Strona główna  |  Wiadomości  |  Ile zarobili krajowi ubezpieczyciele w 2014 roku?

Ile zarobili krajowi ubezpieczyciele w 2014 roku?

Data publikacji: 2015-06-16
Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) niedawno podsumowała wyniki działalności ubezpieczycieli w 2014 r. Informacje zgromadzone przez PIU wskazują, że firmy aktywne w dziale I (ubezpieczeń na życie) nie powinny mieć powodów do narzekań. W przypadku pozostałych polis (ubezpieczeniowy dział II), sytuacja jest nieco inna.

Towarzystwa oferujące ubezpieczenia majątkowe, od stycznia do grudnia 2014 r. wypracowały znacznie mniejszy zysk …

wyniki ubezpieczycieli

Poprzedni rok przyniósł obniżkę wartości odszkodowań i składek

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń sugerują, że miniony rok upłynął pod znakiem mniejszej aktywności firm ubezpieczeniowych. Łączna suma przypisanej składki brutto (w dziale I oraz II) zmniejszyła się o 5,09% (2,95 mld zł). Nieco większa zmiana (-7,16%/2,63 mld zł) dotyczyła łącznej wartości wypłaconych świadczeń i odszkodowań.

Poniższa tabela dostarcza bardziej dokładnych informacji na temat składek i odszkodowań w 2014 r. Po jej przeanalizowaniu można zauważyć, że istotna zmiana dotyczyła polis z działu I. W przypadku tych ubezpieczeń, wartość zebranych składek zmniejszyła się 8,31% (rok do roku). Pozytywnym akcentem dla ubezpieczycieli był jeszcze większy spadek wypłaconych kwot (-11,84%). Trzeba odnotować, że w 2014 r. tradycyjne polisy na życie (bez funduszy kapitałowych) były grupą produktów, która najbardziej straciła znaczenie (obniżka składki przypisanej brutto o 19,15%).

W dziale II można zauważyć trend niekorzystny dla ubezpieczycieli. Od stycznia do grudnia 2014 r. suma składek związanych z pozostałymi ubezpieczeniami osobowymi i ubezpieczeniami majątkowymi, zmniejszyła się o 1,31%. W tym samym czasie wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła o 0,72%. Szczególnie niekorzystne zmiany dotyczyły polis OC dla kierowców oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami. W przypadku ubezpieczeń dla posiadaczy pojazdów, przypisana składka brutto spadła o 4,64% (rok do roku), podczas gdy poziom odszkodowań wyraźnie wzrósł (+6,78%). Dla ubezpieczycieli uwikłanych w wojnę cenową na rynku polis komunikacyjnych, ta zmiana na pewno była odczuwalna.

Na uwagę zasługują też informacje o ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami. Składka takich polis w ujęciu rocznym spadła o 6,13%. Znacznie większa zmiana (-16,74%) dotyczyła jednak wartości wypłaconych odszkodowań. To wiąże się z faktem, że pogoda była bardziej łaskawa dla posiadaczy budynków i ubezpieczycieli.

Polski sektor ubezpieczeniowy w 2014 roku: informacje na temat zebranej składki i wypłaconych odszkodowań

Informacje na temat składki przypisanej brutto Informacje dotyczące wypłaconych odszkodowań i świadczeń
Kategoria/rodzaj ubezpieczeń Zmiana w relacji do 2013 r. Zmiana w relacji do 2013 r.
Ubezpieczenia z działu I (ogółem) -8,31% -11,84%
ubezpieczenia na życie -19,15% -22,93%
ubezpieczenia z UFK -3,46% 3,59%
ubezpieczenia wypadkowe 7,59% 7,76%
Ubezpieczenia z działu II (ogółem) -1,31% 0,72%
ubezpieczenia OC dla kierowców -4,64% 6,78%
ubezpieczenia casco pojazdów lądowych -1,17% 2,49%
ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami -6,13% -16,74%
ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej 3,25% 6,11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Roczny zysk netto w drugim dziale ubezpieczeń spadł o 40%

Zmiany wartości składek i odszkodowań wpływają na zysk firm ubezpieczeniowych. Trzeba jednak pamiętać, że wynik techniczny dotyczący podstawowej działalności ubezpieczyciela jest korygowany o różne kwoty (np. przychody z lokat i pozostałe koszty operacyjne). Dlatego zmiany rocznego zysku w sektorze ubezpieczeniowym nie zawsze są adekwatne do spadków i wzrostów ogólnego wyniku technicznego.

Kolejna tabela przedstawia dane na temat wyników finansowych ubezpieczycieli (zysk techniczny, zysk brutto i zysk netto). Na podstawie zaprezentowanych informacji można stwierdzić, że łączny zysk z działalności ubezpieczeniowej (dział I oraz II), w ujęciu rocznym spadł o 23,64% (2,11 mld zł). Ta zmiana była efektem znacznie gorszych wyników firm oferujących pozostałe ubezpieczenia osobowe i polisy majątkowe. W ubezpieczeniowym dziale II, roczny zysk netto towarzystw spadł z 6,11 mld zł do 3,67 mld zł. Jak podaje PIU, wynik techniczny z samych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniósł -795,7 mln zł (dane za 2014 r.).

Zmiana dotycząca ubezpieczeń na życie (wzrost zysku netto z 2,81 mld zł do 3,14 mld zł), tylko w niewielkim stopniu skompensowała wpływ gorszej rentowności działu II na całkowity wynik ubezpieczycieli. Zakłady ubezpieczeniowe oczekują jednak, że w bieżącym roku zysk z działu II będzie nieco większy. W poprawie rocznych wyników ma pomóc między innymi wprowadzenie systemu bezpośredniej likwidacji szkód (dla posiadaczy pojazdów mechanicznych). Wspomniane rozwiązanie powinno zakończyć wojnę cenową w segmencie obowiązkowego OC i skierować uwagę kierowców na jakość obsługi.

Podstawowe wyniki sektora ubezpieczeniowego w Polsce (2013 r. – 2014 r.)

Dział I - ubezpieczenia na życie Wartość z 2014 r. (w mld zł) Wartość z 2013 r. (w mld zł) Różnica w stosunku do 2013 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej 6,39 6,05 5,75%
Wynik techniczny 3,30 3,00 10,09%
Wynik finansowy brutto 3,78 3,45 9,55%
Podatek dochodowy 0,64 0,64 0,23%
Wynik finansowy netto 3,14 2,81 11,66%
Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe Wartość z 2014 r. (w mld zł) Wartość z 2013 r. (w mld zł) Różnica w stosunku do 2013 r.
Koszty działalności ubezpieczeniowej 7,38 7,01 5,23%
Wynik techniczny 0,76 1,26 -40,01%
Wynik finansowy brutto 4,02 6,60 -39,09%
Podatek dochodowy 0,34 0,49 -29,40%
Wynik finansowy netto 3,67 6,11 -39,87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-29

Sztuczna inteligencja zmienia polisy dla kierowców

Sztuczna inteligencja ma duże możliwości rozwoju również w branży ubezpieczeniowej. Chodzi między innymi o ubezpieczenia komunikacyjne.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-06-28

Ubezpieczyciele już nie zarabiają na OC

Pierwszy kwartał 2023 r. zakończył się nietypową sytuacją, czyli praktycznie zerowym zyskiem ze sprzedaży OC. Jeśli ubezpieczyciele nie zwiększą składek, to poniosą straty.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2023-03-31

Średnia szkoda z OC: znów padł rekord

Już wcześniej można było sądzić, że mocno wzrosła średnia wartość szkody z OC. Analizujemy skalę tego wzrostu w 2022 roku i przedstawiamy pewne prognozy.

Czytaj więcej
Komentarze