Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Zwrot kosztów na auto zastępcze z OC sprawcy

Ostatnia aktualizacja: 2013-11-22

17 listopada br. w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące zwrotu kosztów na samochód zastępczy z OC sprawcy Sąd Najwyższy podjął uchwałę, na mocy której każdy poszkodowany ma prawo do otrzymania od towarzystwa ubezpieczeniowego zwrotu kosztów za wynajem auta zastępczego.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

W kwestii zwrotu kosztów za auto zastępcze z ubezpieczenia OC sprawcy, sądy do tej pory wydawały różne wyroki. W momencie, gdy samochód był wykorzystywany w celach zarobkowych poszkodowanemu należał się zwrot kosztów za wynajem samochodu. Inaczej sprawa wyglądała, gdy poszkodowany wykorzystywał pojazd do celów prywatnych: dojazd do pracy, czy na zakupy. Wówczas wyroki sądowe wyglądały różnie. Zdarzało się, że mimo iż poszkodowany nie korzystał z samochodu w celach zarobkowych, sąd przyznawał mu od firmy ubezpieczeniowej zwrot kosztów na wynajem auta zastępczego. Często też sądy uznawały, że świadczenie się nie należy. Wyroki argumentowały, że zwrot przysługiwałby poszkodowanemu, jeśli nie mógłby on korzystać z komunikacji publicznej albo gdyby wykazał, że wskutek niemożności korzystania ze swego pojazdu poniósł konkretną szkodę majątkową.

Kluczyki do samochodu zastępczego Rozbieżności w wyrokach i niejednolita praktyka towarzystw ubezpieczeniowych poskutkowały zapytaniem Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego:

"1. Czy w świetle art. 361 k.c. utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia przez poszkodowanego - będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - stanowi szkodę majątkową?

2. Czy w świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymienionego poszkodowanego o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest determinowane nie tylko istnieniem adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, ale również niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze środków komunikacji publicznej?"

17 listopada br. w sprawie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 05/11) o następującej treści:

"Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej."

Oznacza to, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą odmawiać zwrotu poniesionych kosztów na wynajem auta zastępczego osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tego powodu, że mają możliwość korzystania z komunikacji publicznej. Poszkodowani, którzy otrzymali taką odmowę mają prawo zwrócić się do ubezpieczyciela o zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę.

Sąd Najwyższy zastrzegł jednak, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na ten cel.

Powyższa uchwała nie stanowi zmiany obowiązującego prawa, a jedynie wyjaśnienie jak należy rozumieć szkodę majątkową w postaci poniesionych kosztów najmu samochodu zastępczego przez osoby fizyczne wykorzystujące pojazdy mechaniczne do celów prywatnych.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Tagi:

Komentarze

2014-09-23 16:29

warta

nie otrzymałem odszkodowania Ekspert Warta

2013-04-12 14:59

Karol

Ja korzystałem z Autozafree.pl, nie dość że nie musialem za lawete płacić i za samochód zastępczy to jeszcze pomogli mi kupić nowy samochód a stary sprzedać. Polecam

2012-09-10 09:31

Radek

Teraz większość firm wynajmuje samochody bezgotówkowo, a w gestii TU powinno być żeby jak najszybciej wpłacić odszkodowanie za szkodę całkowitą, bo za każdy dzień zwłoki leci kasa za wynajem auta zastępczego.. Ja brałem samochód z Mobile Cash Kraków właśnie bezgotówkowo, bo to jednak najwygodniejsza opcja.

2012-08-13 08:56

Marta

W przypadku szkody całkowitej pojazd zastępczy należy się do momentu wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Mój znajomy w Szczecinie korzystał z firmy www.pojazd-zastepczy.pl Ważne aby nie szarpać się towarzystwem ubezpieczeniowym i skorzystać z bezgotówkowej opcji rozliczenia - jednak mało kto tą opcję udostępnia.

2012-04-12 21:21

Karol

Dodam że nie z mojej winy chce starać się o utracone dochody jak to argumentować..

2012-04-12 21:20

Karol

A co w przypadku gdy szkodzie całkowitej uległ samochód firmowy i posiadam samochód swój własny zastępczy a tamten naprawiam???

2012-02-11 13:20

rebejojo

Celowe i uzasadnione to znaczy, że zwrot kosztów nie będzie przysługiwał poszkodowanemu, który leży nieprzytomny w szpitalu lub nie żyje albo uszkodzeniu uległ samochód Opel Corsa, a ktoś wypożycza sobie Opla Insignię.

2011-12-03 13:50

ubezpieczony

celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki teraz to dopiero firmy ubezpieczeniowe dostały argument do reki. W ich odczuci wszystko moze buc ekonomicznie i celowo nie usa=zasadnione a ubezxpieczony przed sadem bedzie stał i sie pluł po co mu auto zastepcze, dlaczego tak długo itd Wyrok bdura w stylu wiem ze nic nie wiem Brawo Sad Najwyzszy...

2011-11-28 17:16

zyćka

jeśli w OWU AC jest zapis że ubezpieczonemu przysługuje auto zastępcze to tak jeśli takiego zapisu nie ma to nie! Ponieważ jesteś sprawcą to towarzystwo nie zwróci Ci jeszcze za wynajem auta zastępczego, takie przywileje mają tylko poszkodowani bo szkoda była nie z ich winy i mogą uzyskać zwrot kosztów za wynajem auta zastępczego.

2011-11-23 16:04

Krystian

a co w przypadku samochodów firmowych, jeśli szkoda powstała z mojej winy (AC), a likwidacja szkody trwa dłużej niż 2mc?

2011-11-23 16:20

Ipolisa.pl

Witam Ubezpieczenie AC ma opisane swoje warunki ubezpieczenia, proszę zapoznać się z zakresem tego ubezpieczenia i na tej podstawie dochodzić roszczeń.