Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Grupy WARTA za I kwartał 2011 roku

Wyniki Grupy WARTA za I kwartał 2011 roku

Data publikacji: 2011-05-17
Na koniec marca 2011 roku obie spółki Grupy Warta wypracowały zysk netto - TUiR WARTA 26 mln zł, a TUnŻ WARTA 6,7 mln zł. Spółki zebrały w sumie ponad 1 mld zł składki przypisanej brutto: 562,5 mln zł majątkowa WARTA i 516,7 mln zł towarzystwo życiowe.

TUiR WARTA

WARTA TUiR wypracowała w I kwartale 2011 roku 26 mln zysku netto. Wynik ten jest przede wszystkim rezultatem poprawy rentowności działalności ubezpieczeniowej.

Rozwój finansowy firmy Spółka osiągnęła też wysoką dynamikę sprzedaży. Przypis składki brutto w I kwartale 2011 roku w wysokości 562,5 mln zł (wzrost o 12,8% w stosunku do I kwartału 2010 roku) jest kontynuacją pozytywnego trendu zapoczątkowanego w drugiej połowie 2010 roku. Najlepsze wyniki sprzedaży Warta odnotowała w ubezpieczeniach komunikacyjnych – wzrost o 22,9% (ubezpieczenie OC o 15,4%, ubezpieczenia dla dealerów samochodowych o 219,5%) oraz ubezpieczeniach korporacyjnych - wzrost o 12,5% (ubezpieczenia mienia o 27,1% i budowlano-montażowe o 32,8).

W I kwartale 2011 roku Warta wypracowała dodatni wynik techniczny w wysokości 3,8 mln zł. Na poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku (-43,7 mln zł) miały wpływ przede wszystkim dwa czynniki – silnie rosnąca od połowy 2010 roku sprzedaż oraz zdecydowana poprawa przebiegów szkodowych w efekcie podjętych działań w zakresie selekcji ryzyka oraz segmentacji klientów, zarówno w ubezpieczeniach samochodowych, jak i korporacyjnych. Ponadto warto zwrócić uwagę na łagodniejsze warunki pogodowe w I kwartale 2011 w stosunku do tego samego okresu w 2010 roku, dotkniętego skutkami ostrej zimy. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do zmniejszenia o 6,5% wypłat odszkodowań i świadczeń (brutto) w pierwszym kwartale 2011 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku. Skutkiem tego poprawił się wskaźnik szkodowości (net loss ratio), który z 76,3% w I kwartale 2010 roku spadł do 62,7% w I kwartale 2011 roku.

Znacznie wzrosły wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY w I kwartale 2011 w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i kształtują się na poziomie zdecydowanie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec marca br. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wynosił 253,6%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 118,1%.

TUnŻ WARTA

WARTA życiowa wypracowała w I kwartale 2011 roku 6,7 mln zł zysku netto, co odpowiada poziomowi zysku z tego samego kwartału roku 2010 (7 mln zł). Wynik ten w całości został wypracowany na podstawowej działalności ubezpieczeniowej w rezultacie dobrej struktury portfela produktów.

Wynik techniczny w I kwartale 2011 roku wyniósł 9,4 mln zł.

Przypis składki brutto na koniec marca 2011 roku wyniósł 516,7 mln zł. Zmniejszenie przypisu o 38,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku jest efektem zamierzonej restrukturyzacji portfela ubezpieczeń oszczędnościowych - wzrostu sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych, przy malejącym udziale sprzedaży produktu Warta Gwarancja.

W pierwszym kwartale 2011 roku Warta wprowadziła do sprzedaży nowe produkty o charakterze inwestycyjnym „Solidny Pakiet” i „Wschodzące Potęgi” oraz kontynuowała sprzedaż „Profit Planu”. Przypis z ich sprzedaży w I kwartale bieżącego roku wyniósł 167,1 mln zł.

Równocześnie stale rósł przypis składek regularnych – w I kwartale 2011 roku wzrósł on o 11,7% w odniesieniu do 2011 roku - o 15,5 % z tytułu umów grupowych i o 9,4 % z tytułu umów indywidualnych.

TUnŻ WARTA, podobnie jak TUiR WARTA, odnotowuje bardzo wysoki poziom wskaźników bezpieczeństwa finansowego. Na koniec marca 2011 roku wskaźniki ukształtowały się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych – wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 314,4%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 115,8%.

"Wyniki spółek Grupy WARTA w I kwartale 2011 roku potwierdzają pozytywny trend umacniania pozycji WARTY na rynku. Wg naszych szacunków WARTA, z dynamiką sprzedaży na poziomie 113%, rośnie szybciej niż rynek. Co ważne, najwyższą sprzedaż odnotowaliśmy w strategicznie ważnych liniach biznesowych – ubezpieczeniach komunikacyjnych (wzrost o prawie 23%) i korporacyjnych (wzrost o 12,5%). Dynamiczny rozwój sprzedaży w spółce majątkowej, to głównie efekt aktywizacji sieci dystrybucyjnej i optymalizacji polityki taryfowej. W ostatnim okresie WARTA podjęła szereg działań, aby zwiększyć swoją obecność w różnych kanałach dystrybucji. Pozyskanie nowych partnerów znalazło odzwierciedlenie m.in. w dynamice składki uzyskanej u dealerów samochodowych. W I kwartale poprawiła się także rentowność towarzystwa, na co wpłynęła m in. lepsza selekcja ryzyka oraz podniesienie efektywności procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Z myślą o klientach inwestowaliśmy również w jakość likwidacji szkód, poszerzając m.in. sieć warsztatów współpracujących z WARTĄ, a także systematycznie skracając czas likwidacji szkody.

W spółce życiowej szczególne ważny jest dla nas przyrost składek regularnych i wysoka sprzedaż produktów inwestycyjnych.

Dobre rezultaty I kwartału 2011roku, w tym wypracowany przez oba towarzystwa zysk, wskazują na skuteczność przyjętej przez WARTĘ strategii i wyznaczają nam kierunek na kolejne miesiące" – powiedział Jarosław Parkot, Prezes Zarządu TUiR i TUnŻ WARTA.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-10-31

Tegoroczne wakacje przyniosły wiele wypadków?

Trzeci kwartał zwykle cechuje się zwiększoną liczbą wypadków. Warto sprawdzić, jak w bieżącym roku wyglądały wakacje pod względem bezpieczeństwa drogowego.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2022-10-18

Ubezpieczenie nagrobków w 2022 roku: kto je oferuje?

Ubezpieczenia nagrobków już od dłuższego czasu są dostępne w Polsce. Przed kolejnym Dniem Wszystkich Świętych sprawdzamy, jak wygląda oferta takich polis w 2022 r.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2022-06-21

Ubezpieczenie fotowoltaiki - właściciele domów mają wybór?

Ubezpieczenie fotowoltaiki staje się coraz bardziej popularne. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć fotowoltaikę mogą właściciele domów jednorodzinnych.

Czytaj więcej
Komentarze