Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Zmiany w Zarządzie UNIQA

Data publikacji: 2010-12-22

21 grudnia br. Rada Nadzorcza spółek Grupy UNIQA w Polsce powierzyła z dn. 1 stycznia 2011 Andrzejowi Jarczykowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Hans Schwarz nadal pozostanie w Grupie UNIQA i zostanie zarekomendowany do Rady Nadzorczej UNIQA TU SA i UNIQA TU na Życie SA.

UNIQA

Nowy prezes Andrzej Jarczyk jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na Uniwersytecie w Bochum studiował „Zarządzanie przedsiębiorstwem”. Ukończył również międzynarodowe studia dla managerów spółek Grupy Eureko „Eurekans Management Development Program" z zakresu współpracy międzynarodowej, podstaw finansów i zarządzania projektami.

W latach 1996 – 2007 był związany zawodowo z Grupą PZU. Od 2003 roku sprawował funkcję Dyrektora Biura Sprzedaży w Centrali PZU. Był odpowiedzialny za realizację polityki sprzedaży dla klientów indywidualnych i sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W listopadzie 2007 roku objął funkcję Prezesa Zarządu spółek Grupy Generali w Polsce i pełnił ją do września 2010 roku.

Powołanie nowego Prezesa Zarządu jest możliwe wyłącznie po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd spółek Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce, który będzie funkcjonował od dnia 1 stycznia 2011, przedstawia się następująco:

 • Andrzej Jarczyk - Prezes Zarządu,
 • Małgorzata Michalak-Bartkowiak - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,
 • Monika Śliwowska - Wiceprezes Zarządu ds. techniki ubezpieczeniowej,
 • Adam Łoziak - Wiceprezes Zarządu ds. współpracy z mieszkalnictwem,
 • Zbigniew Zieliński - Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży.
Tagi:

Komentarze