Ubezpieczenie na życie

 • Porównywarka i kalkulator ubezpieczeń na życie
 • Oferty wszystkich wiodących ubezpieczycieli w Polsce
 • Niska składka miesięczna
 • świadczenia do kwoty 1 500 000 zł
 • 1000 zł za dzień pobytu w szpitalu
 • możliwość wpisania banku jako osoby upoważnionej
 • składka od 66 zł dla całej rodziny
 • dla osób nawet do 75 roku życia
 • suma ubezpieczenia do 200 000 zł
 • możlwiość wprowadzenia cesji na bank
 • składka od 57 zł
 • dostęp do najlepszych placówek medycznych w całej Polsce LUXMED i Compensa
 • składka od 105 zł
 • Twoje dziecko otrzyma wysokie świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego wynikiem wypadku
 • polisa zapewnia całodobową ochronę, także w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportu
 • w razie śmierci rodzica lub opiekuna prawnego Twoje dziecko otrzyma świadczenie w wysokości do 50 000 zł
 • składka miesięczna od 6 zł