Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

W.C.T. HAASE Władysław, Czesław, Tadeusz Haase, Sp. J. - jakość paliwa

Informacje

ul. Gdańska 21, Karczemki

Lokalizacja

Badania jakości paliwa

Data B100 B20 Benzyna LPG ON
2013-05-09 - - - D -

Legenda

Benzyna i ON LPG
D - próbka spełnia wymagania
G - Gęstość w temp. 15ºC
MON - Motorowa liczba oktanowa MON
RON - Badawcza liczba oktanowa RON
S - Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - Temperatura końca destylacji
Sf-R - Pozostałość po destylacji
TZ - Temperatura zapłonu
VP - Prężność par, DVPE
E - przekroczona zawartość eterów
O - przekroczona zawartość tlenu
Me - przekroczona zawartość metanolu
B - przekroczona zawartość benzenu
D - próbka spełnia wymagania
MON - motorowa liczba oktanowa MON
DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)
SWR - siarkowodór
S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)
CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC)
ODP - R- pozostałość po odparowaniu
WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC
TWVP - temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa
Woda - zawartość wody
Zapach - zapach

Opracowanie własne na podstawie raportów wyników kontroli stacji i hurtowni paliw publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Komentarze

2015-11-03 07:33

Magda94.254.193.153

7 rano , niesamowity korek na drodze w kierunku Gdyni. Każdy się spieszy żeby dojechać jak najszybciej do pracy. Zabrakło mi gazu wiec wjechałam na stacje i ustawiłam samochód do osobnego stanowiska gazu. Pan który ciągle siedział w oknie i zajmował się wszystkim tyłki nie pracą nie raczył nawet wyjść zatankować samochodu chociaż widział ze stoję. Mógł chociaż poinformować innego współpracownika bo jak się okazało gdy weszłam była ich czwórka. Ignorancja.