Aegon

Kalkulator ubezpieczeń w Aegon

Aegon logo

Kliknij poniżej, aby przejść do kalkulatora OC / AC. Szybko sprawdzisz, kto zaproponuje Ci najtańsze OC oraz najlepsze AC.

Oblicz moje OC/AC

Jeśli interesuje Cię inne ubezpieczenie, kliknij poniżej:

DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Aegon znajduje się w światowej czołówce firm oferujących ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usługi z zakresu zarządzania aktywami. Firma powstała w Holandii prawie 200 lat temu. Obecnie Aegon pomaga osiągnąć bezpieczeństwo finansowe na całe życie 30 milionom klientom w ponad 20 krajach.

W Polsce Aegon jest obecny od 2005 r. Aktualnie obsługuje prawie 2 miliony klientów. Na grupę kapitałową Aegon w naszym kraju składają się następujące spółki:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - oferuje polisy na życie oraz produkty inwestycyjno-oszczędnościowe
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - odpowiada za otwarty fundusz emerytalny
 • Aegon Magyarország Általános Biztosító Oddział w Polsce - proponuje ubezpieczenia majątkowe
 • Aegon Services Sp. z o.o. - rozwija i koordynuje sieć sprzedaży Aegon w Polsce

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń Aegon
 2. Kontakt z Aegon
 3. Zgłoszenie szkody w Aegon
 4. Ubezpieczenie turystyczne Aegon
 5. Ubezpieczenie domu Aegon
 6. Ubezpieczenia na życie i zdrowotne Aegon
 7. Produkty inwestycyjne Aegon
 8. Produkty emerytalne Aegon

Kalkulator ubezpieczeń Aegon

W ramach serwisu Aegon Direct ubezpieczyciel oferuje kalkulator ubezpieczenia domu / mieszkania oraz polisy turystycznej.

Należy jednak zauważyć, że kalkulator ubezpieczenia nieruchomości służy jedynie do zebrania numerów telefonu do potencjalnych klientów. Umowę polisy można bowiem zawrzeć jedynie po osobistej lub telefonicznej rozmowie z przedstawicielem Aegon.

Kalkulator ubezpieczenia turystycznego pozwala natomiast wyliczyć składkę oraz zawrzeć umowę polisy całkowicie online.

Kontakt z Aegon

Telefon

801 300 900

lub

22 592 10 00

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Strona internetowa

www.aegon.pl

Adres e-mail

kontakt@aegon.pl

Zgłoszenie szkody w Aegon

Na stronie internetowej Aegon znajduje się dział „Strefa Klienta”. W tej sekcji zamieszczono formularze służące do zgłaszania szkód. Dokumenty należy wydrukować, wypełnić, a następnie przesłać na adres mailowy lub pocztowy ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie turystyczne Aegon

Aegon nie oferuje własnych ubezpieczeń turystycznych, lecz jedynie sprzedaje polisy proponowane przez Europ Assistance S.A. W ofercie Aegon znajdziemy trzy pakiety ubezpieczeń turystycznych:

 • Standard
 • Polecany
 • Premium

Różnią się one zarówno dokładnym zakresem ochrony, jak i sumą ubezpieczenia poszczególnych elementów. Możesz więc dobrać pakiet pasujący idealnie do Twojej podróży.

Ubezpieczenie domu Aegon

Ubezpieczenie domu i mieszkania Aegon

W ramach ubezpieczenia nieruchomości Aegon oferuje 3 warianty różniące się dokładnym zakresem ochrony. Dzięki temu możesz dopasować warunki polisy do swoich potrzeb i możliwości finansowych:

 • wariant Standard – zapewnia ubezpieczenie mienia od pożaru i 8 innych zdarzeń losowych (uderzenia pioruna, zapadania / osuwania się ziemi, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, powodzi, trzęsienia ziemi, następstwa akcji ratowniczej związanej z wymienionymi wcześniej zdarzeniami);
 • wariant Premium – chroni Twój majątek od zdarzeń obejmowanych przez wariant Standard oraz od 11 innych zdarzeń;
 • wariant Prestige – zapewnia odszkodowanie w przypadku wszelkich szkód rzeczowych wynikających ze zniszczenia, uszkodzenia lub utracenia przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, za wyjątkiem tych wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Do wariantu Premium oraz Prestige Aegon dodaje jeszcze bezpłatny Assistance.

Należy zwrócić uwagę, że rozmiar szkody Aegon zawsze ustala według wartości odtworzeniowej. Ubezpieczyciel nie wprowadza też żadnych limitów dla sprzętu elektronicznego, audiowizualnego czy komputerowego.

OC w życiu prywatnym Aegon

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym można kupić jako dodatek do ubezpieczenia nieruchomości lub jako samodzielną polisę.

Co zapewni Ci takie ubezpieczenie?

Jeżeli nieumyślnie wyrządzisz szkodę osobową lub majątkową innej osobie, ubezpieczyciel wypłaci za Ciebie odszkodowanie poszkodowanemu. Warto zwrócić uwagę, że polisa obejmuje także szkody będące efektem rażącego niedbalstwa oraz zalania mającego miejsce i pierwotnie ujawnionego w ubezpieczonej nieruchomości, niezależnie od winy ubezpieczonego.

Ubezpieczenie NNW Aegon

Polisę majątkową można w Aegon uzupełnić ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewniającym ochronę na całym świecie. Istnieje też możliwość zawarcia polisy NNW jako samodzielnej umowy.

Do wyboru są następujące sumy ubezpieczenia:

 • 10 000 zł
 • 25 000 zł
 • 50 000 zł

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne Aegon

Aegon oferuje różnorodne ubezpieczenia na życie i zdrowotne. Z pewnością w tej bogatej ofercie znajdziesz produkty, które odpowiedzą dokładnie na Twoje potrzeby.

Aegon proponuje następujące ubezpieczenia:

 • Bezpieczni Bliscy – terminowe ubezpieczenie na życie chroniące Twoich bliskich przed finansowymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń;
 • Pakiet na Wypadek – terminowe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące w razie nieszczęśliwych zdarzeń;
 • Program na Życie – kompleksowe terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie.
 • Bezpieczna Spłata – to ubezpieczenie na życie dedykowane kredytobiorcom.
 • Pobyt w szpitalu – dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni Ci świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Produkt można także rozszerzyć o świadczenie otrzymywane za cykl chemio / radioterapii.
 • Poważne Zachorowania – dodatkowe ubezpieczenie zapewniające wypłatę świadczenia w przypadku poważnej choroby. Możesz wybrać jeden z trzech dostępnych wariantów.
 • Pod Opieką – dodatkowe ubezpieczenie zapewniające finansową pomoc w razie choroby lub wypadku.

Innym rodzajem ubezpieczenia proponowanym przez Aegon jest Program Finansowania Studiów +. To fundusz na studia Twojego dziecka połączony z ubezpieczeniem na życie. Taki produkt pomaga Ci w zebraniu odpowiedniego kapitału na studia dziecka na wymarzonej uczelni w Polsce lub za granicą.

Produkty inwestycyjne Aegon

Celem Aegon jest pomoc klientom w osiągnięciu bezpieczeństwa finansowego na całe życie. Dlatego właśnie w ofercie firmy znajdziemy także produkty inwestycyjno-oszczędnościowe. Aegon proponuje następujące produkty:

 • Plan na Przyszłość – terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W przypadku tego produktu składka jest dzielona na część ubezpieczeniową i inwestycyjną. Zapewniasz więc ochronę dla bliskich w razie Twojej śmierci i jednocześnie dajesz sobie możliwość regularnego inwestowania.
 • Invest One – ubezpieczenie inwestycyjne połączone z ubezpieczeniem na życie, które zapewnia dostęp do jednej z najlepszych platform opartych na wyselekcjonowanych funduszach. Możesz wybierać między 44 polskimi funduszami oraz 74 zagranicznymi.

Produkty emerytalne Aegon

Coraz więcej osób uświadamia sobie, że państwowa emerytura nie zapewni bezpieczeństwa finansowego na jesień życia. Jeśli chcesz samodzielnie zadbać o swoją przyszłość, możesz skorzystać z jednego z produktów emerytalnych oferowanych przez Aegon:

 • Plan na Przyszłość z IKE / IKZE – to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które pozwala Ci gromadzić środki na emeryturę i skorzystać z ulg podatkowych dostępnych w ramach IKE i / lub IKZE. Wpłacana składka jest automatycznie dzielona na część ochronną i inwestycyjną.
 • Kapitalna Przyszłość – produkt łączący ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dostępna jest także opcja IKE / IKZE). To kompleksowe rozwiązanie łączące ochronę życia, inwestowanie oraz oszczędzanie na emeryturę.