W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RWR 7/2023, wydaną w dniu 18 września 2023 r., Ubea Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe polegające na:

  1. zamieszczaniu na stronach internetowych prowadzonych przez Ubea sp. z o.o., prawdziwych informacji o treści: „300 zł dla Ciebie jeśli znajdziesz tańsze OC” lub tożsamych, sugerujących, że warunkiem wystarczającym dla skorzystania z promocji „Bon na 300 zł” jest przedstawienie przez konsumenta oferty ubezpieczenia OC w niższej niż zaproponowana w ramach funkcjonalności tzw. „kalkulator Ubea” cenie, podczas gdy aby otrzymać 300 zł należy spełnić pozostałe warunki określone w „REGULAMINIE PROMOCJI BON NA 300 ZŁ“;
  2. zamieszczaniu na stronach internetowych prowadzonych przez Ubea sp. z o.o., nieprawdziwych informacji wskazujących, że tzw. „kalkulator Ubea” posiada funkcjonalność, która w zależności od wersji komunikatu, pozwala na porównanie ofert polis OC/AC np. 10, 12, 13, 17 czy 20 firm ubezpieczeniowych, podczas gdy porównuje on oferty 6 ubezpieczycieli, a dopiero zamówienie kontaktu telefonicznego z konsultantem umożliwia porównanie ofert 17 zakładów ubezpieczeniowych. Za stosowanie ww. nieuczciwych praktyk rynkowych Ubea Sp. z o.o. otrzymała karę pieniężną. Szczegółowe informacje dostępne są w prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK nr RWR 7/2023 z dnia 18 września 2023 r., opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/d6c18f28bf868e11c1258a510038ae7c/$FILE/46357296.002.pdf/Ubea%20Sp.%20z%20o.o.%20decyzja%20wersja%20jawna.pdf