Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Zmiany w Zarządzie PTU S.A. i nowa Rada Nadzorcza

Data publikacji: 2010-12-20

17 grudnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. W konsekwencji nowym przewodniczącym RN PTU S.A. został Jurgen Meisch z Gothaer.

W wyniku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń dokonano istotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki.

Sala konferencyjna w firmie NWZ odwołało z końcem 31 grudnia 2010 roku dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Grzegorza Margasa, Panią Krystynę Semeniuk, Pana Mirosława Kwiatkowskiego, Pana Tomasza Polaka, Panią Joannę Adamczyk. Dodatkowo Pan Artur Osuchowski oraz Pani Violetta Stanek złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków RN również z końcem 31 grudnia 2010.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 01 stycznia 2011 roku do nowej Rady Nadzorczej PTU S.A. Jurgena Meischa wskazując go na Przewodniczącego RN, oraz pozostałych członków w osobach: Volker Honacker, Thomas Leicht, Gerd Weidenfeld, Siegfried Seewald, Józef Wancer, i Henryk Chmielak.

Tego samego dnia WZA dokonało zmian w składzie Zarządu PTU S.A. odwołując z dniem 31 grudnia 2010 roku Wiceprezesa Zarządu, Pana Bogusława Piechulę, natomiast z dniem 31 stycznia 2011 roku odwołany został Członek Zarządu Pan Grzegorz Banaszek.

Tagi:

Komentarze