejszyła się 8,31% (rok do roku). Pozytywnym akcentem dla ubezpieczycieli był jeszcze większy spadek wypłaconych kwot (-11,84%). Trzeba odnotować, że w 2014 r. tradycyjne polisy na życie (bez funduszy kapitałowych) były grupą produktów, która najbardziej straciła znaczenie (obniżka składki przypisanej brutto o 19,15%).

W dziale II można zauważyć trend niekorzystny dla ubezpieczycieli. Od stycznia do grudnia 2014 r. suma składek związanych z pozostałymi ubezpieczeniami osobowymi i ubezpieczeniami majątkowymi, zmniejszyła się o 1,31%. W tym samym czasie wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła o 0,72%. Szczególnie niekorzystne zmiany dotyczyły polis OC dla kierowców oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami. W przypadku ubezpieczeń dla posiadaczy pojazdów, przypisana składka brutto spadła o 4,64% (rok do roku), podczas gdy poziom odszkodowań wyraźnie wzrósł (+6,78%). Dla ubezpieczycieli uwikłanych w wojnę cenową na rynku polis komunikacyjnych, ta zmiana na pewno była odczuwalna.

Na uwagę zasługują też informacje o ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami. Składka takich polis w ujęciu rocznym spadła o 6,13%. Znacznie większa zmiana (-16,74%) dotyczyła jednak wartości wypłaconych odszkodowań. To wiąże się z faktem, że pogoda była bardziej łaskawa dla posiadaczy budynków i ubezpieczycieli.

Polski sektor ubezpieczeniowy w 2014 roku: informacje na temat zebranej składki i wypłaconych odszkodowań

Informacje na temat składki przypisanej brutto Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań i świadczeń
Kategoria/rodzaj ubezpieczeń Zmiana w relacji do 2013 r. Zmiana w relacji do 2013 r.
Ubezpieczenia z działu I (ogółem) -8,31% -11,84%
ubezpieczenia na życie -19,15% -22,93%
ubezpieczenia z UFK -3,46% 3,59%
ubezpieczenia wypadkowe 7,59% 7,76%
Ubezpieczenia z działu II (ogółem) -1,31% 0,72%
ubezpieczenia OC dla kierowców -4,64% 6,78%
ubezpieczenia casco pojazdów lądowych -1,17% 2,49%
ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami -6,13% -16,74%
ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej 3,25% 6,11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Roczny zysk netto w drugim dziale ubezpieczeń spadł o 40%

Zmiany wartości składek i odszkodowań wpływają na zysk firm ubezpieczeniowych. Trzeba jednak pamiętać, że wynik techniczny dotyczący podstawowej działalności ubezpieczyciela jest korygowany o różne kwoty (np. przychody z lokat i pozostałe koszty operacyjne). Dlatego zmiany rocznego zysku w sektorze ubezpieczeniowym nie zawsze są adekwatne do spadków i wzrostów ogólnego wyniku technicznego.

Kolejna tabela przedstawia dane na temat wyników finansowych ubezpieczycieli (zysk techniczny, zysk brutto i zysk netto). Na podstawie zaprezentowanych informacji można stwierdzić, że łączny zysk z działalności ubezpieczeniowej (dział I oraz II), w ujęciu rocznym spadł o 23,64% (2,11 mld zł). Ta zmiana była efektem znacznie gorszych wyników firm oferujących pozostałe ubezpieczenia osobowe i polisy majątkowe. W ubezpieczeniowym dziale II, roczny zysk netto towarzystw spadł z 6,11 mld zł do 3,67 mld zł. Jak podaje PIU, wynik techniczny z samych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniósł -795,7 mln zł (dane za 2014 r.).

Zmiana dotycząca ubezpieczeń na życie (wzrost zysku netto z 2,81 mld zł do 3,14 mld zł), tylko w niewielkim stopniu skompensowała wpływ gorszej rentowności działu II na całkowity wynik ubezpieczycieli. Zakłady ubezpieczeniowe oczekują jednak, że w bieżącym roku zysk z działu II będzie nieco większy. W poprawie rocznych wyników ma pomóc między innymi wprowadzenie systemu bezpośredniej likwidacji szkód (dla posiadaczy pojazdów mechanicznych). Wspomniane rozwiązanie powinno zakończyć wojnę cenową w segmencie obowiązkowego OC i skierować uwagę kierowców na jakość obsługi.

Podstawowe wyniki sektora ubezpieczeniowego w Polsce (2013 r. – 2014 r.)

Dział I - ubezpieczenia na życie Wartość z 2014 r. (w mld zł) Wartość z 2013 r. (w mld zł) Różnica w stosunku do 2013 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej 6,39 6,05 5,75%
Wynik techniczny 3,30 3,00 10,09%
Wynik finansowy brutto 3,78 3,45 9,55%
Podatek dochodowy 0,64 0,64 0,23%
Wynik finansowy netto 3,14 2,81 11,66%
Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe Wartość z 2014 r. (w mld zł) Wartość z 2013 r. (w mld zł) Różnica w stosunku do 2013 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej 7,38 7,01 5,23%
Wynik techniczny 0,76 1,26 -40,01%
Wynik finansowy brutto 4,02 6,60 -39,09%
Podatek dochodowy 0,34 0,49 -29,40%
Wynik finansowy netto 3,67 6,11 -39,87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-11-16

Barometr Ubea.pl: ceny OC w październiku 2022 r.

Kierowcy słyszą coraz więcej o podwyżkach cen OC. Sprawdzamy, czy rynkowe dane z października potwierdzają zapowiadane wzrosty składek obowiązkowych polis.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-09-11

Barometr Ubea.pl: ceny OC w sierpniu 2022 r.

Eksperci Ubea.pl od kilku miesięcy zapowiadali podwyżki składek OC dla kierowców. W drugiej połowie 2022 r. ta prognoza zaczęła się spełniać.

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2022-08-17

NNW dla ucznia z Ukrainy to nie problem?

Pod koniec wakacji zawsze wzrasta zainteresowanie polisami szkolnymi. Wyjaśniamy, czy uczniowie z Ukrainy też mogą być objęci takimi ubezpieczeniami NNW.

Czytaj więcej
Komentarze