Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

P.W. ALICJA Sp. z o.o. - jakość paliwa

Informacje

Wilczkowice 47, Jordanów Śląski

Lokalizacja

Badania jakości paliwa

Data B100 B20 Benzyna LPG ON
2011-09-20 - - - D -

Legenda

Benzyna i ON LPG
D - próbka spełnia wymagania
G - Gęstość w temp. 15ºC
MON - Motorowa liczba oktanowa MON
RON - Badawcza liczba oktanowa RON
S - Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - Temperatura końca destylacji
Sf-R - Pozostałość po destylacji
TZ - Temperatura zapłonu
VP - Prężność par, DVPE
E - przekroczona zawartość eterów
O - przekroczona zawartość tlenu
Me - przekroczona zawartość metanolu
B - przekroczona zawartość benzenu
D - próbka spełnia wymagania
MON - motorowa liczba oktanowa MON
DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)
SWR - siarkowodór
S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)
CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC)
ODP - R- pozostałość po odparowaniu
WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC
TWVP - temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa
Woda - zawartość wody
Zapach - zapach

Opracowanie własne na podstawie raportów wyników kontroli stacji i hurtowni paliw publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Komentarze

2016-07-08 11:37

wnerwiony151.100.x.x

Gmina Jordanów Śląski wprowadziła od 1 lipca bardzo ciekawy sposób odbioru nieczystości z posesji mieszkańców, mianowicie w samym Jordanowie odpady komunalne są odbierane 2 razy w miesiącu natomiast w pozostałych miejscowościach gminy - tylko raz! W miesiącach letnich powoduje to smród ze śmietnika już po około tygodniu od wywózki, larwy much wychodzące ze smietnika, chmary much wokół niego itd. Widać wg wójta Kuriaty, tylko mieszkańcy Jordanowa zasługują na wyższy komfort życia w gminie. Na stronie urzedu można mu zadać pytanie ale taką błachostke zapewne przeoczył, za to zaraz pojawiła się zapowiedź fascynujących dożynek gminnych czyli znana od wieków polityka igrzysk dla gawiedzi. Podejście typowe dla urzędu gminy w Jordanowie, Bareja miałby niezły materiał na kolejne filmy.