Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki PZU za I kwartał 2011 roku

Wyniki PZU za I kwartał 2011 roku

Wyniki PZU za I kwartał 2011 roku

Data publikacji: 2011-05-12
Wynik finansowy netto Grupy PZU za I kwartał 2011 ukształtował się na poziomie 791,2 mln zł i był zbliżony do wyniku z tego samego okresu w roku poprzednim. Niemal o 13% wzrósł przypis składki z ubezpieczeń samochodowych dla klientów indywidualnych.

„Wynik finansowy za I kwartał 2011 roku był, pomimo dużego spadku dochodów z lokat, na podobnym poziomie jak w I kw. roku ubiegłego. Cieszyć powinien istotny wzrost składki z ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów indywidualnych, co pozwala nam utrzymać udziały rynkowe w tym segmencie. Co więcej po raz pierwszy udało nam się powstrzymać odpływ klientów, który historycznie przypadał na pierwsze miesiące roku. Równolegle kontynuujemy projekty, które mają na celu ograniczenie kosztów oraz poprawę efektywności. Wyniki I kw. pozwalają z optymizmem myśleć o wynikach całego roku.” – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Stabilne wyniki Największy wpływ na wynik netto Grupy PZU w I kwartale miały:

  • świetne wyniki sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów indywidualnych,
  • wzrost przypisu składki w ubezpieczeniach na życie ze składką regularną,
  • przebudowa jakości portfela w ubezpieczeniach samochodowych dla klientów korporacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych,
  • procesy restrukturyzacyjne zmniejszające do ograniczenia kosztów administracyjnych,
  • brak w I kwartale zdarzeń o charakterze katastroficznym,
  • redukcja kosztów administracyjnych dzięki przeprowadzonemu programowi redukcji kosztów stałych w 2010 roku,
  • objęcie konsolidacją Grupy Armatura - jednorazowy wpływ na wynik w kwocie 118,9 mln złotych.

Negatywnie natomiast na wynik finansowy Grupy PZU wpłynęło to niższe o ponad 435 mln zł niż w analogicznym okresie roku 2010 dochody lokat. Mimo to, zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 791,2 mln zł i był niższy o 2% od wyniku netto I kwartału roku ubiegłego.

Składki przypisane brutto za I kwartał 2011 roku wyniosły 3.976,9 mln zł. Wzrost o 172,1 mln zł (+4,5%) był wynikiem wyższego przypisu w segmencie masowym działalności Grupy PZU. Warto podkreślić blisko 13% rentowny wzrost przypisu z ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów indywidualnych.

Dochody z działalności lokacyjnej za I kwartał 2011 roku wyniosły 474,5 mln zł. Spadek o 435,7 mln zł był spowodowany głównie niekorzystnym trendem na rynkach skarbowych papierów wartościowych oraz niższej dynamiki wzrostu cen akcji na giełdach.

Mniejsza wysokość wypłaconych odszkodowań i świadczeń netto o 73,4 mln zł (-3%) jest skutkiem głownie braku szkód spowodowanych zdarzeniami katastroficznymi w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w porównaniu do I kwartału 2010 roku.

Spadek kosztów administracyjnych o 9,4% jest wynikiem strategii prowadzonej w spółkach z Grupy PZU. Oprócz kosztów wynagrodzeń, Grupie udało się w dużej mierze obniżyć koszty informatyczne, koszty materiałów i usług o charakterze administracyjnym oraz koszty utrzymania nieruchomości.

Zysk z działalności operacyjnej w I kwartale 2011 roku wyniósł 962,2 mln zł i był niższy o 67,0 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie poprzedniego roku, co wynikało głównie ze zmniejszenia dochodów z działalności inwestycyjnej Grupy PZU.

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 31 marca 2011 roku wynosiły 13.734,7 mln zł i były wyższe rok do roku o 14%. Konsekwencją wzrostu kapitałów był niższy, chociaż wciąż bardzo wysoki wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), który wyniósł 23,9% (- 3,8 p.p.).

Źródło: Grupa PZU

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze