Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz Zielonej Karty

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-17

Gdzie potrzebujemy Zielonej Karty? Gdzie możemy poruszać się bez tego dokumentu na standardowym potwierdzeniu zawarcia OC?

Z datą wejścia Polski do Uni Europejskiej (1 maja 2004 r.) na podstawie art. 25 ust 2 o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje obszar krajów Uni Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Od tego dnia, z mocy prawa, wszystkie polisy ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej obejmują zakresem ochrony ubezpieczeniowej terytoria takich krajów jak:

Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Bułgaria i Rumunia.

Fakt zarejestrowania samochodu w Polsce i zaopatrzenia go w polskie tablice rejestracyjne świadczy o istnieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest on podstawą do poruszania się po wyżej wymienionych krajach. Nie mamy w obowiązku okazywania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów w momencie, gdy wjeżdżamy na ich terytorium. Zielona Karta jest Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym, który stanowi dowód, że właściciel pojazdu jest posiadaczem obowiązkowego ubezpieczenia OC, zgodnie z prawem ubezpieczeniowym, które obowiązkuje w kraju, w którym właściciel pojazdu przebywa. Zielona Karta obowiązuje w krajach należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Można ją wykupić zarówno w Polsce u agenta bądź w oddziale ubezpieczyciela jak i również na przejściach granicznych. Dokument ten należy posiadać w krajach takich jak:

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra (na mocy specjalnego porozumienia na terytorium Czarnogóry honorowane są Zielone Karty, na których nie jest skreślony symbol Serbii (SRB)), Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Tagi:

Komentarze

2011-06-09 11:28

Karoler

A co z samochodami, które mają jeszcze stare, czarne tablice? Czy one również są w porządku, czy będę musiał niemcowi albo innemu włochowi na migi tłumaczyć, że mam ubezpieczenie OC?