Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Stacja paliw PKN ORLEN S.A. nr 4282 - jakość paliwa

Informacje

Będzino 87, Będzino (Gmina Będzino)

Lokalizacja

Badania jakości paliwa

Data B100 B20 Benzyna LPG ON
2012-10-08 - - - - D
2013-05-21 - - D - -

Legenda

Benzyna i ON LPG
D - próbka spełnia wymagania
G - Gęstość w temp. 15ºC
MON - Motorowa liczba oktanowa MON
RON - Badawcza liczba oktanowa RON
S - Zawartość siarki
Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje
Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje
Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje
Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje
Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje
Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - Temperatura końca destylacji
Sf-R - Pozostałość po destylacji
TZ - Temperatura zapłonu
VP - Prężność par, DVPE
E - przekroczona zawartość eterów
O - przekroczona zawartość tlenu
Me - przekroczona zawartość metanolu
B - przekroczona zawartość benzenu
D - próbka spełnia wymagania
MON - motorowa liczba oktanowa MON
DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)
SWR - siarkowodór
S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)
CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC)
ODP - R- pozostałość po odparowaniu
WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC
TWVP - temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa
Woda - zawartość wody
Zapach - zapach

Opracowanie własne na podstawie raportów wyników kontroli stacji i hurtowni paliw publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Komentarze

2016-12-28 14:35

Wiesław W Toruń89.229.37.106

dnia27-12-2016 godz.9.40 zatankowałem Eurosuper 95 30,9*4.92 za kwotę 152.03. jeden terminal na kartę płatniczą nie był czynny więc skasowano mnie z drugiego terminala ale punktów na moją kartę nr.0957 nie doliczono. Proszę o uzupełnienie dla zasady.

2017-01-09 09:12

Wieslaw89.229.37.106

brak zainteresowania...

2017-01-10 08:25

Ubea.pl81.190.208.17

W takiej sprawie proszę o kontaktowanie się bezpośrednio z daną stacją paliw. Nasze forum służy jedynie do wystawiania opinii o stacjach paliw, tak aby inni kierowcy mogli sprawdzić np. jakość obsługi.

2017-01-12 18:42

Wieslaw89.229.28.173

dziękuję, poprawię się.